Camfils "Can We Remove it"- opplysningskampanje
Løsninger til molekylær kontamineringskontroll

Camfils "Can We Remove it"- opplysningskampanje

Publisert mandag 14. august 2023

Visste du at det finnes mer enn 170 millioner registrerte kjemikalier i verden? Vi har organisert dem i ulike kategorier. Disse kategoriene kan beskrives som lukt, irriterende stoffer som påvirker menneskers helse, giftstoffer som kan forårsake dødsfall, og til slutt molekyler som skader eller korroderer materialer. Kampanjen "Can we remove it" er utformet for å vise hvordan molekylær filtrering brukes til å fjerne disse forurensende stoffene fra luften.

FJern lukt, gasser og toksiner

Dr. Chris Ecob forklarer spesifikke lukter, gasser og giftstoffer som finnes i luften, og introduserer kort hvilke løsninger som er tilgjengelige for å fjerne disse fra inneluften.

SLIK FJERNER DU......

 • Slik fjerner du pereddiksyre

  Lær hvordan du fjerner peredikksyre fra luften ved hjelp av filtreringsløsninger som sikrer ren luft.

  Read more
 • Slik fjerner du svoveldioksid

  Svoveldioksid slippes ut i atmosfæren fra både naturlige og menneskeskapte kilder. Lær hvordan molekylære løsninger brukes til å redusere og fjerne svoveldioksid fra luften vi puster inn.

  Read more
 • Slik fjerner du ozon

  Hvordan kan du fjerne ozon fra luften? Lær hvordan molekylære filtreringsløsninger kan brukes til å filter kan fjerne ozonnivåer i luften vi puster inn.

  Read more
 • Slik fjerner du hydrogensulfid

  Å fjerne hydrogensulfid fra luften er viktig for å beskytte mennesker. Molekylære filtreringsløsninger kan brukes til åfjerne svoveldioksid fra luften vi puster inn.

  Read more
 • Slik fjerner du nitrogendioksid

  Nitrogendioksid i luften vår er svært uheldig. Finn ut hvordan Camfils molekylære løsninger er utviklet for å beskytte luften vi puster inn ved å fjerne nitrogendioksid fra luftstrømmen.

  Read more
 • Slik fjerner du matlukt

  Hvordan kan du fjerne matlukt som oppstår i kommersielle eller industrielle matproduksjonsanlegg? Finn ut hvordan molekylærfiltrering kan fjerne matlukt fra avtrekksluftapplikasjonen din.

  Read more