Kontorer

Kontorer

Gjør arbeidsmiljøet medarbeiderne dine syke? Skap sikre, komfortable og sunne kontormiljøer – slik at folk får arbeidet gjort, og puster lettere.

Luftbåren forurensning kan påvirke brukerne i bygninger på kort eller lengre sikt. Med energieffektive og høykvalitets luftfilter og luftrensere kan du forbedre helsen til både mennesker og HVAC-systemer, samt redusere kostnadene til vedlikehold og rengjøring.

Luftrensere fra Camfil gir både bedre helse og høyere besparelser

Høyeffektive ventilasjonsfilter og luftrensere fra Camfil bekjemper effektivt problemer forårsaket av små partikler og lukt. De er også de mest energieffektive på markedet og hjelper byggets eiere med å gjøre bygningene mer bærekraftige ved å minske energiforbruket og redusere CO2-fotavtrykket.

Utfordringer i moderne kontorer

I et forsøk på å bli mer energieffektive har mange kontorer vinduer som ikke kan åpnes. Dette fører til dålig luftkvalitet. . Noen kontorer og kommersielle bygninger har utdaterte ventilasjonssystemer som simpelthen bare flytter uren luft fra en del av kontoret til et annet. Når uteluften kommer inn i ventilasjonssystemet, vil forurensning fra røyk, støv og pollen samles på vifter , varme- og kjølebatterier og kanalervegger. Tilstoppede luftfilt re som ikke skiftes ut, inneholder forurensede stoffer både fra inne- og uteluften. Faktisk kan innendørs luftkvalitet være mye verre enn kvaliteten på luften utendørs.

Høy innendørs luftkvalitet = høy produktivitet

Undersøkelser viser at god innendørs luftkvalitet har en positiv effekt på folks produktivitet. De blir mer årvåken, og viser bedre kognitiv prestasjon takket være forbedret frisklufttilførsel. De kan til og med oppnå bedre helse.. Dette betyr  økt velvære og ferre sykedager.

Hvordan du kan forbedre innendørs luftkvalitet og øke produktiviteten

·       Gjør preventive tiltak. Inspiser og vedlikehold filter, luftrensere, varme- og kjølesystemer regelmessig, slik at du hindrer spredning av forurensende stoffer

·       Analyser variabler som utslipp av kulldioksid, fuktighet, luftmengde og temperatur for å avgjøre om det er problemer med luftkvaliteten

·       Basert på disse analysene lager du en innendørs luftkvalitetsprofil som inkluderer potensielle kilder til innendørs luftforurensning, samt en strategi for hvordan håndtere disse

·       Forsikre deg om at forurensningskildene blir fjernet fra bygningen gjennom god og riktig ventilasjon

·       Bruk filtreringssystemer som renser luften for resterende forurensningskilder

·       Oppgrader ditt HVAC-system når bygningen restaureres og pusses opp