Metallarbeid

Metallarbeid

Øk produksjonseffektiviteten, reduser miljøpåvirkning, og trygg medarbeiderne dine. Våre støvsamlere og luftfilter til metallarbeid jobber for deg, slik at du kan fokusere på å få arbeidet gjort.

Avhengig av hvilken industri det gjelder, kan forurensning fra metallarbeid omfatte høye nivå av støv, eksplosivt støv og molekylære forurensende stoffer. Disse kan skaper lukt, korrosive reaksjoner – og kan til og med utgjøre en giftig trussel for personalet og miljøet. Alt dette krever unike luftfiltreringsløsninger som er designet å levere høy effektivitet over lang tid og under potensielt tøffe driftsforhold.

Utfordringer med å holde luften ren ved metallarbeid

Metallarbeidsindustri kan omfatte polering, sliping, laserskjæring, plasmaskjæring, bearbeiding, metallisering, sprøytemaling, sandblåsing, siloer, sveising, termisk sprøyting og mye mer. Oppsamling av støv, røyk, damp etc som genereres ved metallbehandling kan gi spesielle utfordringer. Og, ofte er det ikke mye gulvplass til rådighet.

Camfil er eksperter på industrielle støv-, damp- og røykanlegg – som forhindrer forurensende stoffer i å spre seg på arbeidsplassen eller ut i naturen. Dette skaper både sikrere og renere miljø, ute og inne. Ved å kombinere gjeldende retningslinjer med vår mangeårige erfaring – og med topp moderne luftfiltrering – kan Camfil anbefale et pris- og plassbesparende filtersystem som er pålitelig, holdbart og lett å vedlikeholde. La oss hjelpe deg med å installere et trygt og sikkert støv- og røykanlegg.

3 gode grunner til å velge støv-, damp-, røykanlegg og luftfilter fra Camfil

 1. 1. Bedrer luftveisplager og oppfyller arbeidsmiljølovgivningen

  Et veldesignet og vedlikeholdt støv- og røykanlegg forhindrer luftveisproblemer og sørger for at produksjonen er i overenstemmelse med gjeldende krav til luftkvalitet. Dette kan i sin tur gjøre at du unngår potensielle ansvarsutfordringer på lang sikt.

  2. Forleng maskineriets levetid og reduser vedlikeholdet

  Utstyret som produsenter bruker blir mer og mer avansert. Styringssystemer og andre datastyrte systemer er mer følsomme enn maskiner var for bare 10 eller 20 år siden. Hvis røyken fra metallarbeid, som f.eks. sveising, ikke kontrolleres skikkelig – kan de elektroniske styringssystemene svikte, stoppe driften og kreve nødreparasjoner. Dette medfører nedetid i produksjon, frustrasjon og store tap i produktiviteten.

  3. SPAR ENERGI

  I kalde miljøer kan et godt system for ventilasjon av røyk redusere dine energikostnader betydelig ved å resirkulerer filtrert luft – og dermed senke behovet for kostbar utskiftingsluft.

Artikler

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Created mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Elektronikk og optikk Innovasjon, Teknologi & Forskning Mat & Drikke Offentlige & Kommersielle Bygninger Take a breath Luftrensere Forskrifter & Standarder Ekspertise og Webinarer Gassturbiner Kundehistorier Maskineri & Produksjon Bærekraft Helsevesen og Livsvitenskap Luftkvalitet Viruskontaminering

Trygg behandling av brennbart metallstøv

Created mandag 29. august 2022

Faren for eksplosjon av brennbart støv er alltid en risikofaktor i ethvert industrielt produksjonsanlegg. Arbeidsprosesser som skaper brennbart metallstøv er spesielt utsatt og krever spesielle vurderinger når man skal velge utstyrsleverandør som håndterer dette. Camfils nye E-bok lister opp syv viktige hensyn man bør ta før man avgjør om en leverandør av støvoppsamlerutstyr har den kunnskapen som er nødvendig for driftssikkerhet og samtidig overholde retningslinjer og krav.

Maskineri & Produksjon

Håndtering av metallstøv og røyk

Created mandag 29. august 2022

Metallbearbeidingsanlegg må være påpasselige med å kontrollere skadelig støv og røyk, spesielt de som inneholder skadelige metallpartikler fra prosesser som sveising, termisk skjæring, sliping og polering. For bedre å forstå hva som bør vurderes ved håndtering av støv og røyk i metallbearbeiding har vi laget en E-bok med 7 tips som du kan laste ned gratis.

Maskineri & Produksjon

Tegn på at støvoppsamlingssystemet ikke fungerer så godt som det bør

Created torsdag 25. august 2022

Et riktig utformet og installert støvoppsamlingssystem vil effektivt fange opp, transportere og separere farlig og plagsomt støv. Vår nye E-Plakat peker på nøkkelområder som vil hjelpe deg med å identifisere utfordringene, og holde produksjon og prosesser i gang.

Mat & Drikke Maskineri & Produksjon Helsevesen og Livsvitenskap

Støvsamlere - viktig for sikkerheten!

Created torsdag 25. august 2022

Her får du en GRATIS E-bok med 10 tips til hvordan du kan holde støvsamlingssystemet ditt i drift på en sikker måte.

Mat & Drikke Maskineri & Produksjon Helsevesen og Livsvitenskap

Hvordan velge filtermedia?

Created tirsdag 23. august 2022

For best mulig beskyttelse av mennesker, miljø, produkter og prosesser, trenger du et effektivt støvoppsamlingssystem, med riktig media. Her får du en gratis e-bok som skisserer fem faktorer du bør ta i betraktning om støv og prosess når du skal bestemme riktig filtermedia.

Mat & Drikke Maskineri & Produksjon Helsevesen og Livsvitenskap

Air Pollution Control og Bærekraft

Created onsdag 6. mai 2020

Camfil Air Pollution Control (APC) utvikler og produserer støv, damp og røyksamlere for industri.

Bærekraft

Ineffektiv filtrering hos JPW - hvordan løse problemet?

Created mandag 6. mai 2019

JPW tilbyr et bredt spekter av produkter til produksjonsselskaper. De hadde store utfordringer med ineffektiv filtrering samt hyppige og dyre filterbytter. Løsningen var Gold Series støvseparator som kan håndtere det endrede bruksmønsteret. (ENG)

Kundehistorier Maskineri & Produksjon

H.C. Ørstedsværket håndterte miljøskadelige materialer

Created mandag 6. mai 2019

Under prosessen med å fjerne fire 28-meter høye kjeler, måtte man håndtere mye miljøskadelige materialer. Rivingsprosessen skapte støv og røyk som ikke må spres utenfor bygningen.

Kundehistorier Maskineri & Produksjon

Georgian Gates forbedrer både luftkvaliteten og produksjonseffektiviteten

Created mandag 6. mai 2019

Metal Fabrication Workshop forbedrer inneluftskvaliteten (IAQ). De øker produksjonseffektiviteten, reduserer miljøbelastningen og er nå en trygg arbeidsplass for personalet. Camfils industrielle luftrensere jobber effektivt for å sikre at Georgian Gates har ren luft, slik at de kan fokusere på virksomheten.

Kundehistorier

Akutt problem ble løst hos Handte EM Profi

Created fredag 3. mai 2019

Camfil APC ble kontaktet av selskapet for å anbefale en passende løsning for å håndtere damp. Forutsetningen var at det skulle være enkelt å vedlikeholde.

Kundehistorier Maskineri & Produksjon

Nytt og bedre støvsamlingsanlegg til industri: Møt Gold Series X-Flo!

Created fredag 3. mai 2019

Gold Series X-Flo støvsamlingssystem fjerner giftig og brennbart støv i produksjons- og verkstedmiljøer og er et førsteklasses støvsamlingssystem for industrien. Se mer om systemet her. (ENG)

Maskineri & Produksjon