Hvorfor er høyeffektive filter så viktig for matsikkerheten?

Mat & drikkeprodusenter sliter med unike luftkvalitetsproblemer som kan sette de ansattes helse og sikkerhet i fare, og til og med forringe både produkter og produksjonsutstyr. La oss se nærmere på hvordan høyeffektive filter kan løse disse utfordringene, både effektiv og rimelig.

Næringsmiddelindustrien over hele verden møter disse utfordringene daglig, og problemene bare øker. Matprodusenter og emballasjeanlegg bruker utrolig mye tid og ressurser på å gjennomgå og forbedre sin egen produktsikkerhet.

Som i alle andre kommersielle aktiviteter truer luftbårne patogener, muggsporer og flyktige organiske forbindelser (VOC) også matsikkerheten og -kvaliteten. Kommersielle virksomheter som matprodusenter, melkeprodusenter og drikkevareprodusenter bør være nøye med filtrenes effektivitet, særlig med tanke på hvor effektive de er til å beskytte mennesker, prosesser og miljøet. For de fleste er oppgradering til høyeffektive luftfiltre en effektiv måte å redusere forurensningstrusler og samtidig forbedre luftstrømmen på anlegget - og redusere vedlikeholdskostnadene.

Det første man må gjøre er å identifisere luftkvalitetsutfordringene i matproduksjonen. I områder med lav risiko der mat sannsynligvis ikke inneholder patogene mikroorganismer og normalt ikke støtter veksten av dise - på grunn av mategenskaper som struktur, størrelse, utseende, farge eller natur - er luftkvalitetsanbefalinger standard. Tørr mat som frukt, grønnsaker og korn har vanligvis en lav risiko for forurensning. Følgelig varierer den minste mulige filtreringen. I noen tilfeller installerer kunden ePM 1-filtre eller ISO-grovfiltre, med mulighet for å oppgradere til ProSafe-sertifiserte filter for å redusere risiko og beskytte produksjonsutstyr.

Som vi vet, så må tilberedt mat opprettholde et høyt nivå av hygiene gjennom hele prosessen på grunn av potensiell risiko for forurensning. Dette inkluderer kjøttproduksjon, ferdige matvarer, iskrem, etc. Du kan tjene mye på å vurdere filtreringen. For å fjerne mikrober og andre små partikler som finnes i dette miljøet, anbefales minimumsnivå for luftfiltrering tilsvarende H13 eller mer i samsvar med EN1822:2019.

Diagrammet nedenfor forklarer hvordan maten segmenteres basert på egenskapene og hvordan luftkvaliteten eller innemiljøet bestemmes.

Betydningen av spesialdesignede filter for næringsmiddelindustrien

Uansett hvilken type mat som produseres, er ren luft en viktig ingrediens for kvaliteten på sluttproduktet. Hvis det finnes forurensninger i tapping av mat eller drikke, kan dette faktisk true en merkevare som det har tatt flere år å etablere. Det er derfor viktig å sikre at gjeldende standarder overholdes, samt regelmessig validering av utstyr og prosesser sammen med luftfilteret.

Hvis ventilasjonssystemet i anlegget ditt er i dårlig stand eller filtreringssystemet ikke gir tilstrekkelig luftkvalitet, kan hele produksjonsprosessen settes i fare. I beste fall kan det resultere i dårlig produktkvalitet og matsvinn. I verste fall kan det gi katastrofale følger i form av forurensede produkter og dårlig innpakket mat - noe som igjen gjør at forbrukerne mister tilliten til produsenten og merkevaren. Luftfilter fungerer som en barriere mellom mat og mikrobiologisk krysskontaminering fra mugg, bakterier, virus, VOC, fint støv fra tørre ingredienser og lukt. Molekylær luftfiltrering kan forbedre utstyrets motstand mot korrosjon i mat- og drikkevareproduksjonsanlegget, samtidig som det sikres at uønsket lukt fanges opp ved kilden og ikke spres i omgivelsene.

 

5 viktige fordeler med høyeffektiv luftfiltrering innen produksjon av mat:

1. Hjelper med å oppfylle matsikkerhetsstandarder

2. Skaper produksjonseffektivitet og reduserer driftsstopp og produktsvinn

3. Beskytter helsen til de ansatte

4. Bidrar til en forbedret matopplevelse for kunden

5. Hever produktkvaliteten og forlenger produktets holdbarhet

Forbedring av kommersielt ventilasjonsfilter for luftstrøm

I tillegg til å fjerne potensielt skadelige luftbårne forurensninger, er det også luftfilterets oppgave å opprettholde en jevn luftstrøm gjennom hele systemet. Camfils høyeffektive filter er spesialdesignet for å fungere med høy filtreringseffektivitet og samtidig opprettholde riktig luftstrøm på grunn av filterets lave motstand. I tillegg må et luftfilter ha kapasitet til å samle store mengder partikler i filtermediet samtidig som det opprettholder en lav motstand. Dette er referert til som filterets holdekapasitet. Matprodusenter opplever ofte begrensninger når det gjelder å oppgradere filterløsningen på grunn av utformingen av ventilasjonssystemet, størrelsen på produksjonsanlegget, mangel på kunnskap om hvordan ventilasjonssystemet fungerer og også den interne prosessen som påvirker partikkelnivået.


Ventilasjonssystemet i det eksisterende anlegget ditt er muligens ikke designet for å håndtere økte nivåer av luftutveksling, samt forbedret filtereffektivitet. Når en oppgradering ikke er mulig, blir prosessen utfordrende på grunn av kostnader. Dette kan imidlertid enkelt løses ved hjelp av Camfils luftrenser. Camfil anbefaler å bruke en mobil HEPA luftrenser for å utfylle det eksisterende ventilasjonssystemet, slik at man oppnår de nødvendige luftendringene som kreves for å hjelpe matproduksjonen.

Velg Camfil
Camfil jobber med noen av de største produsentene av mat og drikke i verden. Enten det er forebygging av pandemi, matsikkerhet, høye standarder eller annet - Camfil står for produkter og avanserte teknologier som beskytter mennesker, prosesser og miljø siden 1963. Kontakt oss for et møte eller analyse av virksomhetens luftkvalitet.

PROSAFE i mat- og drikkeindustrien

Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter for næringsmiddelindustrien - spesielt designet for bruk i følsomme prosesser som stiller store sikkerhetskrav og sporingskontroll.

Publisert mandag 10. mai 2021