Metallarbeid

Metallarbeid

Øk produksjonseffektiviteten, reduser miljøpåvirkning, og trygg medarbeiderne dine. Våre støvsamlere og luftfilter til metallarbeid jobber for deg, slik at du kan fokusere på å få arbeidet gjort.

Avhengig av hvilken industri det gjelder, kan forurensning fra metallarbeid omfatte høye nivå av støv, eksplosivt støv og molekylære forurensende stoffer. Disse kan skaper lukt, korrosive reaksjoner – og kan til og med utgjøre en giftig trussel for personalet og miljøet. Alt dette krever unike luftfiltreringsløsninger som er designet å levere høy effektivitet over lang tid og under potensielt tøffe driftsforhold.

Utfordringer med å holde luften ren ved metallarbeid

Metallarbeidsindustri kan omfatte polering, sliping, laserskjæring, plasmaskjæring, bearbeiding, metallisering, sprøytemaling, sandblåsing, siloer, sveising, termisk sprøyting og mye mer. Oppsamling av støv, røyk, damp etc som genereres ved metallbehandling kan gi spesielle utfordringer. Og, ofte er det ikke mye gulvplass til rådighet.

Camfil er eksperter på industrielle støv-, damp- og røykanlegg – som forhindrer forurensende stoffer i å spre seg på arbeidsplassen eller ut i naturen. Dette skaper både sikrere og renere miljø, ute og inne. Ved å kombinere gjeldende retningslinjer med vår mangeårige erfaring – og med topp moderne luftfiltrering – kan Camfil anbefale et pris- og plassbesparende filtersystem som er pålitelig, holdbart og lett å vedlikeholde. La oss hjelpe deg med å installere et trygt og sikkert støv- og røykanlegg.

3 gode grunner til å velge støv-, damp-, røykanlegg og luftfilter fra Camfil

 1. 1. Bedrer luftveisplager og oppfyller arbeidsmiljølovgivningen

  Et veldesignet og vedlikeholdt støv- og røykanlegg forhindrer luftveisproblemer og sørger for at produksjonen er i overenstemmelse med gjeldende krav til luftkvalitet. Dette kan i sin tur gjøre at du unngår potensielle ansvarsutfordringer på lang sikt.

  2. Forleng maskineriets levetid og reduser vedlikeholdet

  Utstyret som produsenter bruker blir mer og mer avansert. Styringssystemer og andre datastyrte systemer er mer følsomme enn maskiner var for bare 10 eller 20 år siden. Hvis røyken fra metallarbeid, som f.eks. sveising, ikke kontrolleres skikkelig – kan de elektroniske styringssystemene svikte, stoppe driften og kreve nødreparasjoner. Dette medfører nedetid i produksjon, frustrasjon og store tap i produktiviteten.

  3. SPAR ENERGI

  I kalde miljøer kan et godt system for ventilasjon av røyk redusere dine energikostnader betydelig ved å resirkulerer filtrert luft – og dermed senke behovet for kostbar utskiftingsluft.