Avløpsvann

Avløpsvann

Ikke ”kvel” virksomheten din. Minimer virkningen av forurenset luft i omgivelsene og virkningen av korrosjon på utstyr med Camfils løsninger for gass-, lukt- og korrosjonskontroll til renseanlegg for avløpsvann.

Kombinasjonen av  global befolkningsvekst  og global oppvarming, stiller ekstreme krav til forsyning av rent vann. Renseanlegg er en kritisk del av infrastrukturen i de fleste deler av verden.

Alvorlige luktproblemer er en vanlig utfordring på de fleste renseanlegg for avløpsvann.. Ettersom byer vokser i størrelse, og det å beskytte grønne områder blir viktigere, blir disse anleggene i stigende grad plassert nærmere  områder med høy befolkningstetthet. Lukter blir da mer enn en liten irritasjonskilde for anlegget og omgivlesene. Luktene og gassene kan ha  stor påvirkning  på helsen og sikkerheten til de som jobber der – samt for utstyret på anlegget.

Illeluktende og korrosive gasser

I motsetning til tidligere anlegg hvor noen lå på avsidesliggende grønne områder, er moderne rensingsanlegg så lukket som mulig – og i noen tilfeller bygget helt eller delvis under jorden og ofte tett på byene.

Et lukket anlegg demmer opp for lukt, men det skaper andre problemer. Særlig kan det føre til akkumulering av metan, en luktfri men eksplosiv gass. Lukkede rom skal ventileres for å bevare metankonsentrasjonen på et trygt og sikkert nivå. Når ventilasjonsluften slippes  ut i atmosfæren frigis det også gasser som  gir den karakteristiske dårlige lukten. Derfor kreves det luktkontroll i avtrekkssystemet.

Den dårlige lukten skyldes en kompleks blanding av gasser. De mest beryktede gassene er hydrogensulfid (”lukter som råtne egg”, H2S) og merkaptaner (svovelholdige organiske forbindelser) – men den dårlige lukten inneholder også organisk svovel, ammoniak (NH3) og organiske nitrogengasser. 

Fordelene med riktig luftfiltrering

Ved behandling av avløpsvann utgjør utslipp av sure gasser også et problem. Hvis man ikke har kontroll på disse gassene  i tillufen til kontrollrom, vil de skade elektrisk utstyr som brukes til å regulere komplekse prosessutstyr som pumper og sluseanordningere.

Heldigvis kan molekylær filtrering løse problemene i forbindelse med både forurenset avgass og tilførselsluft på renseanlegg. Her er noen av fordelene:

  • Minimerer klager over lukt, og opprettholder et positivt forhold til omgivelsene rundt anlegget. Folk har forskjellige terskler i forhold til lukttoleranse. Molekylær filtrering er en god metode for å redusere lukt fra renseanlegg.

  • Beskytter mot sikkerhetsrisiki. Eksponering av forhøyede konsentrasjoner av visse gasser kan være dødelig. For eksempel kan gjentatt eksponering av hydrogensulfid forårsake døsighet og til og med død.
  • Reduserer skader på utstyret og nedetid grunnet vedlikehold. Hvis utstyr blir utsatt for gjentatt eksponering av visse gasser kan det oppstå alvorlig korrosjon, og kummer og kloakkledninger kan kollapse.

 

Artikler

Få maksimalt ut av ditt støvfiltreringsanlegg

Publisert mandag 14. august 2023

Visste du at Camfil har et komplett utvalg av ettermonteringsfilter som kan brukes i alle de vanligste merkene på markedet? Camfils filter er ikke bare designet for å fungere, men også for å optimalisere ytelsen til støvsamingssystemet ditt?

Gassturbiner Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Viruskontaminering Gassturbiner Take a breath Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Forskrifter & Standarder Luftrensere Maskineri & Produksjon Offentlige & Kommersielle Bygninger Mat & Drikke Elektronikk og optikk Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Luftkvalitet

Kullfiltrering minimerer luktplager ved Middelfart Spildevann i Danmark

Publisert onsdag 25. mai 2022

Avløpsvannet går igjennom en lang prosess, før det til slutt slippes ut som rent vann i sjøen rundt Middelfart. Avløpsvannet kan lukte ubehagelig og gi naboene plager. Les her hvordan man løste problemet.

Gassturbiner Kundehistorier Bærekraft Luftkvalitet