Camfil bidrar til reduksjon av luftforurensning i Hong Kong

Verdens største luftfiltreringssystem i tunnel:
målET ER å redusere karbondioksidutslippene med 11 000 tonn i året!

Ifølge FNs miljøprogram er 92 % av befolkningen i Asia-Stillehavsregionen utsatt for høye nivåer av luftforurensning som utgjør en betydelig helserisiko. 

Hongkongs veimyndighet har kommet opp med en fantastisk løsning for å avlaste trafikken og løse det alvorlige problemet med luftforurensning. Omkjøringsveien Central-Wan Chai Bypass er en 4,5 km lang veiforbindelse som består av en 3,7 km lang viadukt og tunnel, og som har et luftrensingssystem som kan fjerne minst 80 % av de kritiske forurensende stoffene fra veitrafikken. I Hongkong er dette det første luftrensesystemet i en tunnel og det største i verden når det gjelder kontrollert luftvolum som fjerner skadelige partikler, nitrogendioksid og andre kritiske trafikkforurensende stoffer. 


Hva var Camfils rolle i prosjektet?  

Tunnelen kan håndtere 5,4 millioner kubikkmeter eksos fra kjøretøy i timen, og de store tunneleksosrørene sender luften til tre ventilasjonsbygninger langs tunneldelen av prosjektet. Det første trinnet i luftrensingen er å skille ut respirable svevepartikler gjennom elektrostatiske støvsamlere. Deretter passerer luften gjennom denitrifikasjonsfilteret som bruker aktivt kull til å fjerne nitrogendioksid. Til slutt slippes den rene luften ut i den omkringliggende atmosfæren for å forhindre forurensning i gatene.

Camfil leverte 860 tonn aktivt kull til denitrifikasjonsfilteret. Karbonet ble testet i vårt innovative og avanserte forskningslaboratorium ved teknologisenteret i Trosa i Sverige. Camfil er eksperter på å teste ytelsen til molekylære luftrensemedier og enheter for ventilasjonsapplikasjoner og bruker den globale testmetoden beskrevet i ISO10121. For å støtte vår globale virksomhet har Camfil et annet ISO10121-testlaboratorium i Malaysia. 

Aktivt karbon er et kraftig og svært nyttig adsorbent og brukes i mange molekylære luftrenseløsninger. Man kan velge et spesifikt aktivt kull for å fjerne lukt, irriterende stoffer og giftige gasser, for eksempel flyktige organiske forbindelser (VOC), nitrogendioksid og ozon.

Effektive resultater for Hongkongs veimyndigheter

Kevin Lo fra Hongkongs veimyndighet sier at "Central-Wan Chai Bypass Tunnel kan redusere karbondioksidutslippene med opptil 11 000 tonn per år ved å redusere reisetiden fra 30 til 5 minutter. Det trengs 480 000 trær for å absorbere samme mengde karbondioksidutslipp fra miljøet."


"Camfil er stolt over å ha vært involvert i dette infrastrukturprosjektet. Tunnelen reduserer kødannelser, gjør reisen mer effektiv for tusenvis av bilister hver dag og reduserer karbonavtrykket. I sitt toppmoderne molekylærfiltreringslaboratorium kunne Camfil evaluere og bevise filtreringsmediets evne til å fjerne nitrogendioksid. Denne grundige studien omfattet tester ved en rekke temperatur- og fuktighetsforhold for å sikre filtereffektivitet under alle årstidsforholdene i Hongkong. Testene ble utført i henhold til den globale teststandarden ISO10121. Vårt bidrag til den sentrale Wan Chai Bypass-tunnelen er å beskytte helsen til lokalbefolkningen på gateplan og i høyhusene nær tunnelutgangen." - Dr. Chris Ecob, Global Applications and Solutions Director, Molecular Contamination Control Division hos Camfil.

Veien videre

Camfils molekylære luftfilter har et stort potensial. I tillegg til å rense luften for farlige gasser og lukt, kan molekylære filtre fremstilles av ulike bærekraftige råmaterialer, i forskjellige kvaliteter, former og størrelser. Vår innovative design og sterke forskning og utvikling gjør det mulig for oss å spare mer, bruke mindre og finne bedre måter å gjøre luftrensing enklere og bedre.

Ren luft med ny veiforbindelse

"Hver time kan den håndtere 5,4 millioner kubikkmeter eksos fra kjøretøy og redusere 80 % av de respirable svevepartiklene og nitrogendioksidene fra eksosen i tunnelen", sier Kelvin Lo, prosjektleder for veimyndighetene.

 

Kilde: news.gov.hk

Publisert torsdag 30. juli 2020