Støv og røykfiltrering

Støv og røykfiltrering

Nesten hver eneste produksjonsprosess skaper en form for støv, røyk eller damp. Camfil produserer støv-, røyk- eller dampanlegg som passer til stort sett alle applikasjoner.

Det er utfordrende å skulle spare energi og øke produksjonseffektiviteten mens du styrer luftkvaliteten innendørs. Støv-, røyk- og dampanlegg som enten brukes til forurensningskontroll eller materialgjenvinning, kan hjelpe med å løse dine støvproblemer.