Støv- og røykfiltrering

Støv og røykfiltrering

Mange produksjonsprosesser skaper noen form for støv, damp eller røyk. Camfils industrielle filtreringssystem for støv og røykavskillere passer til nesten alle bruksområder i industriell drift. De bidrar til forbedret luftkvalitet innendørs og til en tryggere arbeidsplass.

Det er utfordrende å skulle spare energi og øke produksjonseffektiviteten mens du styrer luftkvaliteten innendørs (IAQ). Støv-, røyk- og dampanlegg kan bidra til å skape et bra arbeidsmiljø, gjenvinne materiale og beskytte produkter. Våre filtreringsløsninger er tilpasset de fleste industrier og produksjonsområder som metallindustri, bilproduksjon, legemiddelproduksjon, mat- og drikkeproduksjon og gruvedrift. Camfils støvoppsamlere finnes i følgende filtreringsteknologier:

Tørrfiltrering: Separasjon av tørr, fin, fibrøs, klebrig og
brennbart støv og røyk.

Våtfiltrering: Sikker separering for applikasjoner med flygende gnister, eksplosivt, klebrig, fuktig eller brennbart støv.
Hurtiglinker

Støv- og røyksamlere trekker ut og filtrerer avtrekksluften fra ulike industrielle prosesser, ved å bruke en reversert pulsstråle av trykkluft for å rense de separerte partiklene fra filterelementene.

Våtskrubbere brukes mest til industrielle applikasjoner som avgir støv og andre partikler som er vanskelige eller umulige å håndtere med tørr filtrering som eksplosjonsstøv, brennbart støv eller klebrig og fibrøst støv.

Oljetdampseparatorer suger ut prosessavtrekksløpsluften fra verktøymaskiner og skiller aerosoler fra luftstrømmen før den rensede luften slippes ut eller varmegjenvinnes.

Mobile avtrekkløsninger og statiske systemer for arbeidsplassene gir en effektiv og fleksibel måte å fange opp tørt luftbåren støv og røyk direkte ved kilden og på forskjellige steder.

Filterelementer er integrerte komponenter i alle oppsamlingssystemer som håndterer tørt støv og røyk eller kjølevæskedamp.