Å puste i ren luft - en selvfølgelighet?

Publisert onsdag 22. mars 2023

Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, synes vi det er viktig å informere og formidle kunnskap til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – i tillegg til å fortelle om de helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.

Verdens Helseorganisasjon, WHO, anslår at det hvert år dør syv millioner mennesker av forurensning. Å puste i luft med høyt forurensningsnivå forårsaker en lang rekke sykdommer, og denne "usynlige trusselen" påvirker alle biologiske systemer i kroppen vår.

National Geographic Magazine dedikerte en hel utgave (april 2021) til luftforurensning, og satte fokus på årsakene til at vi alle bør være ekstra oppmerksomme på hvor viktig det er å kunne puste i ren luft.

Selv om luftforurensning er skadelig for alle, er det helsen til de mest sårbare gruppene i samfunnet som er mest utsatt: syke, eldre, barn og mennesker som lever under dårlige forhold. Luftforurensning påvirker oss i alle livets stadier – fra fosterlivet til alderdommen. Å puste er det første og siste vi gjør i livet – så det er med rette at vi kan, og bør, stille spørsmål ved kvaliteten på luften omkring oss.

WHO: Pust for Livet - Hvordan luftforurensning påvirker kroppen din

Luftforurensning er en global utfordring, og vi kan ikke kjempe mot denne usynlige trusselen før vi helt forstår hvor alvorlig den er. Les mer om dette hos FN: klikk her

Slik gjør PM1-partiklene skade

For å kunne tilby et sunt og godt inneklima bør det settes fokus på partikler som er 1 μm i diameter, eller mindre - også kjent som PM1 (Particulate Matter 1). 

PM1 - DEN STØRSTE TRUSSELEN 

Tidligere har måling og rapportering spesielt fokusert på partikkelstørrelsene PM10 og PM2.5, men i dag vet vi at PM1, og spesielt de minste partiklene i PM1-fraksjonen «ultrafine partikler» (<0,1 μm) og «nanopartikler» (<0,05 μm) - er de farligste. De fleste PM1 -partiklene stammer fra forbrenningsprosesser, og da spesielt utslipp fra dieselmotorer i bymiljøer. Disse ultrafine partiklene er skadelige fordi de kan passere gjennom kroppens naturlige forsvar og nå helt til den fine strukturen i lungene – og derfra inn i blodet og påvirker kritiske organer. Dette er et av de sterkeste argumentene for å velge de mest effektive luftfiltrene som gir best beskyttelse, og som fjerner PM1 - noe som kanskje er spesielt viktig i byområder.

For øyeblikket er luftforurensning i trafikken og luftbårne virus med COVID-19 de største utfordringene for innendørs luftkvalitet (IAQ), og som naturlig nok er av størst interesse for offentligheten. Man har funnet svært høye nivåer av skadelige PM1-partikler i begge disse problemområdene. Luftfiltrering er den eneste testede teknologien med internasjonale tekniske standarder som viser hvordan farlige PM1 -partikler fjernes fra luften.

Det som skal til for å fjerne partikler fra ventilasjonsluften er ISO 16890 ePM1 klassifiserte filter. Som et tillegg til ventilasjonssystemene, kan luftrensere med HEPA filter H14 - testet i henhold til EN1822:2019– brukes som et supplement sammen med luftkvalitetssensorer. Disse sensorene kan vise luftkvaliteten, i sanntid, i en bygning og sammenligne denne med WHOs veiledende nivåer. Denne målingen gir bevis for ytelse, ren sunn luft og trygghet for de som bruker bygninger som skoler, sykehus, kontorer og andre innemiljøer. Luftrensere med luftkvalitetssensorer er også fornuftig å bruke i hjem og boliger.

bruksområder for luftfiltrering i innemiljø

Komfortfilter for inneluftskvalitet (IAQ)

Camfils luftfilter er mye brukt i luftbehandlingsenheter (AHU) i ventilasjonssystemene i bygninger som skoler, kontorer, hjem, sykehus og flyplasser. De danner selve grunnlaget for et rent, sunt og produktivt innemiljø med et godt inneklima (IAQ). Produkter og tjenester leveres til Facility Management selskaper, offentlige etater, kontor- og næringsbygg, skoler og firma som tilbyr ventilasjon og klimaanlegg. I Europa er posefiltre dominerende, og Hi-Flo ™ og det energibesparende Hi-Flo ™ XL-filteret er svært ofte brukt. I Nord -Amerika er kompaktfilter med plisserte filtermedier mer vanlige, selv om posefiltre også vinner terreng der. Camfils filter i dette markedet inkluderer også de energibesparende filtrene 30/30 ™, Hi-Flo ™ ES og Durafil ES ™. I Asia benytter de et bredt spekter av standarder og systemer, noe som fører til et svært variert filtermarked. De mest populære energieffektive løsningene er Hi-Flo ™ -modeller med stor overflate og Durafil ES ™ når det er nødvendig med en kompakt løsning. Camfil tilbyr ePM1-klassifiserte filter som er i henhold til den nye ISO 16890-standarden, samt ozonklassifiserte CITY-filter som kombinerer partikkel- og molekylærfiltrering til alle forurensede innemiljøer. Løsningene inkluderer luftrensere - inkludert serien for industrielle luftrensere - og de mindre, frittstående CITY luftrenserne med partikkel- og molekylær filtrering for kontorer, detaljhandel, skoler og hjem.

 

Filtrering for sykehus og rene prosesser

Camfils høyeffektive filter og løsninger for renromsfiltrering er kritiske for å kunne levere ren, uforurenset luft i mange produksjonsprosesser som for eksempel i livsvitenskaps- og mat- og drikkeindustrien hvor produkter må produseres i strengt kontrollerte miljøer for å unngå bioforurensning, ødeleggelse av produkter og høye kostnader. Andre kritiske filtreringsapplikasjoner leveres til biofarmasøytiske fasiliteter og taksystemer for operasjonssaler hvor det er livsviktig å fjerne luftbårne smittsomme forurensninger.


Molekylær kontamineringskontroll (MCC)

Mange avanserte mikroelektroniske fabrikker over hele verden bruker Camfil’s MCC filtreringsløsninger i renrom og på prosessutstyr for å unngå problemer som korrosjon, kondenserbar organisk avsetning eller eksponering for lave nivåer av skadelig ammoniakk. Alle disse problemene kan påvirke produksjon og kostnader for mange avanserte produkter, som skiver, mikrochips, halvledere, mikroprosessorer, minner og skjermer for smarttelefoner og nettbrett. Camfil tester 100 prosent av sine ULPA -filter for MCC og har også utviklet en rekke filter som er sertifisert mot organisk avgassing.

Lukt Ut med Plug-In

Å inkludere en løsning som fjerner lukter med molekylærfiltrering i et eksisterende ventilasjonsanlegg er ikke alltid enkelt når plassen er begrenset og installasjonen krever kostbare tilpasninger. Dette var situasjonen på anlegget til en stor biofarmasøytisk produsent av medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr. På anlegget klaget de ansatte på en ubehagelig lukt fra laboratoriet og kuldelageret der gjæringsprøver ble lagret. Gjæringsprosessen forårsaket en ubehagelig og distraherende lukt. Camfils spesialister på molekylærfiltrering undersøkte lukten og tilbød raskt en løsning som kun krevde en stikkontakt: en vertikal plug-in, frittstående luftrenser konfigurert med molekylærfilter. 

HVORDAN VELGE RIKTIG LUFTFILTER?

I Europa hjelper Eurovent 4/23 standarden folk med å enkelt velge riktig luftfilter basert på to sentrale parametere: uteluftsverdien (basert på WHOs retningslinjer) og typen bygning eller aktiviteter som utføres i bygningen. Eurovent 4/23 gir anbefalinger om minimum luftfiltreringsnivå for bygninger for å beskytte beboerne mot skadelige luftforurensninger.

Uansett hvor vi befinner oss, så er den usynlige trusselen der. Men, selv om de små partikler skaper mest bekymring når det gjelder luften rundt oss, så kan vi ikke overse andre skadelige forurensninger. Gasser forårsaker like mye, eller mer, skade på helse, miljø og kritiske prosesser. Luften ser jo ingen grenser, så de små partiklene kan faktisk «reise» mange mil av gårde. Dette skyldes mange forskjellige faktorer, fra både mennesker og prosesser.
For å forstå luftkvalitetsutfordringene rundt deg eller din bedrift er du velkommen til å ta kontakt med Camfil i ditt lokale område.