Arbeidsplassen vår
Vi er stolte av det vi gjør

Arbeidsplassen vår

Vil du være stolt av arbeidsplassen din? Brenner du for å levere noe av verdi, på flere plan? Vil du være med å gjøre verden til et bedre sted?

Bli en del av vår misjon: Ren Luft, en Menneskerett.

Les om våre kjerneverdier nedenfor, og hvordan vi sikrer at våre handlinger i dag får en positive innflytelse på morgendagen.

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier uttrykker sjelen i vår virksomhet - hvem vi er, og hvor vi vil. Vi oppfordrer alle som jobber sammen med oss til å forstå, og etterleve Camfils verdier.

Pålitelighet

Vi er pålitelige fordi vi kjenner markedet, er ærlige og sannferdige. Våre medarbeidere, våre produkter og prosesser skal alltid nå - eller overgå - de resultatene vi har lovet.

Engasjement

Vi er forpliktet til å alltid strebe etter å finne de beste løsningene, og vi er i forkant med den teknologiske og miljømessige utviklingen i våre ekspertiseområder.

Kundetilfredshet

Vi setter kundene våre først. Vi har fokus på å identifisere kundenes behov og skape relasjoner som varer.

Teamwork

Samarbeid gjør oss sterkere og øker medarbeidertilfredsheten både lokalt og globalt.

Dedikert til kontinuerlig utvikling

Hos Camfil oppfordres du til å nå dine mål – og deretter sette nye.

For eksempel har vi via kontinuerlig dialog med filtermedieleverandører og innovasjoner i filterdesign redusert luftmotstanden på våre filter – noe som direkte forbedrer energieffektiviteten på ventilasjonssystemer som benytter våre produkter i luftbehandlingssystemer og andre filtreringssystemer.

And each and every day, we help our customers choose the most energy-efficient filters to achieve lower energy consumption for better business and a healthier planet.

Og hver eneste dag hjelper vi våre kunder med å velge de mest energieffektive filter, slik at vi kan oppnå et lavere energiforbruk, bedre lønnsomheten og gjøre planeten vår sunnere. 

Dedikert til din utvikling og karriere

Camfil vet at fremtiden for vår bedrift baseres på å investere i medarbeiderne våre. Når du jobber for oss får du mulighet til å lære nye ferdigheter, realisere ditt fulle potensiale og bruke dine talenter til å styrke bedriften.

PRESTASJONER

Vi sørger for at alle medarbeiderne våre får regelmessig feedback på prestasjoner slik at vi kan diskutere personlig utvikling. Vi gjør dette i en årlig vurdering som hjelper oss til å evaluere dine fremskritt og hjelper deg med å nå dine mål for fremtiden.

Vi tilbyr også CAMPAIR (Camfil Personnel Attitude Engagement Research), en medarbeiderundersøkelse som hjelper oss med å forstå hva selskapet gjør godt og bør opprettholde – og hva som bør endres og gjøres bedre.

Den konsekvent høye responsraten på tvers av alle medarbeiderne i Camfilkonsernet – nesten 90 prosent – viser et sterkt engasjement i selskapet. Til gjengjeld følger vi med og følger opp resultatene.

Utdanningsmuligheter

Camfil tilbyr internutdanning via Camfil Academy, herunder et populært kurs (newcomers course) primært til nye salgs- og marketingmedarbeidere. Kurset gjennomføres hos Camfils avdeling i Trosa, Sverige, og gir nyansatte en introduksjon til produktportefølje, kultur og verdier.

Dedikert til sosialt ansvar

Alle i Camfil er dedikert til å gjøre en forskjell – på arbeidsplassen, i samfunnet og i verden – gjennom utdanningsinitiativ, frivillighet og samfunnsengasjement. Som ledende aktør innen luftfiltrering benytter vi global ekspertise for å oppnå, og løpende forbedre, miljøarbeid og bærekraft. Dette er tross alt vårt ansvar.

Å engasjere medarbeidere i lokal bærekraftighet og sosialt ansvar (CSR – corporate social responsibility) er en vesentlig del av vårt samfunnsansvar. Vi gjennomfører dette via CamfilCairing, et konsernprosjekt som viser hvor viktig luften vi puster inn er for oss, og andre større miljøtiltak.

Dedikert til sikre og sunne arbeidsplasser

Vi vil at du skal prestere ditt beste. Det betyr å holde deg motivert, sikker og sunn på arbeidsplassen.

Vi benytter kontinuerlig risikostyringsmodeller for å identifisere helse- og sikkerhetsrisiki (Occupational safety and health – OSH) på våre produksjonssteder. Sikkerhet er integrert i vår driftspolitikk, som nøkkelkriterier for prestasjon. Vi måler registrerbare OSH-risiki, undersøker disse og gjør tiltak for å forhindre dem i å oppstå.

Dedikert til inkludering og likestilling

Camfil har en inkluderende bedriftskultur hvor både kvinner og menn kan overvinne stereotyper og utvikle sitt fulle potensiale.

I 2017 lanserte Camfil et CSR-initiativ for å få likestillingssertifikatet GEEIS (Gender Equality European & Enternational Standard) i det kontinentale Europa og de britiske øyer. GEEIS ble opprettet av Arborus Fund, det første globale fondet som støtter likestilling på arbeidsplassen, og Bureau Veritas - et internasjonalt sertifiseringsselskap. Sertifikatet anerkjenner fremtidsrettede selskaper som fremmer kvinner i beslutningsprosesser på arbeidsplassen. 16. september 2019 mottok Camfil Arborus GEEIS-SDG Trophy, en ny internasjonal pris som anerkjenner virksomheter som oppfyller Gender Equality European International Standards (GEEIS) og FNs Sustainable Development Goal nr 5, som fokuserer på å styrke kvinner og jenter. 9 Camfilenheter har allerede mottatt GEEIS-sertifisering, og ytterligere 3 jobber med å få sertifikatene sine. Men, vi stopper ikke her... Vi fortsetter å jobbe med at flere av våre kontorer får anerkjennelse for å fremme likestilling på arbeidsplassen.