Logistikk

Logistikk

Camfil leverer den beste luftfiltreringen, slik at du kan levere førsteklasses logistikk. Camfils luftrensere beskytter dine medarbeidere og produkter mot skadelige partikler og gasser.

Skap et renere produktmiljø med mindre nedetid og lavere energikostnader. Reduser miljøpåvirkningen og beskytt medarbeidernes helse og sikkerhet, samt også varene som finnes på lageret eller distribusjonssenteret ditt.

LAGER & DISTRIBUSJONSSENTER

Hvordan er egentlig luften i dine lager- og distribusjonssenter? Sjekk arbeids- og lagermiljøet, og sørg for at logistikkstrømmen kjører jevnt og at ren luft flyter fritt for å beskytte emballasje og varer, samt de som håndterer dem. Luftkvaliteten er helt enkelt en sterk faktor som bidrar til en friksjonsfri distribusjonskjede.

Balanser de økonomiske og miljømessige konsekvensene ved oppbevaring og distribusjon med Camfils kontrolløsning for innendørs luftkvalitet. Beskytt dine medarbeideres helse og sikkerhet, og beskytt emballasje og verdifulle varer mot skade.