Gassturbinfilter

Gassturbinfilter

Luftinntak er avgjørende for driften av gassturbiner. Vi puster inn ca. 27 kilo luft hver dag, mens en motor inntar ca. 4.300 tonn luft på samme dag.

Hvis partikler tar seg inn i maskiner kan de forårsake erosjon, avbrudd eller korrosjon i turbinene. For å unngå unødvendige skader på maskineriet leverer vi gassturbinfilter som oppfyller de strenge kravene fra orginalprodusenter av gassturbiner på bruddstyrke, partikkelfiltreringseffektivitet og levetid. Det finnes to hovedtyper filtreringssystem, statiske og puls - også kjent som selvrengjørende system. Filtrering skjer i ett eller flere steg med økende filtreringseffekter - fra coarse og opp til H13.
Hurtiglinker

Posefilter brukes hovedsaklig som forfilter eller som første filtersteg i gassturbinens luftinntak for å fjerne grove partikler hindrer vanndråper i luftstrømmen.

Kompakte filter er høyeffektive luftinntaksfilter som brukes til filtrering i andre og/eller tredje filtersteg, avhengig av gassturbinens luftinntakssystem.

Våre sylinder/patronfilter, både selvrensende med puls/trykkpulsmekanisme og statiske, fås i loddrett og vannrett design slik at de passer til ditt valg av system.

Våre panelfilter brukes normalt som forfilter eller første filtertrinn i statiske innløpssystemer til gassturbiner. Hovedoppgaven deres er å fjerne større partikler som pollen og andre grove partikler, samt vanndråper.