Klinikker

Sykehus & Klinikker

God innendørs luftkvalitet spiller en avgjørende rolle innen pleie og rekonvalesens på sykehus og andre helseinstitusjoner – i blant kan det være avgjørende for liv og død.

Sykehus er beregnet for helbredelse og bedring. De skal opprettholde et høyt renhetsnivå slik at man blir fortest mulig bedre eller frisk – og især gjelder dette pasienter på intensivavdelinger.

Behovet for luftfiltrering på sykehus

…og allikevel har undersøkelser vist at luftkvaliteten på mange sykehus er dårlig. Undersøkelser viser også at renere innendørs luft hjelper pasientene til å bli raskere bedre, og det reduserer fysisk stress. Som et resultat av dette bør sykehusledelsen implementere en strategi for luftfiltrering for å bekjempe problemet.

Sykehus og omsorgshjem, tannlegekontorer og fertilitetsklinikker skal være selve symbolene på renhet og sunnhet. Kritisk utstyr skal også beskyttes mot skadelige stoffer som kan være til skade. Energibesparelser og fleksible luftfiltreringssystemer til operasjonsrom har også høy prioritet nå om dagen.

Disse målene kan bare oppnås med et filtreringssystem som effektivt fjerner selv de minste forurensende stoffene fra luften. Luftfiltrering fra Camfil kan håndtere disse utfordringene.

Intensivavdelinger

Mange sykehus er også spesialiserte. Dette gjelder for infeksjonssykdommer, onkologiske enheter eller hematologiske enheter. Høyt kvalifisert personell håndterer og omgås pasienter som krever enten ekstrem beskyttelse eller spesifikk beskyttelser av sykepleiere og leger.

Noen årsaker til dårlig luftkvalitet på sykehus

For å kunne løse problemet og finne riktige luftfiltreringsløsninger, er det essensielt å forstå  de viktigste årsakene til den dårlige luftkvaliteten på sykehus, omsorgshjem og klinikker.

Pasienter

Syke pasienter kan dessverre medvirke til at luftkvaliteten påvirkes negativt. Hoste kan forurense luften og overflatene inne på sykehusrom eller laboratorier. Åpne sår eller infeksjoner kan overføre virus og bakterier fra pasientenes kropper og til overflater på utstyr som bekken, krus, tallerkener, bestikk, sengetøy og andre materialoverflater. Når disse materialene blir berørt eller flyttet på, blir forurensende stoffer luftbårne.

Sykehuskonstruksjoner

Mange av de offentlige sykehusene som ligger i byeene eller store urbane områder, ble bygget for mange år siden, da kanaler og ventilasjonssystemer ikke var så avanserte som de er i dag. Som et resultat av dette, kan luften  komme inn i sykehuset  ufiltrert. Dette er ikke riktig i henhold til dagens standarder. Slik kan vanlig forurensning som støvmidd, skitt, pollen og luftbårne bakterier lettere sirkulere gjennom ventilasjonskanalene.

Fukt i kanalene utgjør et særskilt  problem. Dette fører ofte til problemer som vekst av mugg og sporer – for ikke snakke om salmonella og nosokomiale infeksjoner, noe som kan bli til et stort helseproblem langt utover det at luftkvaliteten forringes.

Utendørs luftkvalitet

Mye av luften som sirkulerer gjennom et sykehus, omsorgshjem eller klinikker kommer inn utenfra. Kvaliteten på denne innendørsluften er derfor i stor grad avhengig av kvaliteten på uteluften. Farlig eksosrøyk og lukt kan utgjøre en trussel ved å trenge inn i bygningen via HVAC-systemet.

Camfil oppfyller kravene til høy innendørs luftkvalitet i helsevesenet

I mer enn 50 år har Camfil vært ledende innen design og produksjon av luftfiltreringssystemer som er innovative, funksjonelle – og bra for helse og helbredelse. Camfil legger stor vekt på produksjonseffektivitet, og har gjennom mange krevende tester utviklet løsninger til de mest komplekse luftkvalitetsproblemer i verden.