Filterskap

Filterskap

Våre filterskap for gassturbiner er designet for å gi den beste beskyttelsen for forbrennings- og ventilasjonsluft i anlegg med gassturbiner, dieselmotorer og kompressorer mot de tøffeste elementene og miljøutfordringene.

Luften inneholder faste partikler, salt og andre aggressive forurensninger og aerosoler som kan forårsake tilstopping og tilsmussing, noe som fører til dårligere ytelse, høyere driftskostnader og dyre driftsstanser. Forurenset forbrenningsluft kan også føre til korrosjon og erosjon, noe som på sikt kan skade kritiske driftskomponenter og forårsake driftsstans og større reparasjoner. Svært effektive luftfiltre er avgjørende for å sikre påliteligheten, effektiviteten og driftsøkonomien til luftkompressorer, luftturbiner og store stempelmotorer. Den riktige luftfiltreringsløsningen beskytter turbininntaket og dets komponenter og sikrer maksimal ytelse.

Filterskapene er tilgjengelige som statiske eller pulsfiltreringssystemer og kan variere fra ett til flere trinn, avhengig av anleggets drifts- og miljøkrav.