Energi & Kraftproduksjon

Energi & Kraftproduksjon

Luftfiltrering spiller en avgjørende rolle i mange kjernekraftapplikasjoner som vind, termisk energi, kjernekraft eller biogass. Luftfilter er avgjørende for sikkerhet og effektivitet.

I konkurransepregede og regulerte markeder kan innovative luftfiltreringsløsninger være en konkurransefordel da disse har stor innvirkning på lønnsomheten. Forståelse av de lokale forholdene kan optimalisere luftinntakssystemene for å tilfredsstille drifts- og vedlikeholdsbehov, noe som igjen senker serviceintervallene, men øker/vedlikeholder produksjonsgraden.