Hva er støv - og hvordan blir vi kvitt det?

Støv er overalt – i hjemmet vårt, på arbeidsplassen vår, og i naturen. Støv er heller ikke bare noe irriterende som du tørker bort fra bokhylla. Støv kan påvirke helsen vår, forårsake allergier, og skape problemer i produksjonsprosesser og skade produksjonsutstyret. Men selv om støv er skadelig, trenger vi ikke nødvendigvis å la det plage oss. La oss fortelle deg hvordan vi kan fjerne de små partiklene fra systemet ditt - bokstavelig talt!

HVA ER STØV EGENTLIG?

Enkelt sagt består støv av små partikler av tørt, fast stoff. Det starter som luftbårne partikler, og legger seg etter hvert på overflater. Støv kan i prinsippet oppstå hvor som helst, men kategoriseres i tre hovedkategorier: hjem, miljø og industristøv.

Hjemme rengjør vi regelmessig (men husk å ikke bruke for mange kjemiske produkter) for å bli kvitt det mest synlige støvet. Ved enkle grep, som for eksempel å bruke luftrensere, håndterer man også de usynlige partiklene - PM1-partiklene. Disse partiklene kan utløse symptomer på astma og allergier. Men, hva gjør man da med produksjonsanlegg og prosesser som produserer store mengder støv?

PRODUKSJON FORÅRSAKER INDUSTRIELT STØV

Industristøv, også kalt prosess-støv, genereres under produksjon eller en produksjonsprosess som for eksempel skjæring, boring, sliping eller saging. Det kan også komme fra materialer, kjemikalier eller ingredienser som brukes i produksjonsprosessen,  som for eksempel mel, sukker og farmasøytiske produkter. Prosesser som sveising og plasmaskjæring produserer også veldig små partikler, damp og røyk.

Støv generelt, inkludert brennbart støv, må filtreres og for å sikre de ansattes helse og sikkerhet. Industristøv kan inneholde metaller og kjemikalier som kan være skadelige ved innånding eller i kontakt med huden. I tillegg kan noen typer prosess-støv være brannfarlig, noe som kan utløse eksplosjoner og brann på arbeidsplassen hvis det ikke håndteres riktig.
 

M1 (particular matter 1) - de minste partiklene i luften

BESKYTT MENNESKER OG PROSESSER PÅ DEN MEST LØNNSOMME MÅTEN

Hvis produksjonen din genererer farlig støv, bør en av dine viktigste prioriteringer være å sikre god luftkvalitet. Støv, spesielt luftbårne støvpartikler, må filtreres for å beskytte personalet og oppfylle lovpålagte krav, men også for å beskytte prosessene dine og unngå kostbar driftsstans.

Når du fjerner støv, er det to viktige ting å huske på. Den første er at det ikke bare er renholdet i selve produksjonsområdet som er viktig. Kontorer, konferanserom, kontrollrom, serverrom og lignende rom i anleggene må også beskyttes mot luftbårne miljøgifter fra nærliggende produksjonsprosesser - eller mot forurenset uteluft.

Det finnes spesielle regler og forskrifter for ansatte som arbeider i produksjonsprosesser som skal, og bør, følges. Imidlertid kan det være vanskelig å balansere mellom å sikre en høy inneluftkvalitet for de ansatte, samtidig som du sparer energi og opprettholder lønnsomheten i et produksjonsmiljø. Støv- og røykfiltrering kan hjelpe i alle disse områdene, enten det benyttes til å håndtere forurensning eller råvaregjenvinning.

INNENDØRS LUFTKVALITET BLIR IKKE BEDRE AV SEG SELV

Anlegg til støv- og røykfiltrering
beskytter sensitive prosesser, forhindrer dyre produksjonsstopp og kan redusere sykefravær. Dette er anlegg med høy effektivitet, og er mest kjent for å opprettholde renhet i industrielle produksjonsrom. Industrielle luftrensere håndterer både giftige gasser og damp, så vel som partikler i forskjellige størrelser og mengder. De reduserer også ubehag fra allergener som finnes i prosesser, samt beskytter verdifullt utstyr mot forurensning.


Camfils luftrensere hjelper deg med å forebygge sikkerhetsrisiko og helseproblemer forårsaket av støv, røyk og damp - samt eksplosjoner og branner. Produktene gjør det også mulig for bedriften å kunne oppfylle ulike krav til luftkvalitet både i og utenfor fabrikker.


Hos Camfil lever vi som vi lærer: Vi hjelper ikke bare kundene våre med å beskytte utstyret, prosessene og personalet - vi tar også hensyn til våre egne ansatte, og ser til at vårt arbeidsmiljø er rent og trygt. Vi følger FNs globale mål nummer 8: "Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst" fordi vi setter mennesker i første rekke.


Ved å velge riktig filter kan du sikre at virksomheten din fungerer effektivt og optimalt. Det kan spare deg for tid, penger og energi. Ikke bare i dag, men også på lang sikt.
 

KILDER

https://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehairbornedust3.pdf
https://camfilapc.com/

Publisert torsdag 9. april 2020