Filterløsninger på sykehus:                  Fokus på pasienter og ansatte

Publisert mandag 27. november 2023

Når sykehus skal velge filterløsninger for ventilasjon bør de ikke velge den billigste løsningen - for billig er slettes ikke billigst på sikt. Men først og fremst må de fokusere på både pasienters og ansattes sikkerhet.

Camfil beskytter mennesker, miljø og prosesser – og ingen steder er luftfiltrering viktigere enn i helsevesenet. Nivået av luftbårne smittsomme partikler øker proporsjonalt med antall smittede på stedet. Bekymringen er ikke bare begrenset til sykehus – sykehjem, tannlegekontorer og klinikker trenger også effektiv luftfiltrering.

Helsesektoren har ikke bare strenge krav til hygiene og pasientsikkerhet – men også til produktivitet og effektivitet. Jo fortere en operasjonsstue blir ren, desto raskere kan man sette i gang med en ny operasjon. Det er derfor viktig at filtreringsløsningene skal øke produktiviteten, men også at de reduserer energiforbruket og bidrra til at pasientene blir raskere frisk.

Helsesektoren er et av Camfils viktigste markeder. En ordinær komfortfiltrering er det mange som kan levere. Men når det stilles høyere krav til fjerning av virus, bakterier, radioaktivitet og gasser - da må leverandøren ha god dokumentasjon. På dette området er Camfil markedsleder i hele verden, ikke bare i Norge.

Utstyr byttes ut og luftkvaliteten bedres

Camfil har sett mange sykehus fra innsiden, og erfart at det fortsatt finnes gamle anlegg på noen sykehus i Norge. Trenden er heldigvis at mer utstyr byttes ut, og kvaliteten på filtreringen blir bedre og bedre.

Den tekniske forståelsen av systemene er derimot ikke alltid like god... Dette kan medføre at man velger å gå for den billigste løsningen i den tro at man får like god kvalitet. Men som regel er det en klar sammenheng mellom pris og kvalitet.

Nybygde sykehus har oftest gode filterløsninger. Mer krevende er det få eksisterende sykehus til å oppgradere de løsningene de allerede har. I en del tilfeller går man og venter på en beslutning om bygging av nytt sykehus, og da skyves det på investeringer. Denne ventingen kan ta flere tiår.

LAF gir større sikkerhet mot smitte eller forurensning

Det er lettere å få god luftkvalitet i en operasjonsstue hvis man har laminær luftstrøm (LAF-tak med HEPA-filter) enn TAF (Turbulent Air Flow). Ved TAF har man tilluftsventiler hvor det tilføres ren luft. Med laminær luftstrøm har man dekket større flater og felter i operasjonsstuen med HEPA-filter – noe som gjør det lettere å sikre en ren luftstrøm over pasienten. Dette gir større sikkerhet, og helt ren luft. Med TAF er risikoen for smitte eller forurensning større.

I prosjekter hvor det skal spares penger, ser vi at noen velger TAF (Turbulent Air Flow). Da får man til gjengjeld høyere energikostnader i framtida, i tillegg til den økte risikoen for smitte. Det man sparer på å velge TAF er mye mindre enn kostnaden for en reoperasjon, for eksempel en hofteoperasjon.

Det man sparer ved å velge en billig løsning er oftest mye mindre enn kostnaden for en reoperasjon, for eksempel en hofteoperasjon


Det er ikke bare valg av ventilasjonsprinsipp som avgjør luftkvaliteten – rutiner og arbeidsmetoder spiller også inn.

Safe-change

Camfil oppfordrer sterkt sykehusene til å anskaffe safe-change-skap slik at sykehusansatte har en pose som de kan trekke skitne filter inn i. Man må ikke bare dekontaminere rom hvor det har ligget pasienter med farlig smitte, men også sikre de ansatte som skifter filter mot å bli smittet.

Ikke glem de ansattes sikkerhet

Det har de senere årene blitt satt sterkere fokus på farlige sykehusbakterier og sårinfeksjoner. Sykehusene har kjøpt inn roboter som sprayer og dekontaminerer rom (hydrogenperoksid o.l.), men vi ser at det er for altfor lite oppmerksomhet rundt avtrekksluften, samt hvordan filtrene skiftes.

Camfil har egne rutiner for sikkert filterskifte. Kontakt oss gjerne for informasjon og hjelp.

luftrensere på sykehus

Safe-change

CamSafe 2

Trygt filterskifte