Store plager - enkel løsning

Innendørs luftkvalitet refererer til aerosol- og gassinnholdet, temperaturen og luftfuktigheten i en struktur. Der mennesker bor bestemmes luftkvaliteten av dens evne til å påvirke menneskers helse og velvære i samme struktur. I produksjonsprosesser bestemmes luftens kvalitet av evnen til å produsere produkter av høy kvalitet i strukturen.

Den viktigste delen av luftkvaliteten innendørs er hvor ren luften er. Luftforurensning består av partikler, gasser og damper som kan redusere folks trivsel og helse og redusere resultatene og effektiviteten i produksjonsprosessen.

 

Måten vi lever på øker vår eksponering for luftforurensning

Forurenset uteluft infiltrerer bygninger. Uten tilstrekkelig ventilasjon samler den dårlige luften seg, og kan også reagere med andre miljøgifter innendørs.

Forurenset inneluft inneholder forurenset uteluft, inkludert oppvarming og trafikkpartikler infiltrert i bygningene - samt utslipp fra kjemikaler fra byggematerialer, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, luftfriskere, forbrenningspartikler fra oppvarming m.m.

  • Vi tilbringer nær 90% av livet vårt innendørs. (1)
  • Inneluften kan være opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften. (1)

Hvordan er det daglige luftmiljøet?

  • En stor del av befolkningen bor og arbeider i områder der det skadelige partikkelinnholdet overstiger WHOs retningslinjer
  • Vi spiser 1 kg mat om dagen
  • Vi drikker 2 liter om dagen
  • Vi puster inn 15 kg luft per dag
Kilder:
(1) European Union – ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy
Publisert mandag 1. april 2019