Filterskap

Filterskap

Våre filterskap benyttes hovedsaklig i tilluften i en lang rekke applikasjoner, og kan også benyttes i avtrekksluftapplikasjoner der kontamineringsfrie filterskift med plastposer (BIBO) ikke er et krav.

Camfils kanalmonterte filterskap tilbyr en serie kompakte filterskap for posefilter, HEPA-filer, patronfilter og andre typer filter.
Kanalmonterte filterskap finnes tilgjengelig i en rekke ulike størrelser.
Det scanbare filterskapet, CamCube, benytter seg av en avansert patentert probe for pålitelig og enkel scanning, og har innebygget inspeksjonsvindu og lys for enkel avlesing.