filterløsninger på sykehus: fokus på pasienter og ansatte

Created onsdag 23. juni 2021

Når sykehus skal velge filterløsninger for ventilasjon, bør de ikke velge den billigste løsningen - for billigst blir ikke billigst på sikt. Men først og fremst må de fokusere på både pasienter og ansattes sikkerhet.

Camfil beskytter mennesker, miljø og prosesser – og ingen steder er luftfiltrering viktigere enn i helsevesenet. Nivået av luftbårne smittsomme partikler øker proporsjonalt med antall smittede på stedet. Bekymringen er ikke bare begrenset til sykehus – sykehjem, tannlegekontorer og klinikker trenger også effektiv luftfiltrering.

Helsesektoren har ikke bare strenge krav til hygiene og pasientsikkerhet – men også til produktivitet og effektivitet. Jo fortere en stue blir ren, desto raskere kan man sette i gang med en ny operasjon. Det er derfor viktig at filtreringsløsningene skal øke produktiviteten, men også redusere energiforbruket og bidra til at pasienten blir raskere frisk.

Helsesektoren er et av Camfils viktigste markeder. En ordinær komfortfiltrering er det mange som kan levere. Men når det stilles høyere krav til fjerning av virus, bakterier, radioaktivitet og gasser - da må leverandøren ha god dokumentasjon. På dette området er Camfil markedsleder i hele verden, ikke bare i Norge.

Utstyr byttes ut og luftkvaliteten bedres

Camfil har sett mange sykehus fra innsiden, og sett at det fortsatt finnes gamle anlegg på noen sykehus i Norge. Men, trenden er at mer utstyr byttes ut, og kvaliteten på filtreringen blir bedre og bedre.

Den tekniske forståelsen av systemene er derimot ikke alltid like god, noe som kan medføre at man velger å gå for den billigste løsningen i den tro at man får en like god kvalitet. Men som regel er det en klar sammenheng mellom pris og kvalitet.

Nybygde sykehus har som regel gode filterløsninger. Mer krevende er det få eksisterende sykehus til å oppgradere. I en del tilfeller går man og venter på en beslutning om bygging av nytt sykehus, og da skyves det på investeringer. Denne ventingen kan bli på flere tiår.

LAF gir større sikkerhet mot smitte eller forurensning

Det er lettere å få god luftkvalitet i en operasjonsstue hvis man har laminær luftstrøm (LAF-tak med HEPA-filter) framfor omrøring. Ved omrøring har man tilluftsventiler hvor det tilføres ren luft. Med laminær luftstrøm har man dekket større flater og felter i operasjonsstuen med HEPA-filter – noe som gjør det lettere å sikre en ren luftstrøm over pasienten. Dette gir større sikkerhet, og helt ren luft. Med omrøring er risikoen for smitte eller forurensning større.

I prosjekter hvor det skal spares penger, ser vi at noen velger å gå for omrøring. Men da får man til gjengjeld høyere energikostnader i framtida, i tillegg til den økte risikoen for smitte. Det man sparer på å velge omrøring er mye mindre enn kostnaden for en reoperasjon, for eksempel en hofteoperasjon.

Det man sparer ved å velge omrøring, er ikke større enn kostnaden for en reoperasjon, for eksempel en hofteoperasjon


Men, det er ikke bare valg av ventilasjonsprinsipp som avgjør luftkvaliteten – rutiner og arbeidsmetoder spiller også inn.

Safe-change

Camfil oppfordrer sterkt sykehusene til å anskaffe safe-change-skap slik at sykehusansatte har en pose som de kan trekke skitne filter inn i. Man må ikke bare dekontaminere rom hvor det har ligget pasienter med farlig smitte, men også sikre ansatte som skifter filter mot å bli smittet.

Ikke glem de ansattes sikkerhet

Det har de senere årene blitt satt sterkere fokus på farlige sykehusbakterier og sårinfeksjoner. Sykehusene har kjøpt inn roboter som sprayer og dekontaminerer rom (hydrogenperoksid o.l.), men vi ser at det er for lite oppmerksomhet rundt avtrekksluften, og hvordan filtrene skiftes.

Camfil har egne rutiner for sikkert filterskifte. Kontakt oss gjerne for informasjon og hjelp.

luftrensere på sykehus

Safe-change

CamSafe 2

Trygt filterskifte