Organisk avfall

Organisk avfall

Camfils robuste molekylærfilter hjelper med å eliminere lukt og fjerner sterkt forurensede gasser fra denne ytterst verdifulle kilden til fornybar energi, kompost og jordforbedrende stoffer.

Når biologisk nedbrytbart organisk avfall samles opp eller separeres fra blandet avfall, blir det til verdifull brendsel til energiproduksjon, eller som råmateriale til kompost eller gjødsel. Viktige kategorier innen organisk avfall omfatter gjødsel, matavfall, klippet gress og rester av avling.

Anaerobe (uten luft) nedbrytningsprosesser brukes til fremstilling av biogass, mens kompost fremstilles ved hjelp av aerobe (med luft) nedbrytningsprosesser .  Enhver bionedbrytningsprosess produserer en kompleks blanding av gasser som kan skape lukt eller – når det dreier seg om biogass – korrosjonsfare for forbrenningsmotoren. Molekylærfiltrerning er med på å fjerne disse problemene. 

Håndtering av avfall - og luft - er avgjørende i et biogassanlegg

Biogass er nå anerkjent over hele verden fordi resirkulert organisk avfall erstatter fossile kilder til brensel som ikke er bærekraftige. Når organisk avfall brytes ned  i en anaerob proses, kan sluttproduktet metan – brennstoffet til energiproduksjon – være sterkt forurenset med uønskede stoffer som kan forårsake korrosjon eller slitasje.

Biogass kan inneholde skadelige stoffer som:

  • Hydrogen sulfid (H2S)
  • Ammoniakk (NH3)
  • Siloxaner
  • Aromatiske hydrokarboner
  • Halogener (klor, fluor)
  • Partikler

Hvis høye konsentrasjoner av H2S når frem til gassmotoren hvor metanen forbrennes for å kunne generere energi, kan motoren bli utsatt for intern korrosjon som skyldes en kombinasjon av sur gass og høye temperaturer. Motorkorrosjon resulterer i uforutsett  nedetid til vedlikehold og reparasjon – noe som øker vedlikeholdskostnadene og reduserer biogassanleggets produksjon og fortjeneste.  Mange anaerobe forråtningstanker og biogassmotorer er plassert tett på råmaterialet fra organisk avfall, f.eks. på gårder.  Molekylær filtrering i anlegget er den mest brukte metoden for å fjerne hydrogensulfid fra biogass før forbrenning.

Få kontroll over kompostlukt med molekylærfiltrering

Organisk avfall kan delvis brytes ned biologisk i en aerob prosess for å kunne lage kompost eller produkter som forbedrer jord. Det produseres lite eller ingen hydrogensulfid, men mye av det flyktige organiske innholdet fra avfallet frigis. Dette kan skape lukt som skyldes den høye intensiteten. Lukten, som skyldes gassblandingen er meget kompleks, men med en stor bestanddel er terpener som alfa-pinen.

Du kan bruke molekylær filtrering som en metode til å kontrollere  lukt både på utslipp fra produksjonsbygningen og i ventilasjonssystemet på maskinene som brukes i produksjonshallen for å blande rottent avfall.

Med Camfils dedikerte molekylære filtreringsløsninger kan du holde plagsom lukt vekk fra naboområdene, og filtrere bort forurensede gasser før de når forbrenningsmotoren.

 

Latest articles

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Created mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Take a breath Luftrensere Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Ekspertise og Webinarer Gassturbiner Kundehistorier Helsevesen og Livsvitenskap Elektronikk og optikk Maskineri & Produksjon Bærekraft Luftkvalitet Innovasjon, Teknologi & Forskning Mat & Drikke Offentlige & Kommersielle Bygninger