Livsvitenskap (Life Science)

Livsvitenskap (Life Science)

Camfils luftfiltreringsløsninger spiller en avgjørende rolle i den farmasøytiske produksjonskjeden, hvor en konstant strøm av ren luft er avgjørende. Liv kan avhenge av det.

Vi har forsket på dette. Hos oss får man de best testede, energieffektive løsninger til partikkel- og molekylær luftfiltrering i farmasøytisk industri. Camfils produkter kan hjelpe deg til å overholde de strengeste regler, styre kontaminering, beskytte produkter og utstyr – samt sikre pasienter, laboratoriepersonell og fabrikkarbeidere.