Papir

Papir

Bekjemp korrosjon og uopprettelig skade forårsaket av forurensende biprodukter i papirfabrikker. Forebygg utstyrsvikt med Camfils molekylærfilter på en rekke bruksområder.

Selv i vår digitale tidsalder er papir og papp esensielle globale råvarer. Bearbeiding av tre og gjenvunnet avfallspapir til fremstilling av papirmasse og nytt papir krever bruk av sterke kjemikaler. Disse kjemikalene kan korrodere produksjonsutstyr, særlig følsomme elektroniske og elektriske prosesstyringssystemer.

Når disse feiler kan resultatet bli uplanlagt nedetid og tap av produksjonseffektivitet og lønnsomhet. 

Kontamineringskilder som kan trigge korrosjon

Primære papirproduksjonsprosesser – bleking av papirmasse og avfallspapir, fjerning av tremasse og avfallsvann – er kilder til forurensende gasser som nødvendiggjør korrosjonskontroll:

Hydrogensulfid
Svoveldioksid
Mercaptaner
Klor
Kloroksid
Ozon

Fjern skadelige gasser i papirindustrien med molekylærfiltrering

Rom som inneholder elektrisk og elektronisk styringsutstyr, ventileres med temperatur- og luftfuktighetsventilert luft for å oppfylle krav til miljø, satt av OEM-fabrikantenes garantibetingelser.

Tilluft tas fra en ekstern lokasjon, og utendørsluften kan være sterkt forurenset med sure gasser. Hvis disse gassene ikke fjernes før luften kommer inn i rommet, vil styringsutstyret bli mottakelig for skader, og i siste instans svikte på grunn av korrosjon. Molekylærfiltrering kan fjerne disse gassene.

Gasskonsentrasjonen i inntaksluften kan være høy – kanskje titalls deler per milion (ppm). Fabrikantens garanti krever imidlertid gasskonsentrasjoner i lave verdier per milliarddel (ppb) i rommet for å overholde korrosjonsklasse G1 ihht. ISA 71.04-2013. Et molekylærfilter installert i utendørs inntak skal kunne fungere med meget høy effektivitet på en sirkulasjon. Det er viktig at denne luften – som kan være opp til 40% av den totale romventilasjonen, brukes til å skape et positivt trykk i kontrollrommet for å forhindre inntrengen av flyktige gasser. Trykknivået kan bli unøyaktig ved unødvendig åpning av dører og vinduer, lekkasjer på grunn av konstruksjonsfeil og lekkasjer ved kabelinngangspunkter.

For å levere ytterligere beskyttelse mot flytende gasser kan ekstra molekylærfiltrering installeres i retur/resirkulasjons-luftsystemet. Konsentrasjoner av gasser er mye lavere i returluften, og et filter vil fungere på multi-passeringsbasis. En lettere filtreringsløsning enn den som brukes i uteluftsystemet er et godt valg. Noen ganger er industrielle luftrensere et godt valg både for å skape overtrykk og som resirkulasjonssystemer.

3 trinn til effektiv korrosjonskontroll med Camfil

Dette kan Camfil gjøre for deg for å imøtekomme utfordringene forbundet med papirindustri:

1. Evaluere miljøforholdene
2. Tilby filtreringsløsninger basert på korrosive gasskonsentrasjonsnivå og driftsbetingelser for eksisterende ventilasjonssystemer.
3. Overvåke on-site ytelse i samsvar med gjeldende standarder som ANSI/ISA – 71.04.2013 og IEC 60721-3-3.