Luftrensere med HEPA-filter
En studie utført av University College of Dublin

Hvor effektive er Camfils luftrensere med HEPA-filter?

Publisert tirsdag 11. juli 2023

Siden starten av korona -pandemien har diskusjoner om spredning av luftbårne sykdommer og hvordan de overføres i innemiljøer vært et hett tema for mennesker over hele verden. Verdens helseorganisasjon (WHO), REHVA og andre internasjonale grupper har alle uttalt at bruk av HEPA luftrensingsteknologi i dårlig ventilerte miljøer bidrar til å redusere smittespredning. For å vise hvor effektive slike løsninger er, testet Dr. Kevin Nolan fra School of Mechanical and Materials Engineering ved University College Dublin vår luftrenser City M.

Rapporten

Dr. Kevin Nolan, University College Dublin, analyserte Camfils luftrenser City Ms evne til å fjerne luftbårne aerosoler fra dårlig ventilerte miljøer. Les hele rapporten for å se hvilke testmetoder som ble benyttet, samt en omfattende rapport om City Ms ytelse i henhold til testparametrene. Denne rapporten studerte to forskjellige faktorer for å bestemme effektiviteten. Den første refererer til luftfordelingskapasiteten og den andre til aerosolfiltreringskapasitet.

Rapporten, oppsummert:

På slutten av rapporten trekker Dr. Kevin Nolan følgende konklusjoner:
Studien fokuserte på to områder. Den første gjelder luftbevegelser - hvordan luften beveger seg til og fra enheten. Det andre området refererer til enhetens evne til raskt å rense luften. Målingene fastslår at luftstrømmene ut og inn av uniten er gjennomtenkte og renser luften på en ideell måte. Innløps- og avtrekksstedet er designet for å oppnå en god fordeling av ren luft. Takket være utblåsing på alle sider av luftrenseren og dynamikken i luftbevegelsene, kan du forvente ren luft i alle retninger. Siden den forurensede luften tas inn i maskinen på toppen og den rensede luften blåses ut i bunnen, er det viktig å tenke på hvordan du kan plassere luftrenseren i rommet. Drift på gulvnivå anbefales.

Aerosoltesten viste at luftrenser City M tilbyr god og stabil filtrering av store mengder aerosol. City M reduserte store mengder forurensninger til ubetydelige nivåer på mindre enn 200 sekunder.

Merknad: Aerosolen som ble brukt under dette eksperimentet forsvant på kortere tid enn luftbårne partikler og virus har vist seg å forbli i luften. Aerosolen varte i 8 minutter i luften uten behandling i et dårlig ventilert miljø uten vanlig belegg.

Se videoer:

Redusering Aerosoler, 1m

Redusering Aerosoler, 2m

Dette sier Dr. Kevin Nolan:

"Vi er veldig takknemlige for at Camfil tilbød seg å la oss bruke luftrenseren City M til disse forsøkene. Siden utbruddet av covid-19 har det blitt stadig viktigere å teste nye metoder for å holde våre innemiljøer rene og fri for luftbårne partikler. Camfil's City M luftrenser har vist seg å være svært effektiv for å fjerne aerosoler raskt og effektivt, og skape et sunnere og tryggere miljø. Implementeringen av disse forsøkene på Mater Misericordiae Hospital i Dublin har gjort det mulig for oss å demonstrere hvordan sykehus kan dra nytte av bruk av luftrensere av høyeste kvalitet for å beskytte pasienter og ansatte.”