Energi & Kraftproduksjon

Energi & Kraftproduksjon

Luftfiltrering spiller en avgjørende rolle i mange kjernekraftapplikasjoner som vind, termisk energi, kjernekraft eller biogass. Luftfilter er avgjørende for sikkerhet og effektivitet.

I konkurransepregede og regulerte markeder kan innovative luftfiltreringsløsninger være en konkurransefordel da disse har stor innvirkning på lønnsomheten. Forståelse av de lokale forholdene kan optimalisere luftinntakssystemene for å tilfredsstille drifts- og vedlikeholdsbehov, noe som igjen senker serviceintervallene, men øker/vedlikeholder produksjonsgraden.


What are you looking for?

Articles

Areas

 

Latest articles

Ratifisering: Whitepaper

Learn how The Value Rating, the easiest way to select air filters for gas turbines, works.

Gassturbiner

CamGT Infografikk - Økt kraft • Økt driftstid • Økt fortjeneste

CamGT-filter er konstruert for å fungere i de mest ekstreme miljøer. De praktisk talt fjerner korrosjon, begroing og vedlikeholdstid, alt sammen med et lavere og mer stabilt trykkfall.

Gassturbiner

Infografikk for ratifisering: Den enkleste måten å velge luftfilter for gassturbiner

Vår Infografikk gjør det lett å velge luftfilter til gassturbiner, og er designet for å identifisere filter som forbedrer effektiviteten i gassturbiner.

Gassturbiner

Nytt liv i gassturbiner

Flere papirprodusenter håndterer kraftvarmefabrikker hvor de driver 44MW gassturbiner med høye tilgjengelighetskrav (8500 timar/år). I et forsøk på å øke gassturbinenes prestasjon ble Camfil Power Systems bedt om å optimere det gjeldende filtreringssystemet på tre papirfabrikker

Kundehistorier

Power Systems og Bærekraft

Camfil Power Systems (PS) tilbyr filtrerings- og akustiske løsninger for turbomaskineri inkludert gassturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer. Turbomachinery-teknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene.(ENG)

Bærekraft Gassturbiner

Fordelene med korrekt molekylærfiltrerig til biogassproduksjon

Biogassprosessen er kritisk, da den frigjør sterkt forurensede gasser som kan forårsake korrosjon av motorer og utstyr, og føre til uforutsett driftsstans for vedlikehold og reparasjoner, noe som resulterer i tap av ytelse og fortjeneste. Heldigvis er det flere måter å løse molekylær filtrering i biogassanlegg med forskjellige typer filtermedier til kullsenger.

Gassturbiner

Se og lær

Her kan du finne ut mer om hvordan luftfiltering påvirker gassturbiner og annet turbomaskineri!

Ekspertise og Webinarer Gassturbiner

CamGT filter

CamGT-luftfilter har blitt forbedret for å maksimere kraft, overskudd og oppetid på gassturbinen din.

Gassturbiner

"Flymotorer bruker ikke filter, så hvorfor skal jeg?"

For å kunne svare på dette - la oss se på forskjellen mellom landbaserte gassturbiner og jetmotorer.

Gassturbiner

Camfil & Solar Turbines designer ny løsning sammen

Enhetene er utsatt for alvorlige miljøforhold som fører til et maksimalt trykkfall (dP) og ødelegger motoren fra forurensning og korrosjon. Som et resultat ble kunden tvunget til å planlegge uønsket driftsstans for vedlikehold.

Kundehistorier

Støyplager?

Klager fra nærliggende områder om forstyrrende støy fikk anleggene til å evaluere et støyreduserende filtersystem.

Kundehistorier

H.C. Ørstedsværket håndterte miljøskadelige materialer

Under prosessen med å fjerne fire 28-meter høye kjeler, måtte man håndtere mye miljøskadelige materialer. Rivingsprosessen skapte støv og røyk som ikke må spres utenfor bygningen.

Kundehistorier

Salt & korrosjon - hva kan du gjøre?

Opererer du på langs kysten eller offshore? Da må du sannsynligvis takle korrosjonsrelaterte problemer. Du kan imidlertid unngå korrosjon hvis du gjør noen viktige og riktige tiltak.

Gassturbiner

Hvordan velger man rett filtreringsløsning?

Filtreringssystemer for luftinntak skal være designet for å passe miljøet. På grunn av markedspress har en generell utforming blitt brukt i vidt varierende miljøforhold. Sørg for å få en vurdering før du kjøper.

Gassturbiner

Strategier for filterbytte

Optimal ytelse på gassturbiner avhenger mye av kvaliteten på luftinntaksfilter. Den riktige filtreringen sikrer også økonomiske besparelser.

Gassturbiner

Dalkia oppgraderer til EPA-klasse

Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.

Kundehistorier

Rett løsning i utfordrende kystmiljø

Oppgradering på Indias største kraftverk: Finn ut hvorfor Camfil hadde den rette løsningen i et utfordrende kystmiljø hos Tata Power Ltd., Indias største integrerte kraftselskap.

Kundehistorier Gassturbiner

Cofely i UK fikk luftrensere - og forbedret trivselen

Cofely, et selskap innen ENGIE-gruppen, er en ledende ekspert på energi, teknologi og outsourcing-tjenester. Camfil hjalp dem med å forbedre innendørs luftkvalitet (IAQ) med luftrensere.

Kundehistorier