Museer & Kulturinstitusjoner

Museer & Kulturinstitusjoner

Det er en kunst i seg selv å ivareta ren luft på museer og andre kulturinstitusjoner. Våre høyeffektive partikkelfiltre kan hjelpe deg med å bevare følsomme gjenstander – og ivareta helsen til både medarbeidere og besøkende – i mange generasjoner fremover.

Selve eksistensen til museer, biblioteker, arkiver og andre kulturinstitusjoner avhenger av deres evne til å bevare og beskytte historiske gjenstander. I et naturlig miljø ville disse gjenstandene ellers gått tapt eller blitt ødelagt.

Derfor er god luftkvalitet i kulturinstitusjoner avgjørende

Mange gjenstander risikerer å bli  forringet – og få uopprettelige skader – fra interne og eksterne forurensningskilder som støv, gasser, kjemikaler, lys og fuktighet.

God innendørs luftkvalitet er også godt for personale og besøkende som kan oppleve luftveisproblemer og øyeirritasjoner.

Høykvalitets HVAC-systemer med luftfiltrering som kan eliminere små partikler, er avgjørende for helsen til  både for museets personale og besøkende, samt uerstattelige kunstsamlinger.

Forurensningskilder på gallerier, biblioteker, arkiver og museer

Interne og eksterne kilder til forurensning omfatter:

 

  • Nitrogendioksid, svoveldioksid og ozon  i forbindelse med utslipp fra kjøretøy og andre forbrenningsprosesser til uteluften
  • Maursyre  og eddiksyre fra gjenstandene selv, inkludert papir, tre, filmruller, møbler og andre cellulosebaserte materialer
  • Rengjøringsmidler, maling, tetningsmidler, lakk
  • Partikkelavfall fra mennesker
  • Nåværende ventilasjonssystemer som frigir støvbundne metaller  til luften
  • Høye ozonutslipp fra blitzfotografering
  • Støv, skitt og partikler forårsaket av flytting eller rengjøring av kunst

Beskytt og bevar kunst og helse

Ved hjelp av kunnskapen til  både  konservatorer og ventilasjonseksperter kan du velge den beste kombinasjonen av filtre  for å oppnå et godt miljø – selv med begrensede ressurser.

Som ledende eksperter innen molekylærfiltrering kan Camfil bistå med en strategi for best mulig filtrering. Vi har designet, produsert og levert filtreringssystemer med aktivt kull for å kunne bevare skatter som finnes i prestisjefylte museer og gallerier rundt omkring i verden, inkludert Uffizi Firenze, British Library i London og Moderna Museet i Stockholm.

Våre forskjellige luftanalyser kan finne ut nøyaktig hvilke forurensende stoffer som finnes i bygningen. Vi ser deretter på hvilke typer gjenstander og samlinger som finnes i bygningen, og hjelper deg med å implementere riktige løsninger.

Artikler

9 questions about EPDs

Publisert mandag 11. desember 2023

Nine questions about Environmental Product Declarations (EPDs). Answered by Anders Sundvik, Vice President of R&D at Camfil.

Offentlige & Kommersielle Bygninger Bærekraft Luftkvalitet Forskrifter & Standarder

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Take a breath Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Offentlige & Kommersielle Bygninger Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Elektronikk og optikk Luftkvalitet Luftrensere Gassturbiner Forskrifter & Standarder Viruskontaminering

Hva er følgene av korrosjon?

Publisert fredag 3. mai 2019

Noen av effektene av korrosjon er betydelige skader på historiske monument. Korrosjon forårsakes av luftforurensning - et stadig økende problem over hele verden. 

Elektronikk og optikk

Ren luft tar vare på historien vår

Publisert mandag 1. april 2019

Kombinasjonen kaldt vær og vinterferie gjør museer til et attraktivt mål for utflukter. Luftkvalitet er en av de viktigste faktorene for å kunne holde utstillingsgjenstadene i god stand.

Offentlige & Kommersielle Bygninger Luftkvalitet