Trivsel og velvære

"God helse er en grunnleggende forutsetning for folks evne til å nå sitt fulle potensial og å bidra til samfunnsutviklingen."

Dette er innledningen til FNs Bærekraftsmål nummer 3 som du kan lese mer om på FN-sambandets hjemmeside (norsk) Det vi hos Camfil kan bidra med på dette området er blant annet vår unike kompetanse på å rense luften fra helseskadelige stoffer. 

Helse, trivsel og velvære står sterkt hos Camfil
 
Vi tilbringer omtrent 90 % av tiden vår innendørs, og det er viktig at vi har et godt innemiljø som holder oss sunne og i form og gir oss muligheten til å holde konsentrasjonen oppe. Vi må ikke redusere luftkvaliteten i vår søken etter å redusere energiforbruket, men sørge for å velge løsninger som tar hensyn til både helse og miljø.

Vi kan bli utsatt for sykdommer og smittsomme stoffer overalt på jorda vår. Sikkerhetslaboratorier og renromsmiljøer er spesielt viktige for forskning og for å stoppe spredning av smitte. Det er viktig at helsevesenet holder det høyeste nivået av renslighet, noen ganger til og med livsviktig.

Et område der det kan oppstå sterkt forurenset luft er i prosessindustrier. Dette forstyrrer ikke bare prosesseffektiviteten, men kan også utgjøre helse-, sikkerhets- og miljørisiko hvis luften ikke blir behandlet på riktig måte.

Dette er eksempler på noen områder der Camfil tilbyr sine tjenester. Du kan lese mer om de ulike løsningene her.

 

Camfil cAIRing Week

En forutsetning for å nå ditt fulle potensial er at du har muligheten til å jobbe med din egen trivsel, helse og velvære. Hos Camfil over hele verden organiserer vi "CamfilCairing Week" en gang i året, hvor vi fokuserer på nettopp helse, velvære, trivse. engasjement i lokalmiljøet, sosialt ansvar etc. Her organiserer vi forskjellige aktiviteter hvert år som motiverer og inspirerer oss til å prøve nye ting for å forbedre både helse og trivsel.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

Publisert tirsdag 21. mars 2023