Støv og røykfiltrering

Støv og røykfiltrering

Mange produksjonsprosesser skaper noen form for støv, damp eller røyk. Camfils industrielle filtreringssystem for støv og røykavskillere passer til nesten alle bruksområder i industriell drift. De bidrar til forbedret luftkvalitet innendørs og til en tryggere arbeidsplass.

Det er utfordrende å skulle spare energi og øke produksjonseffektiviteten mens du styrer luftkvaliteten innendørs (IAQ). Støv-, røyk- og dampanlegg kan bidra til å skape et bra arbeidsmiljø, gjenvinne materiale og beskytte produkter. Våre filtreringsløsninger er tilpasset de fleste industrier og produksjonsområder som

metallindustri, bilproduksjon, legemiddelproduksjon, mat- og drikkeproduksjon og gruvedrift. Camfils støvoppsamlere finnes i følgende filtreringsteknologier:

Tørrfiltrering: Separasjon av tørr, fin, fibrøs, klebrig og
brennbart støv og røyk.

Våtfiltrering: Sikker separering for applikasjoner med flygende gnister, eksplosivt, klebrig, fuktig eller brennbart støv.