Ren luft tar vare på historien vår

Når det blir kaldere ute, så trekkes vi inn til museer og attraksjoner innendørs. For å kunne bevare vår kunst og vår historie i form av store mengder med kunst, så er god luftkvalitet en av de viktigste faktorene.

Kritiske parametere for luftkvaliteten i museer er temperatur, relativ luftfuktighet, lys, partikkelforurensning (støv), molekylær forurensning (gasser) og skadedyr. Det finnes ulike filtreringsløsninger, men molekylærfiltrering er en spesielt kostnadseffektiv metode for å fjerne skadelige partikler som kan gi ødeleggende resultater. 

Svoveldioksid gjør for eksempel gamle malerier svarte, nitrogenoksider tærer på bronse- og steinskulpturer, og ozon fremskynder nedbrytningen av papir, tekstiler og andre organiske materialer. 

Molekylærfilter med aktivt kull kan fjerne disse skadelige gassene. Mikroporøst aktivt kull består av et nettverk av sammenkoblede sprekker og porer. Når et gassmolekyl kolliderer med karbonoverflaten, oppstår det en tiltrekningskraft som gjør at det setter seg fast. 

Camfil har designet og levert luftfiltreringssystemer til mange kjente museer og kunstgallerier i verden, blant annet Uffizi-galleriet i Firenze, British Library i London og Moderna Museet.

Camfil har også hjulpet til på Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, som har mer enn 1,3 milliarder gjenstander i samlingen og 25 000 m2 utstillingsareal. Mange av disse gjenstandene er en stor kilde til partikler og gasser når de flyttes eller rengjøres, noe som fører til luftveisproblemer, kvalme og øyeirritasjon blant de ansatte. 

Støvdannende lettmetaller ble også funnet i høye konsentrasjoner, spesielt i museets fotoavdeling der utstillingsgjenstander fotograferes og dokumenteres. Arbeidsmiljøet ble også påvirket av bruken av fotoblitz, som genererte høye ozonutslipp. 

Til slutt forårsaket museets overdimensjonerte ventilasjonssystem ekstrem støvoppvirvling. Camfil’s Partikulære Luftrenser CC2000 ble valgt for å løse disse problemene fordi det er utstyrt med HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) som fanger opp støvpartikler og mikrober. 

Enheten til museet ble spesialtilpasset med plass til seks aktive kullfilterpatroner for både partikkel- og molekylærfiltrering. Luftrenseren ble montert på en tralle slik at den enkelt kunne flyttes rundt i museet.  

Camfil utførte luftkvalitetstester for å vurdere partikkelinnholdet, noe som resulterte i at selskapet anbefalte spesialiserte luftrensere. Basert på plass og utforming anbefalte Camfil CamCleaner 800-enheter, og kunden installerte 60 enheter i museets utstillingsrom, korridorer og resepsjon. 

Neste gang du besøker ditt lokale museum, bør du tenke på alt luftfiltreringsutstyret som bidrar til å bevare historie, kunst og kultur fra hele verden.

Publisert mandag 1. april 2019