Museer & Kulturinstitusjoner

Museer & Kulturinstitusjoner

Det er en kunst i seg selv å ivareta ren luft på museer og andre kulturinstitusjoner. Våre høyeffektive partikkelfiltre kan hjelpe deg med å bevare følsomme gjenstander – og ivareta helsen til både medarbeidere og besøkende – i mange generasjoner fremover.

Selve eksistensen til museer, biblioteker, arkiver og andre kulturinstitusjoner avhenger av deres evne til å bevare og beskytte historiske gjenstander. I et naturlig miljø ville disse gjenstandene ellers gått tapt eller blitt ødelagt.

Derfor er god luftkvalitet i kulturinstitusjoner avgjørende

Mange gjenstander risikerer å bli  forringet – og få uopprettelige skader – fra interne og eksterne forurensningskilder som støv, gasser, kjemikaler, lys og fuktighet.

God innendørs luftkvalitet er også godt for personale og besøkende som kan oppleve luftveisproblemer og øyeirritasjoner.

Høykvalitets HVAC-systemer med luftfiltrering som kan eliminere små partikler, er avgjørende for helsen til  både for museets personale og besøkende, samt uerstattelige kunstsamlinger.

Forurensningskilder på gallerier, biblioteker, arkiver og museer

Interne og eksterne kilder til forurensning omfatter:

 

  • Nitrogendioksid, svoveldioksid og ozon  i forbindelse med utslipp fra kjøretøy og andre forbrenningsprosesser til uteluften
  • Maursyre  og eddiksyre fra gjenstandene selv, inkludert papir, tre, filmruller, møbler og andre cellulosebaserte materialer
  • Rengjøringsmidler, maling, tetningsmidler, lakk
  • Partikkelavfall fra mennesker
  • Nåværende ventilasjonssystemer som frigir støvbundne metaller  til luften
  • Høye ozonutslipp fra blitzfotografering
  • Støv, skitt og partikler forårsaket av flytting eller rengjøring av kunst

Beskytt og bevar kunst og helse

Ved hjelp av kunnskapen til  både  konservatorer og ventilasjonseksperter kan du velge den beste kombinasjonen av filtre  for å oppnå et godt miljø – selv med begrensede ressurser.

Som ledende eksperter innen molekylærfiltrering kan Camfil bistå med en strategi for best mulig filtrering. Vi har designet, produsert og levert filtreringssystemer med aktivt kull for å kunne bevare skatter som finnes i prestisjefylte museer og gallerier rundt omkring i verden, inkludert Uffizi Firenze, British Library i London og Moderna Museet i Stockholm.

Våre forskjellige luftanalyser kan finne ut nøyaktig hvilke forurensende stoffer som finnes i bygningen. Vi ser deretter på hvilke typer gjenstander og samlinger som finnes i bygningen, og hjelper deg med å implementere riktige løsninger.