Luftfiltreringsløsninger til olje-, gass- og kjemikalieindustrien

Olje, Gass & Kjemikaler

Når industri er avhengig av en stabil yteevne, tilgjengelighet og pålitelighet – da er luftfiltrering av høyeste kvalitet avgjørende for å holde utstyret i god stand i mange år. Våre luftinntaksfilter og lyddempingssystemer er designet til nettopp dette formålet.

Uansett om du er på en produksjonsplattform offshore, fracking-site eller et raffineri, blir områder for O&G ofte utfordret av en rekke aggressive forurensende stoffer som salt, tunge hydrokarboner og gasser. I kritiske prosesser skal disse utfordringene tas hånd om for å kunne opprettholde utstyrets yteevne.

Luftfiltreringsløsninger skal utformes i henhold til operasjonelle krav lokal forurensning. Gode løsninger forbedrer ikke bare yteevnen – de reduserer også vedlikeholdskostnadene og, til syvende og sist, også lønnsomheten.

Med mer enn 50 års erfaring er våre løsninger både fleksible og optimalisert til enhver applikasjon: fra kompakte EPA-løsninger til offshore, til mobile enheter på fracking-sites, til molekylære løsninger som utsettes for korrosiv gass. Har du spesielle krav, så er det god sjanse for at vi har den industrierfaringen som skal til for å hjelpe deg. Ved hjelp av testrigger som etterligner ekstreme forhold, fra salt- og vannsprøyt til sterke luftstrømmer og høye lufttrykk – kan vår R&D-gruppe sikre fortsatt pålitelighet. Vi utfordrer våre produkter under reelle forhold ved bruk av mobile test-trailere – the CamLabs – og er alltid klare til å vise deg faktiske ytedata.

Våre patenterte løsninger som f.eks. CamGT-3V-600 har utfordret industriens grenser når det kommer til vannhåndtering, saltfjerning og lavere trykkfall. Når pålitelighet er en kritisk faktor, skal dine luftfilter være nettop dette: pålitelige. Vi streber etter å være den som forstår luft og lokale forhold bedre enn noen annen. Litt påståelige, kanskje? Men når opp til 98% av det som skal inn i utstyret ditt er luft, da mener vi at det å være så engasjerte er en god ting.. Ved å gi deg de fakta du trenger for å kunne ta riktige beslutninger, kan du både optimalisere produksjonen og effektiviteten. Som den mest forutsigbare leverandøren av luftfiltreringsløsninger, hjelper vi ditt utstyr til å fungere både bedre og lengre – og at ingen overraskelser skjer underveis. Vi hjelper deg til å ta kontroll. Hvis du designer et nytt system eller bare ser etter en måte å forbedre eksiterende: spør oss om LCC (Life Cycle Cost) software, våre luftkvalitetsanalyser, eller en CamLab test.

Artikler

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Bærekraft Kundehistorier Maskineri & Produksjon Helsevesen og Livsvitenskap Elektronikk og optikk Forskrifter & Standarder Gassturbiner Viruskontaminering Take a breath Ekspertise og Webinarer Innovasjon, Teknologi & Forskning Luftkvalitet Offentlige & Kommersielle Bygninger Mat & Drikke Luftrensere

Power Systems og Bærekraft

Publisert torsdag 30. juli 2020

Camfil Power Systems (PS) tilbyr filtrerings- og akustiske løsninger for turbomaskineri inkludert gassturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer. Turbomachinery-teknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene.(ENG)

Bærekraft Gassturbiner

Ta kontroll over korrosjonen

Publisert tirsdag 5. mai 2020

Korrosjon kan forklares som en nedbrytningsprosess av et materiale, og forårsakes av en kjemisk reaksjon med miljøet rundt. Korrosjon av prosessutstyr kan forårsake forstyrrelser i produksjonen, noe som kan føre til lavere produktivitet og lavere fortjeneste. Korrosjon kan derfor bli dyrt!

Elektronikk og optikk

Oljeplattform i Nordsjøen

Publisert mandag 6. mai 2019

Ansatte på en oljeplattform i Nordsjøen trengte renere luft i fellesarealene. som TV-rom og røykerom. Les om hvordan Camfil og MSV Regalia forbedret luften med et filtreringssystem som er aktiv døgnet rundt. (ENG)

Kundehistorier Gassturbiner