avtrekksløsninger for oljedamp

Oljedampseparatorer

Oljetdampseparatorer suger ut prosessavtrekksløpsluften fra verktøymaskiner og skiller aerosoler fra luftstrømmen før den rensede luften slippes ut eller varmegjenvinnes.

Avhengig av applikasjonen og materialet som behandles, bruker maskinverktøyene forskjellige væsker som emulsjon, olje eller MQL for å avkjøle verktøyet i maskinen, for rengjøring under bearbeiding eller til å ta bort spon. Ettersom disse metallbearbeidingsvæskene injiseres ved høyt trykk sammen med verktøyets hastighet, fordamper væskene og danner en kjølevæskedamp inne i maskinenes arbeidsområder.

Før du åpner dørene for å bytte verktøy eller arbeidsstykker, må kjølevæsketdampen fjernes fra maskinens arbeidsområde. Dette er obligatorisk for å kunne beskytte de ansattes arbeidsmiljø, fjerne sikkerhetsrisikoer og kontrollere inneluftkvaliteten.

Industrielle oljetdampseparatorer kan brukes som sentrale eller desentraliserte avtrekkssystemer eller direkte iintegrert i maskinverktøyet, avhengig av prosess. Oljedampseparatorer fra Camfil kombinerer fordelene med filtrerings- og koalesensteknologi, som gir den beste separasjonseffektiviteten, lavt energiforbruk og lang filterlevetid.