DB Schenker
Västerås

Bedre luftkvalitet senket utgiftene hos DB Schenker i Vâsteras

DB Schenker senket oppvarmingskostnadene og høynet kvaliteten på luften

Avgasser fra lastebiler, gods med støv og partikler fra driften gjorde luften hos DB Schenkers godsterminal i Vâsterås dårlig

For noen år siden valgte man å installere luftrensere fra Camfil for å forbedre arbeidsmiljøet. I samarbeid med Chalmers Industriteknik ble det også skrevet en rapport om de målbare positive effektene fra luftrenserne. 

Den uavhengige rapporten som ble utarbeidet med CIT viser at Camfils luftrensere senket oppvarmingsbehovet i terminalen kraftig. Kostnadene i forbindelse med oppvarming kunne senkes så mye som 30 prosent - mye takket være den stratgegiske plasseringen av luftrenserne.

Lennart Grandin er Terminal Manager på DB Schenkers godsterminal i Vâsterås. Han har arbeidet i teminalen både før og etter installasjonen av luftrensere.

- Varm luft stiger oppover. Luftrenserne er montert i taket, og sirkulerer den allerede oppvarmede luften ut i lokalet. Slik trenger mindre luftvolum varmes opp på nytt. Det sparer vi mye på, forklarer Lennart.

Foruten lavere oppvarmingskostnader bidro luftrenserne også til renere og friskere luft i terminalen.

DB Schenker i Vãsterås

DB Schenker i Vãsterås hadde store problemer med støv og avgasser i sin godsterminal. Vi hjalp dem til å forbedre luftkvaliteten og minske støvmendgen - og senket samtidig oppvarmingskostnadene.

- En godsterminal er spesielt utsatt for skitt og skadelige partikler i luften. Avgasser fra lastebiler og generelt støv fra varer er bare noen av grunnene til et forverret innemiljø.

Et dårlig inneklima var årsaken til at luftrensere ble installert i terminalen for noen år siden. Camfils CamCleaner 30000 og 6000 ble montert på strategiske steder i taket og på veggene for å rense mest mulig luft og lede luftstrømmene på en optimal måte.

Tallene i rapporten viser at terminalen nå kan redusere oppvarmingskostnadene med 30 prosent. De rent helsemessige resultatene er ennå ikke målt. Men, relatert forskning viser at et renere arbeidsmiljø bidrar til lavere sykefravær og høyere produktivitet.

- Alle som jobber i terminalen er fornøyde. Luften er sunnere og temperaturen er betydelig jevnere, sier Lennart. I tillegg blir ikke arbeidsutstyret vårt som lastebiler og sensorer slitt like raskt som før, da sensitiv teknologi påvirkes av skadelige luftpartikler.

Hvis du er interessert i å lese rapporten, er du velkommen til å bestille den her:

Bestill rapporten her (svensk)

 

 

Publisert mandag 6. mai 2019