Renromspaneler

Renromspaneler

Våre HEPA- og ULPA-paneler er designet for sluttstegsfiltrering i applikasjoner som innbefatter alt fra renrom i halvlederproduksjon til matvare- og legemiddelindustrien.

Camfil tilbyr ProSafe, FabSafe og energibesparende HEPA-paneler. Vårt brede sortiment av Megalam inneholder en mengde størrelser med tre ulike dybder (MD, MX og MG).