Industri & Produksjon

Industri & Produksjon

I prosessindustrien kan forurenset luft forstyrre produksjonseffektiviteten og medføre helse-, sikkerhets- og miljømessige rosikoer. Robuste luftfiltrerings- og støvhåndteringsløsninger hjelper deg å håndtere disse utfordringene.

Forurensning kan omfatte høye støvnivåer, eksplosivt støv og molekylære forurensede stoffer. Dette resulterer i lukt, korrosive reaksjoner – og kan til og med utgjøre en giftig trussel for både medarbeidere og miljøet. Våre luftfiltreringsløsninger gir en enestående langsiktig yteevne under tøffe driftsforhold.