Hvorfor blir vi sykere på vinteren, og hvordan spres virus og bakterier?

Kaldt vær øker risikoen for infeksjon innendørs

Kulden på vinteren gjør at vi opplever luften som frisk og klar, men det mange ikke vet er at selve kvaliteten på luften endres om vinteren. Det kalde klimaet bidrar ikke bare til tørre hender, elektrisk hår og tørre slimhinner - mange blir også syke om vinteren. Hvorfor, og er det noe vi kan gjøre for å forhindre det?

Når temperaturen ute synker, påvirker det inneluften og luften blir tørrere. Dette påvirker igjen kroppen vår på forskjellige måter, men fremfor alt irriterer den og tørker ut slimhinnene, noe som gjør oss mer utsatt for infeksjoner. Når vi nyser eller hoster, skiller vi ut dråper som kan inneholde smittsomme partikler. Disse dråpene påvirkes også av den tørre luften. Jo tørrere dråpene er, jo lenger svever de før de lander på overflater. Dette øker risikoen for at vi inhalerer smittsomme partikler.

 

Hvordan frigjøres partikler?

Vi mennesker utskiller hele tiden partikler fra huden vår - til og med når vi snakker. Ifølge forskere ved Lunds universitet sprer flere partikler seg når vi synger eller skriker, noe som tydelig kan sees i videoen nedenfor. For at bakterier og virus skal kunne smitte, må smittsomme stoffer (partikler) frigjøres i luften, transporteres og samtidig overleve i miljøet - for så bli påført oss slik at vi blir syke. Mindre partikler, som også inneholder færre virus, kan fraktes lenger, mens større partikler som inneholder betydelig flere virus faller raskere til bakken.

Partikler som frigjøres når du synger

Denne videoen er en del av en studie publisert av Universitet i Lund. Den viser hvordan aerosoler og dråper utskilles under sang sammenlignet med når du snakker og puster. Les mer om studien her:  https://bit.ly/3bsa9B

Partikler som frigjøres ved sang - med munnbind

Denne videoen er en del av en studie utført av universitetet i Lund, Sverige. Den viser utslipp av dråper og aerosoler ved sang, men med munnbind.

Her kan du få mer informasjon:: https://bit.ly/3bsa9BQ

Hvordan transporteres partikler?

Det er flere faktorer som påvirker hvordan partikler sprer seg. Miljøet er en avgjørende faktor – og  ventilasjonen er av stor betydning. Ved dårlig ventilasjon eller resirkulering av luft fanges ikke partiklene godt nok opp, og risikoen for infeksjon øker. Partikler som er <5 µm klassifiseres som luftbårne, noe som betyr at de flyter lengre i luften og sprer seg lettere. Partikler som er> 5 µm kalles dråper. De er tyngre, noe som også betyr at de faller raskere til bakken, ca 1 mm/sekund. I følge Jakob Löndahl, førsteamanuensis ved Lunds universitet, vil partikler og dråper opp til 100 mikrometer bevege seg et godt stykke i luften. Når vi inhalerer infisert luft på kort avstand (dråpeinfeksjon), inneholder den alltid en blanding av store og små partikler.

For å bli smittet må partiklene nå kroppen, og det er nettopp dette en luftbåren infeksjon gjør. Luften som pustes inn har direkte vei ned til de følsomme lungene, og det er ofte slik vi blir syke. Men det er ikke bare gjennom luften vi får partiklene i oss. Dråpene lander på overflater, og på disse kan de overleve i lengre tid. Når vi da tar på en overflate med aktive virus og bakterier, er risikoen for å bli smittet stor. Vi blir smittet av å innta bakterier og virus fra hendene våre og annen direkte kontakt.

ILLUSTRASJON: Hvordan et nys spres i et rom med riktig ventilasjonsløsning

Hvordan overlever smitte og hvordan kan vi forhindre at den gjør det?

Kombinasjonen av forurensningene vi og miljøet vårt skaper innendørs, sammen med uteluften som kommer inn i bygningen, gjør at inneluften kan være opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften. Avhengig av ventilasjonsløsningen, har partikler en tendens til å holde seg i et rom hvor de kan overleve i flere timer hvis du ikke påvirker innemiljøet på noen måte

Ventilasjonen: en viktig faktor ved smittereduskjon

Eksterne faktorer er vanskelige å påvirke, men vi kan gjøre mye for å forbedre innemiljøet vårt. En studie som nylig ble publisert av Akademiska Sjukhuset i Sverige viser at ventilasjon er viktig for å redusere smittespredningen. Det er funnet inaktivt koronavirus (ikke-smittsomt virus) i filtrene i avtrekksventilasjonen, noe som viser at ventilasjonen gjør jobben sin og fjerner forurensende stoffer fra rommet. Hvis du kan forbedre luftsirkulasjonen i rommet, er det store gevinster å oppnå mot smittespredning. Dette viser at det er viktig å ha mange luftvekslinger slik at vi suger ut gammel luft, transporterer bort virus - og blåser inn frisk luft.

For å skape et så godt innemiljø som mulig, er det også viktig å gå igjennom hvilke filtre som finnes i bygget. Vi anbefaler at du bruker minst filterklasse ePM1 60%. Sørg også for å bytte filter med riktig mellomrom. Som et supplement til ventilasjonen kan du også installere luftrensere, som også er den raskeste og enkleste måten å forbedre luftkvaliteten i et rom.  Camfils air purifier City-Serie  luftrenser reduserer 99,995% av partiklene og passer i alle offentlige miljøer som f.eks. kontorer, sykehus, hoteller eller frisører.

 

Ønsker du å måle partikkelnivå på eiendommen, eller få hjelp til å sjekke hvilke filtreringsløsninger som passer akkurat dine behov? Kontakt ossså hjelper vi deg.  

7 tips for å forhindre luftbåren smitte

  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Bruk munnbind eller ansiktsmaske
  • Host og nys i albuen
  • Installer luftrensere
  • Sjekk filtrene i bygget, og antall luftvekslinger
  • Hold overflatene rene

Kilder

 

Publisert fredag 22. januar 2021