Beskytt lager og logistikksenter med ren luft

Ren luft på lager og i logisitkksenter er definitivt et konkurransefortrinn i den hektiske logistikkindustrien. Et rent produksjonsmiljø kan bety mindre nedetid, lavere energikostnader, mindre miljøpåvirkning, bedre helse blant ansatte - og selvfølgelig et renere og mer feilfritt produkt til kundene.


Hva påvirker inneklimaet på lager og logistikksenter?

Luftforurensning i lager- og logistikksenter genereres både fra interne og eksterne kilder. I store lager er det vanskelig å forhindre at luftforurensning fra tung trafikk kommer inn i anlegget, og forurensninger spres lett gjennom lagringsporter og ventilasjon.

Når du vurderer utfordringene med luftkvaliteten, er det viktig å kjenne til - og forstå - hvilke utfordringer som kan oppstå i driftsmiljøet: Ligger eiendommen din i et aktivt industriområde? Luftforurensende stoffer kan komme inn i bygningen fra tilstøtende eiendommer eller fra ekstern trafikk. Inne i et lager og logistikksenter kan man finne  luftforurensninger som er forårsaket av normal daglig drift fra eksosgassene, fra transportutstyret - og fra støv forårsaket av lastebiler og transportbånd. All aktivitet avgir små partikler som kan påvirke innendørs luftkvalitet og utstyrsfunksjonalitet, men også ansattes helse. En enkel måte å løse utfordringene med luftkvaliteten i eiendommen er å plassere luftrensere i områdene som er mest forurenset

Fordeler med CamCleaner luftrensere
  • renere arbeidsmiljø, mindre nedetid
  • lavere rengjøringskostnader
  • lavere energi- og vedlikeholdskostnader
  • mindre miljøpåvirkning
  • bedre helse blant ansatte
  • jevn temperaturfordeling
  • fjerner de fleste luftforurensninger som gasser, papir- og kalkstøv, betongstøv fra gulv, sandstøv - kort sagt, små partikler i alle størrelser (inkludert PM1 og PM2.5)

Beskyttelse mot luftforurensning er viktig fordi dårlig luftkvalitet kan påvirke lagerdriften på mange forskjellige måter. Luftbårne partikler kan skade prosesser og utstyr, f.eks. når støv havner i automatiserte prosesser og skanneutstyr. Forurensninger som sprer seg i lagringsanlegg kan lett skade produkter og kan ha en betydelig innvirkning på kvaliteten - og også på selskapets merkevare. I tillegg må det tas hensyn til hvordan dårlig luftkvaltet påvirker personalet. Man bør sørge for at de ansatte arbeider i et rent og trygt arbeidsmiljø der de ikke utsettes for skadelige partikler eller gasser.

Ved å eliminere risikoen for forurenset luft og støv, sparer man kostnadene som normalt vil være forbundet med vedlikehold og service av utstyr. Sykefraværet vil reduseres og kundetilfredsheten holder seg høy.

Å måle er å vite....hva innemiljøet ditt trenger

Overvåking av luftkvaliteten er avgjørende for at du skal kunne  reagere tidlig og forhindre potensielle risikoer som kan forringe luftkvaliteten i anlegget. Sørg også for å regelmessig sjekke ventilasjonsfilltrene, trykkmålere og tetninger på dører og filtre for å sikre at ventilasjonsenhetene er helt lekkasjefrie og fungerer med full kapasitet.

Ved å følge variasjonene i luftkvaliteten vil du umiddelbart se endringer og kunne handle raskt - FØR problemer oppstår. Mengden små partikler i luften kan enkelt overvåkes med en Air Image sensor. Dette er Camfils patenterte intelligente sensorsystem som hjelper deg med å overvåke mengden små partikler i luften i bygget - og som samtidig styrer hastigheten på luftrensere, basert på mengden partikler. De automatiske funksjonene hjelper deg med å spare energi, samtidig som du sikrer ren luft for ansatte og kunder. Maskiner, utstyr og produkter holder seg renere og av bedre kvalitet, og det oppstår ingen uventede eller ekstra vedlikeholdskostnader.

Målinger av gassformede forurensninger som VOC, formaldehyd, ozon, benzen og etylen bør også utføres fra tid til annen. Etylen er et problem i lokaler der det lagres grønnsaker og frukt fordi noen av dem avgir etylen. Dette forringer kvaliteten på varene før tiden - og i verste fall ødelegger dem helt, til og med før de blir levert til butikken.


Luftrensere løser støvproblemer på en energieffektiv måte

Installasjon eller utskifting av et ventilasjonssystem er ofte veldig dyrt, og vanligvis oppstår luftkvalitetsproblemer i lager og logistikksenter kun i visse soner - ikke i hele anlegget. Derfor er den mest kostnadseffektive løsningen å plassere effektive luftrensere i områdene der problemene er. Med luftrensere kan energikostnadene reduseres fordi retningen og ventilasjonsmønsteret til den rene luften kan justeres slik at den varme luften som stiger i rommet kan resirkuleres ned til gulvnivå. Dette reduserer behovet for oppvarming betydelig.

Ved hjelp av luftrensere tar du kontroll over oppvarmingskostnadene for eiendommen og sørger for at logistikkjeden fungerer problemfritt. Når ren luft kan flyte fritt mellom emballasje og varer, i tillegg til å beskytte de lagrede produktene, sikrer du også helsen til menneskene som håndterer dem. God luftkvalitet er en avgjørende faktor i en velfungerende forsyningskjede.

Camfils industrielle luftrensere er patenterte og utstyrt med markedets mest effektive luftfilter. Alle modellene har minst to-trinns filtrering, og hovedfilteret er minst HEPA H13, som også filtrerer virus. CamCleaner luftrensere kan også utstyres med molekylærfiltrering som fjerner lukt og de ovennevnte gassene.

Trenger du hjelp til å vurdere luftkvalitetskravene i eiendommen din?

DB Schenker Kundehistorie

DB Schenker in Västerås, Sweden, had a big dust and exhaust problem in their terminal which was an issue for the employees and their health. Camfil helped them to improve the air quality and reduce the dust and exhausts in the building. Watch our Case study to see how we did it.
Publisert mandag 16. november 2020