mobile avtrekksløsninger

Mobile avtrekksløsninger

Mobile avtrekkløsninger og statiske systemer for arbeidsplassene gir en effektiv og fleksibel måte å fange opp tørt luftbåren støv og røyk direkte ved kilden og på forskjellige steder.

Sveiseapplikasjoner og andre manuelle metallbearbeidingsprosesser genererer luftbårent støv og røyk som kan være skadelig for operatøren og forurense produksjonsmiljøet hvis det ikke håndteres riktig. Slike prosesser er vanlige i metallbearbeidingsindustrien, men også i mange andre bransjer der for eksempel små verksteder driver reparasjon eller vedlikehold av eget utstyr. Den ideelle løsningen til dette formålet er kostnadseffektive og mobile avtrekksystemer som fanger opp tørt svevestøv og røyk direkte ved kilden.

I motsetning til større, stasjonære avtrekksystemer, kan de mobile støv- og røykfjernene enkelt flyttes til forskjellige arbeidsstasjoner om nødvendig. Bruk av mobile løsninger bidrar til å forbedre inneluftkvaliteten i produksjonen, beskytte ansatte mot skadelige utslipp og oppfylle lokale helse- og sikkerhetskrav.

Camfils mobile avtrekkssystem og utstyr for statisk kildefangst håndterer lette til middels støv- og røykbelastninger og er designet for sporadisk bruk, korte skift eller fleksible reparasjoner på forskjellige steder. Avhengig av modell og konfigurasjon har systemene flertrinnsfiltrering, et manuelt pulsrengjøringssystem og kan utstyres med et HEPA-filter.