Posefilter

Posefilter

Posefilter brukes i HVAC-applikasjoner som sluttfilter i industrielle, kommersielle og boligapplikasjoner og som forfilter i HEPA-installasjoner.

Posefilter er de mest vanlige ventilasjonsfilter i HVAC-systemer til industrielle og kommersielle applikasjoner, i tillegg til at de brukes i boliger for å forbedre innendørs luftkvalitet, IAQ, og komfort. Filtrene for tilluft brukes i første og andre filtreringstrinn, enten som komplette filtreringsløsninger til disse applikasjonene, eller som forfilter til renromsapplikasjoner. Filtrene brukes også til avtrekksluft eller i resirkulasjonssystemer for å beskytte luftbehandlingsenhetene. Posefilter har en signifikant høyere kapasitet for støvoppsamling og lengre levetid enn andre filter.