Bekjemp virus i luften

Reduser risiko for virusinfeksjon ved å  bekjempe patogener i luften

Over hele verden følger Camfils team nøye med på nyhetene omkring følgene av Coronaviruset (COVID-19). Situasjonen endrer seg raskt og vil trolig fortsette å utvikle seg i løpet av de kommende dagene og månedene.


Utfordrende situasjoner krever koordinert handling, og Camfils team jobber hardt for å finne løsninger i denne krevende tiden. Hvis du har noen spørsmål til oss, så nøl ikke med å ta kontakt med ditt lokale Camfilkontor - eller en av våre salgsrepresentanter som er tilgjengelig for deg akkurat som vanlig.

Ta vare på deg selv!

Mark Simmons, CEO Camfil Group 

LES MIN BESKJED TIL DEG 

 
 

Bytt filter på en sikker måte

Før man skifter luftfilter bør det alltid utføres en risikovurdering. Ved skifte av luftfilter på laboratorium, isolater, sykehus, industri gjelder egne rutiner og retningslinjer. Se vår film for å se hvordan du skal gå frem når du skal skifte filter på et komfortanlegg. 

 

Hva er et virus?

Å opprettholde et høyt hygienenivå og dekke til munnen med en maske er gode måter å beskytte deg selv på. Bruker man maske, så anbefaler vi minimum klasse P2 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D).

Men, er dette nok? Det finnes vaksiner mot enkelte virus, men ikke for andre. Virus som det ikke finnes vaksine mot er utfordrende, og i kombinasjon med høy infeksjonsfare og dødelighet kan disse bli til alvorlige pandemier, og vanskelige å håndtere. WHO (Verdens helseorganisasjon) har varslet om alvorlige utbrudd av dødelige virusinfeksjoner mange ganger i historien. I februar 2003 drepte SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 1 av 10 smittede. Over en periode på 40 år har Ebola viruset vært dødelig for 25% til 90% av de som ble smittet. Novel Coronavirus, som først ble oppdaget i 2019, har pr. 17. mars mer enn 167 000 rapporterte tilfeller - og tallet vokser.

Kontakt oss

 

 

Hvordan spres virus?

Millioner av virus vrimler gjennom luften og på overflater -  og kan lett overføres via lett kontakt eller berøring. Kroppsvæsker som spytt eller slim kan bli spredt i luften som små dråper når noen hoster eller nyser. Ifølge forskere kan hoste og nys fraktes flere meter, og holde seg i luften i opptil 10 minutter. Virus på overflater kan overleve opptil fire timer ved romtemperatur. I noen tilfeller kan virus spre seg via tredjepart - der verten som bærer viruset er et dyr.

 

Når man skal redusere risiko for infeksjon - hvor viktig er da luften vi puster inn når vi er innendørs?

Virus trives under forurensede forhold. Det er derfor viktig å opprettholde et hygienisk og sanitært miljø og beskytte seg fra de som allerede er smittet. En helsearbeider uttalte under utbruddet av Ebola-viruset at "vi bekjemper skogbrann med sprayflaske". Dette er sant, ettersom "hele systemet" blir berørt. Det er ikke nok å bekjempe skadene på sykehuset. Vi må redusere risikoen for infeksjon på individuelt nivå.

Virus spres vanligvis gjennom mikroorganismer som blir luftbårne. Inneluften inneholder mest forurensning fordi den "sperres inne", luften resirkuleres - og infeksjoner overføres. Derfor er det mer sannsynlig å få infeksjoner innendørs.

 

Bekjemt infeksjoner i luften

HEPA filter, som for eksempel sitter i luftrensere, har i flere tiår bevist - i et bredt spekter av helsetjenester og applikasjoner for livsvitenskap - at de kan hindre spredning av luftbårne partikler og organismer som virus og bakterier.

Mange profesjonelle ingeniørorganisasjoner anbefaler faktisk HEPA  luftfilter for å eliminere mikrober og andre farlige partikler på sykehus, infeksjonsavdelinger og andre helsetjenester.

Effektiviteten til HEPA-filtre måles ved MPPS (Most Penetrating Particle Size), som betyr at dette er filterets laveste effektivitet. For mindre eller større partikler vil filteret prestere enda bedre. MPPS er vanligvis mellom 0,1-0,25 mikrometer i størrelse. Bakterier og virus er ofte mindre enn det, men fester seg vanligvis til større partikler. Det er også viktig å forstå at HEPA-filtre ikke aktivt dreper levende organismer, kun fanger dem opp og holder på dem.

 

Bedre pleie og bedre hygiene med HVAC

Høyeffektive luftfilter kan installeres i HVAC-systemer for å filtrere bort biologiske miljøgifter og partikler fra luftstrømmen, og forhindrer at de resirkulerer tilbake til rommet.

Derfor - for ekstra beskyttelse mot luftbårne patogener, bør du vurdere å installere passende HEPA-filter.

 

Virus beskyttelse fra Camfil

I HVAC-enheter trekker ventilasjonssystemet ut støvpartikler, kjemiske forurensninger og skadelige virus og bakterier, sammen med andre giftige partikler. Men de må jo havne et sted..... Noen av disse blir fanget opp i filter, kanaler eller andre steder - og forblir der. Dette er ikke bra, og kan forårsake alvorlig helserisiko. For å unngå hindringer er rengjøring og vedlikehold av ventilasjonssystemet essensielt. Et rent system med gode hygieniske forhold vil bidra til å fjerne giftige partikler fra luften. Ved utbrudd bør det første man gjør være å se om filtrene er gamle og har fanget opp mye skitt (organisk materiale som kan fremme muggvekst). Det anbefales å bytte til nye og rene filter umiddelbart og samtidig se på muligheten for å oppgradere filterklassen. En annen viktig ting vil være å sjekke statusen til pakninger og andre tetninger for å sikre at all by-pass luft blir eliminert. Avhengig av enhet og funksjonalitet, kan dette utføres av fagperson på forskjellige måter. De fleste kritiske eller høyrisikoenheter bruker en bag in & bag out - teknikk utført av en profesjonell, for å unngå kontakt med filteret - slik at man unngår forurensede patogener og skadelige partikler.

Camfils renseløsninger dermed med på å eliminere smittsomme luftbårne forurensninger.

Finn den beste løsningen 

 

Se produktene våre

For mer informasjon om vårt utvalg av HEPA, EPA og ULPA filter, kontakt en Camfil luftfilterekspert. 

Kontaktskjema

Publisert fredag 14. februar 2020
keyboard_arrow_up