Luftfiltreringsløsninger til olje-, gass- og kjemikalieindustrien

Olje, Gass & Kjemikaler

Når industri er avhengig av en stabil yteevne, tilgjengelighet og pålitelighet – da er luftfiltrering av høyeste kvalitet avgjørende for å holde utstyret i god stand i mange år. Våre luftinntaksfilter og lyddempingssystemer er designet til nettopp dette formålet.

Uansett om du er på en produksjonsplattform offshore, fracking-site eller et raffineri, blir områder for O&G ofte utfordret av en rekke aggressive forurensende stoffer som salt, tunge hydrokarboner og gasser. I kritiske prosesser skal disse utfordringene tas hånd om for å kunne opprettholde utstyrets yteevne.

Luftfiltreringsløsninger skal utformes i henhold til operasjonelle krav lokal forurensning. Gode løsninger forbedrer ikke bare yteevnen – de reduserer også vedlikeholdskostnadene og, til syvende og sist, også lønnsomheten.

Med mer enn 50 års erfaring er våre løsninger både fleksible og optimalisert til enhver applikasjon: fra kompakte EPA-løsninger til offshore, til mobile enheter på fracking-sites, til molekylære løsninger som utsettes for korrosiv gass. Har du spesielle krav, så er det god sjanse for at vi har den industrierfaringen som skal til for å hjelpe deg. Ved hjelp av testrigger som etterligner ekstreme forhold, fra salt- og vannsprøyt til sterke luftstrømmer og høye lufttrykk – kan vår R&D-gruppe sikre fortsatt pålitelighet. Vi utfordrer våre produkter under reelle forhold ved bruk av mobile test-trailere – the CamLabs – og er alltid klare til å vise deg faktiske ytedata.

Våre patenterte løsninger som f.eks. CamGT-3V-600 har utfordret industriens grenser når det kommer til vannhåndtering, saltfjerning og lavere trykkfall. Når pålitelighet er en kritisk faktor, skal dine luftfilter være nettop dette: pålitelige. Vi streber etter å være den som forstår luft og lokale forhold bedre enn noen annen. Litt påståelige, kanskje? Men når opp til 98% av det som skal inn i utstyret ditt er luft, da mener vi at det å være så engasjerte er en god ting.. Ved å gi deg de fakta du trenger for å kunne ta riktige beslutninger, kan du både optimalisere produksjonen og effektiviteten. Som den mest forutsigbare leverandøren av luftfiltreringsløsninger, hjelper vi ditt utstyr til å fungere både bedre og lengre – og at ingen overraskelser skjer underveis. Vi hjelper deg til å ta kontroll. Hvis du designer et nytt system eller bare ser etter en måte å forbedre eksiterende: spør oss om LCC (Life Cycle Cost) software, våre luftkvalitetsanalyser, eller en CamLab test.