People Matter 1st - forstå effekten av PM1 (Particulate Matter)

Camfils kampanje "PM1 - People Matter 1st" for å markere risikoen (og løsningene) forbundet med dårlig luftkvalitet i våre bygninger, med fokus på noen av de minste og mest skadelige partiklene - PM1.

Relevante fakta illustrerer godt hvorfor vi trenger å plassere luftkvaliteten øverst på dagsordenen når det gjelder miljø og helse. For det første har kvaliteten på luften vi puster inn en betydelig innvirkning på helse og velvære; globalt er luftforurensning den største miljøårsaken til kortere levetid, og bidrar til ca. 5% av alle dødsfall over hele verden. For det andre inhalerer hver av oss mer enn 25 millioner partikler for hver gang vi puster. Jo mer forurensning vi inhalerer, jo større er risikoen for sykdom og dårlig helse.


Derfor har vi lansert kampanjen 'People Matter 1st' for å markere risikoen (og løsningene) forbundet med dårlig luftkvalitet i våre bygninger, med fokus på noen av de minste og mest skadelige partiklene - PM1.

Publisert onsdag 24. februar 2021

Partiklene med størst kapasitet til å nå de ytterste områdene av luftveiene er svært små i størrelse, ca. 0,01-1 mikrometer i størrelse, og kalles  PM1. Forskjellige partiklers evne til å danne avleiringer (i hvilken grad de kan bli fanget i kroppen) avhenger av størrelsen, og om de f.eks. kan trenge gjennom veggene i luftveiene.

Lungene og ren luft

Lungenes funksjon avhenger av ren luft, selv i det ytterste av de syv millioner luftsekkene (alveolene) der gassutvekslingen med kapillærene finner sted. Blodet strømmer gjennom kapillærene og frigjør karbondioksid (CO2) som dannes under den metabolske prosessen. Samtidig absorberer de oksygen (O2) via alveolene. Oksygenet transporteres fra alveolene til musklene og andre organer. Karbondioksid og andre urenheter forlater kroppen vår når vi puster. 

Nanopartikler som ikke er større enn et virus kan deponeres (fanges) i cellemembranene (veggene) i alveolene. Disse har et samlet overflateareal på ca. 70 m² og er veldig følsomme for partikler og skadelige stoffer. Hvis disse stoffene forblir i luftveiene, kan de bidra til utvikling av emfysem, ødem og andre alvorlige sykdommer, samt for tidlig død.

Camfil Lufttest

Camfils eksperter tester kvaliteten på inneluften for å sikre en sunn, trygg og ren inneluft.

Luften innendørs

Grunntanken bak ventilasjon er å fortynne inneluften med uteluft. Men, fordi uteluften er så forurenset i disse dager, som følge av forskjellige typer forbrenningsprosesser og blant annet dieselavgasser, er det nødvendig med flere stadier av filtrering/rensing. Hvis luften som kommer fra utsiden ikke blir rengjort, er det en risiko for at inneluften vil inneholde en veldig stor mengde skadelige partikler som finner veien inn i folks luftveier og i blodomløpet.

Effektive luftfilter i ventilasjonssystemet kan forhindre de fleste partikler som er farligere inne. Dette skyldes at partikler og andre stoffer som passerer inn i inneluften, kombineres på nye måter med stoffene og partiklene som allerede finnes i bygninger. Kombinasjonene som kan oppstå kan være mye mer aggressive og derfor mer skadelige for oss. I moderne innemiljøer forurenses luften ikke bare av partikler fra utsiden som kommer inn gjennom dører og vinduer, men også av utslipp produsert av forskjellige materialer inne i bygningen.  inne i bygningen. Disse utslippene består av partikler og stoffer fra møbler, maling, kosmetikk, bygningsmaterialer, rengjøringsmidler osv. Utslipp genereres også ved matlaging, vedfyring og lys. Ozon kan også finnes innendørs. Dette er en gass som anses å være et luftforurensende stoff på bakkenivå og som kan føre til irritasjon i luftveiene.

Ren luft bør "lovpålegges". Vi i Camfil mener at ren luft bør være en menneskerettighet. Det er en veldig økende bevisshet i hele verden om den skadelige effekten av forurenset luft.

Filtrering av PM1

Å bruke riktige ventilasjonfilter hejlper ikke bare til med å opprettholde et sunt inneklima (IAQ), det gjør også at du sparer både energi og penger. Hos oss finner du filter som oppfyller de strenge kravene for å fjerne PM!-forurengnin, som Camfils Opakfil ES, Hi-Flo XLT7, and Hi-Flo M7.

Viktig med tydelige standarder

ISO 16890 16890 er den vanlige globale teststandarden for komfortfilter. Standarden inneholder parametere og retningslinjer for hvordan laboratorietester skal utføres, og basert på testresultatet tildeles filteret en filterklasse. Dette gir mer nøyaktig informasjon enn tidligere teststandarder, og for første gang har vi en filterstandard som er global og som spesifikt forklarer hva et filter egentlig kan prestere.

For å utfylle dette initiativet har vi publisert en håndbok som undersøker årsaker, virkninger og løsninger på dårlig luftkvalitet, med fokus på det innnemiljøet.