Marine

Marine

Hold deg sjødyktig og beskyt dyrebart utstyr ombord med Camfils kraftige inntaksrister for krevende miljøer og luftinntaksseparatorer for marine applikasjoner. Du får høy ytelse, lav TCO og bedre operativ lønnsomhet.

Kombinasjonen tøffe driftsmiljøer, høypresterende motorer og strengere utslippskrav krever høy ytelse luftinntakssystemet. Møt disse utfordringene med vårt Seaworth sortiment av filtre og separatorer som fjerner faste og flytende forurensninger ved alle fuktighetsnivå og i alle værforhold.

Maritimt miljøs effekt på utstyr og filterets yteevne

Havsalt, vanndråper, fukt og skitt kan forårsake kaos ombord på skip og andre marine fartøyer – og derved true gassturbiner, motorer og filtreringssystemer som skal beskytte verdifullt utstyr. Filtreringssystemer skal filtrere korrosive forurensninger som overmettede saltkrystaller på submikron-nivåer, samtidig som står overfor strenge vekt- og plassbegrensninger.

De fleste skader som forårsakes av luftbåren salt er korrosjon på turbinbladene. Disse skadene er ofte uopprettelige hvilket fører til redusert ytelse, feil, driftstopp og dyre reparasjoner.  

Seaworth overtar styringen med filtrerings- og septarasjonsløsninger til maritim industri

Der du finner store vannmasser, salt- eller sterk vind, vil Camfil's Seaworth-sortiment bestående  av inntaksssystemer samt to-trinns og tre-trinns luftinntaksseparatorer, bidra til å fjerne fuktighet, regn og sjøsprøyt i luftinntaket på maskiner, maskinrom og HVAC-systemer.

Disse produktene er alle A-klassifisert ihht. EN 13030, og kan eliminere 100% fukt fra inntaksluften ved en bestemt hastighet. Seaworths inntaksrister (???) arbeider med opptil dobbelt så høy hastighet som konvensjonelle inntaksrister, og fjerner selv de største vannbelastninger med minimalt trykktap.

Bruksområder for Camfils Seaworth-løsninger kan være:

Camfils filtreringsprodukter til maritim industri beskytter utstyret på et stort utvalg av fartøy, herunder både flåte- og kystvaktskip, slepebåter og kryssningsfartøy, cruiseskip, ferger, yachter og trålere. De beskytter:

·       Ventilasjonssystemer

·       HVAC-systemer

·       Luftinntak på dieselmotorer

·       Filtreringssystemer til gassturbiner

Fordelene med Camfils løsninger for maritime applikasjoner

  • Aerodynamisk optimalisert ved lufthastighet på 6,5 m/s
  • Førsteklasses utskillelse av luftbårne saltpartikler gjør at risiko for korrosjon minimeres
  • Lavt trykktap for økt motorkraft og pålitelighet

  • Kompakt, robust konstruksjon, skreddersydd til maritime applikasjoner og nesten alle typer miljø og klima
  • Energieffektive produkter med lang levetid bidrar til å redusere vedlikehold, og kostnader forbundet med vedlikehold
  • Sikrer pålitelighet, effektivitet og lavere totalomkostninger (TCO).
  • Kvalitetssertivisert ihht ISO 9001 og SCC (Security Certificate Contractor)

 

Artikler

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Elektronikk og optikk Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Take a breath Luftrensere Offentlige & Kommersielle Bygninger Gassturbiner Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Luftkvalitet