Ansvarlig drift & medarbeiderengasjement
Drift på en bærekraftig og ansvarlig måte

Ansvarlig virksomhet og medarbeiderengasjement

Hos Camfil viser vi vårt engasjement – til bedriften, til våre kunder og til våre medarbeidere – hver dag.

Vi fremmer en omfattende bærekraftsagenda for å sikre at vi driver vår egen virksomhet på en bærekraftig, ansvarlig måte. Dette gjør oss til en pålitelig partner for kunder og andre interessenter.

Våre leverandører setter pris på at vi tar oss tid til å lære dem å kjenne, og at vi alltid har en dialog gående. Vi utvikler vår filterdesign løpende for å redusere luftmotstanden – noe som direkte forbedrer energieffektiviteten på ventilasjonssystemer som benytter våre produkter. 

Internt forbedrer vi oss hele tiden ved hjelp av program som CamfilCairing Code (code of conduct). Disse programmene gir oss retningslinjer og rammer som styrer vårt daglige arbeid.

"Cairing" - Caring the Camfil Way

CamfilCairing er et program for hele konsernet, som viser hvordan vi bryr oss om luften vi puster inn – og de store miljøaspektene. Vi integrerer bærekraftighet og sosial ansvarlighet i alle aspekter i vår forretningsstrategi. Navnet på dette programmet kommer fra navnet Camfil, miljø, omsorg og luften vi puster inn (cAIRing)

Via CamfilCairing engasjerer vi medarbeiderne våre i lokal bærekraftighet og sosialt ansvar (CSR). Det integrerer bærekraftsinitiativer og sosial ansvarlighet på tvers av alle avdelinger og geografiske områder som vi opererer i.

 

"CAMFIL CAIRING" UKEN

Som et ledd i dette programmet er Camfilkontorer over hele verden med i en cAIRing-uke. I en hel uke har vi et særskilt fokus på samfunnsviktige arrangementer og interne forbedringer – noe som bidrar til å skape en bærekraftig verden for kommende generasjoner. Fra strandrydding til å gi blod, samkjøring i bil – til veldedighetsinitiativ og initiativ for øke bevissthet omkring sunnhet og helse, engasjement og å inspirere våre egne medarbeidere.

Neste: