Luftkvaltetssensor

Luftkvaltetssensor

Luftkvalitetssensoren som gjør det mulig å overvåke, følge, rapportere og forbedre luftkvaliteten i bygget.

Systemet gjør det mulig for luftkvaliteten i bygningen å oppfylle anbefalte retningslinjer. Luftkvalitetssensoren hjelper store logistikk- og produksjonsselskaper med å kontrollere luftkvaliteten ved å redusere støv og andre luftbårne forurensende stoffer som kan forbedre produktkvaliteten og de ansattes helse. Air Image-sensoren kan kobles til en hvilken som helst Camfil-luftrenser for å sikre god luftkvalitet.