Ofte stilte spørsmål omkring virus og filtrering

Hver dag får vi spørsmål fra kunder over hele verden om virus generelt, og Koronavirus (COVID-19) spesielt. Nedenfor har vi derfor samlet de oftest stilte spørsmålene om Coronavirus (COVID-19) og filtrering.

Se videoen nedenfor, og les svarene. Videoen har engelsk tale, og du kan se hele videoen - eller:
Gå til "SPØRSMÅL OG SVAR" nedenfor - og hør på det spørsmålet som du vil ha svar på mens du leser svaret på norsk. Husk at du alltid er velkommen til å kontakte oss hvis du lurer på noe.

VIKTIG GENERELL INFORMASJON:

1. For generell forebygging av infeksjon fra spredning av Koronavirus (COVID-19) er det viktig å følge anbefalinger fra

  • Verdens Helseorganisasjon (WHO)
  • Myndighetene i landet ditt

2. God håndhygiene og sosial distansering er den mest effektive måten å forhindre infeksjon og spredning av Koronavirus (COVID-19).

Spørsmål og svar

Ja. Studier viser at en person som er smittet med en sykdomsfremkallende virus som for eksempel influensa, kan spre smittedråper ved at han eller hun nyser eller hoster. Disse dråpene kan være både synlige og usynlige for det menneskelige øye. De usynlige dråpene kan variere fra 0,5 til 15 mikrometer. Studier på andre vanlige virus antyder at en dråpe på 1 mikrometer kan være nok virus til å forårsake en infeksjon.
Ja. Hvis du resirkulerer luften i bygningen din for å spare energi, må du slå av resirkulasjonen og bruke 100% tilluft. Dette vil øke ventilasjonsmengden. Virus i bygningen kommer mest sannsynlig innenfra enn utenfra. Frisk luft fortynner konsentrasjonen og slå av resirkulasjon forhindrer spredning av virus i hele bygningen.
Ja. Effektiviteten avhenger av luftfilterets effektivitet. Men ettersom smittsomme dråper generelt er større enn 1 mikrometer, er reduksjonen av virus betydelig større enn effektiviteten angitt på et ePM1 eller et EPA/HEPA luftfilter. Den oppgitte luftfiltereffektiviteten på disse filtrene er den minste virusbeskyttelse/reduksjon som du kan oppnå med filtret.
Nei. For å forhindre spredning av virus som for eksempel COVID-19, anbefaler Camfil sterkt ePM1 filter eller høyere. Disse filtrene vil garantere 50% reduksjon av virus over filteret, og i de fleste tilfeller vil reduksjonen være adskillig høyere på grunn av størrelsen på dråpene. For noen ePM2,5 filter vil effektiviteten på 1-micron partikler være svært begrenset og enda dårligere på ePM10 filter.
Det kommer an på. Å oppgradere filter til en høyere filterklasse kan øke virusreduksjonen over filtertrinnet. Imidlertid er andre hensyn også viktige, som for eksempel: kan ventilasjonsanlegget håndtere høyere motstand over luftfilteret? Er tetninger og pakninger tette nok til å nyttiggjøre den høyere filterklassen? Generelt vil en eller to filterklasser opp ikke føre til noe problem. Oppgradering utover dette krever riktige tiltak.
Nei. Virus fanget i filteret er sterkt bundet til fibrene i filtermediet. Når viruset er fanget opp, blir det værende i luftfilteret, for til slutt å tørke ut og dø. Studier på COVID-19-virus indikerer at viruset ikke overlever lenger enn 3 dager på åpne flater.
Nei, ikke nødvendigvis. Hold deg til din vanlige vedlikeholdsprotokoll. Filter må skiftes regelmessig på grunn av høyt trykkfall eller av hygieniske årsaker. Et virusutbrudd påvirker ikke vedlikeholdsplanen din.
Ja, ta i bruk luftrensere. Hvis du allerede har slått av resirkulasjonen, økt luftstrømmen og oppgradert filtrene til maksimal tillatt filtreringseffektivitet, kan man i tillegg bruke luftrensere av høy kvalitet. De er veldig effektive for å forbedre den generelle luftkvaliteten. Fordelen med luftrensere er at en betydelig høyere filtreringseffektivitet kan benyttes i rom der dette ellers ville vært umulig. Gjennom høy omsetning av luft og høy filtreringseffektivitet er det mulig å redusere forurensningen i et rom med 90% eller mer. Det er lurt å bruke luftrensere i høyrisikoområder og steder der mange trenger å holde seg nær hverandre (for eksempel venterom, etc.)
Med de samme og gode hygienerutiner som vanlig for brukte luftfilter. Generelt sett er det svært liten sjanse for at viruset holder seg i live i filteret over en lengre periode, slik at risikoen for infeksjon ved bytte av filter er liten. Generelle hygieniske forholdsregler bør imidlertid tas når du bytter filter for å unngå eksponering for skadelig støv. Bruk fullt dekket verneutstyr (lange ermer og bukser i full lengde), hansker, ansiktsmaske og beskyttelsesbriller. Plasser det brukte filteret i en plastpose etter å ha tatt det ut av ventilasjonsenheten, og forsegle posen før du flytter det brukte filteret. Dette er generell god praksis og en viktig forholdsregel for generelle ventilasjonsenheter. For spesielle bruksområder som sykehus og laboratorier kan det gjelde spesielle krav. Hold fast ved enhver standardprosedyre som gjelder din drift, og vent med å fjerne verneutstyret til du er utenfor ventilasjonsanlegget.
En god tommelfingerregel er å holde deg til din vanlige vedlikeholdsplan Hvis du ikke ønsker å oppgradere beskyttelsen, er det ingen grunn til å bytte filter på grunn av COVID-19. Du bør heller ikke utsette det planlagte filterskiftet. Å kjøre for lenge på filtre kan føre til at luftstrømmen går ned og energikostnadene opp – i tillegg til de hygieniske aspekter ved å kjøre filtrene for lenge (som lukt, muggvekst etc.)
Nei. Beskyttelsesnivået til filtreringssystemet baseres på den totale effektiviteten til alle filtertrinn. En-stegsfiltrering kan gi en høyere effektivitet enn to-stegsfiltrering hvis man benytter en høyere filterklasse i dette trinnet. Formålet med to-stegsfiltrering er hovedsakelig å forlenge levetiden til dyre høyeffektive sluttfilter.
Publisert mandag 30. mars 2020