Meieri

Meieriproduksjon

Oppnå hygienisk luftkvalitet og reduser potensiell kontaminering i meieriproduksjonsprosessen med komplette luftkvalitetsløsninger fra Camfil.

Beskytt høyrisikoprosesser innen meieriproduksjon fra urenheter – og forleng produktets holdbarhet – med ren, filtrert luft i produksjonsområdene. Camfils energieffektive filter -  grundig testet og sertifisert ihht. standarder og designet til matvareapplikasjoner - hjelper produsenter over hele verden med å redusere risikoen for forurensning og oppfylle strenge lovkrav.

Kort holdbarhet på produktene? Det kan skyldes dårlig luftkvalitet!

Uavhengig av type meieriprodukt, involverer meieriprosesser det å motta råmelk, for deretter å produsere ferdige produkter. Luftbårne urenheter som gjær- og muggsopp påvirker sterkt holdbarheten til meieriprodukter som melk og melkepulver, ost, yoghurt, is og smør. Melkeerstatning til barn er enda mer sårbar overfor miljøet i produksjonen  – her kan det i verste fall være snakk om liv og død forbarna!

Luftbåren forurensning har i gjennomsnitt en størrelse på ca. 0,6 mikrometer, og det er derfor ingen lett oppgave å eliminere dette 100%.  Selv med rent produksjonsutstyr kan åpne vetiler  og overflater bidra til at mikrobefylt uren luft kommer i kontakt med produktene. Derfor skal alle prosessrelaterte komponenter overholde krav til matvaresikkerhet, samt opprettholde rengjøringsprosedyrer.

Forurensningskilder i meieriproduksjon 

  • E-coli
  • Enterobacter sakazakii
  • PAA (fra desinfeksjonsmidler brukt til aseptiske prosesser og emballering)
  • Bakterier
  • VOCs
  • Product ingredients (which can cause cross-contamination)
  • Ozon
  • Mikrobielle "skyer" fra mennesker

Beskytt mat og drikke - og ansatte - med ren, filtrert luft

Det er ikke rart at meieriprodukter må oppfylle strenge krav og regler for matvaresikkerhet. Kontroll av luftkvalitet, luftendringer, temperatur- og fuktighetsnivåer i renrom og  påfyllingsrom (av medisiner), spiller alle en avgjørende  rolle i forbindelse med kontamineringskontroll.

I denne industrien kan du simpelthen ikke gå på kompromis med kvalitet. Fluid bed dryers, aseptisk påfylling, kutting, modning og emballering – alle prosesser skal utstyres med filter av høyeste kvalitet og de mest effektive filternivåer for å sikre at matvareforringelse, tilbakekalling av matvarer og annen risiko fjernes fullstendig.

Utstyr  som kan synes å være kostnadsbesparende , kan være risikabelt. Hvis utstyret ikke er testet korrekt og sertifisert for å oppfylle kravene, kan det koste deg langt mer på sikt.

Komplette luftkvalitetsløsninger til meieriindustrien

Uansett risikonivået i en bestemt applikasjon eller i et prosess-/emballasjeområde, tilbyr Camfil et stort utvalg av forfilter, finfilter, HEPA-filter, ULPA-filter, terminalfilter og resirkulerende luftrensere for å imøtekomme dine behov. Vårt ProSafe-sortiment er den perfekte løsning  til prosess og kontroll  som er påkrevet i mat- og drikkeindustrien. Fullt ut kompatibel med alle relevante industristandarder, herunder ISO 846, EC10/2011, VDI 6022, EC 1935:2015 – fri for skadelige komponenter, og fuktbestandig.