Farmasøytisk produksjon

Farmasøytisk Produksjon

Overhold strenge krav til helse og sikkerhet i farmasøytisk produksjon, samtidig som de obligatoriske kvalitetskrav blir oppfylt.

Legemiddelprodusenter ser alltid etter måter å redusere produksjonskostnader på, men ønsker samtidig å øke sikkerheten og kvaliteten. Luftfiltrering i renrom og oppsamling av produksjonsstøv spiller en nøkkelrolle for å kunne sikre produksjon av høykvalitetslegemidler samt å kunne  øke produksjonen.

 

Medisiner i fast form som tas oralt (OSD – Oral Solid Doses) står ovenfor to utfordringer:

For det første legger legemiddelmarkedet press på produsentene for at de skal bli mer fleksible og effektive. Luftfiltreringssystemer hos produsentene kan redusere driftskostnadene ved å minske energiforbruk og driftsstans, samt ved å benytte filter med lengre levetid.

For det andre er medisiner som inneholder kraftige kjemiske forbindelser og aktive farmasøytiske ingredienser (HPAPI’er – High Potency Active Pharmaceutical Ingredients). Dette er medikamenter som brukes blant annet i onkologisk behandling(studie og behandling av kreft) som er sterkt økende. Produksjon av disse krever økt driftskvalitet og arbeidssikkerhet for å eliminere risiko for krysskontaminering og for å beskytte mennesker og miljø. Driftsfleksibilitet utgjør også en utfordring, og krever høy kvalitet samtidig som det gis rom for rask omlegging i produksjonen.

Forskjellige anlegg har forskjellige krav til renhet

Camfil leverer førsteklasses HEPA-filter og støvsamlere spesialiserte til OSD-prosesser og -anlegg. OSD-anlegg består av forskjellige områder, der hver og en krever egne luftfiltre eller støvanlegg til sine forskjellige behov:

 

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet

 


Føl deg sikker i alle sensitive produksjonsprosesser

 

Camfil er ledende i livsmiddelvitenskapsindustrien (Life Science), og jobber i tett samarbeid med flere av de største globale legemiddelprodusentene. Vi tilbyr filter, filterskap og luftrensere som er designet for å overholde strenge krav til sikkerhet, sporbarhet og kontroll.


Vår komplette serie P
rosafe™- filter til OSD og Legemiddelproduksjon har fordeler som:

 • Spesielt utviklet for prosessikkerhet i farmasøytiske miljøer
 • Inert til mikrobiel vekst og forurensning i overenstemmelse med ISO 846ækst og forurening i overensstemmelse med ISO 846
 • De mest energieffektive filtrene. Høy kvalitet går ikke på kompromiss med driftseffektiviteten.
 • Testet motstandsdyktighet ovenfor kjemikaler som benyttes til rengjøring og dekonaminering i renrom.
 • Fri for skadelige kjemiske komponenter som formaldehyde, ftalater og bisphenol-A
 • Robust og motstandsdyktig ovenfor fukt og korrosjon gir et hygienisk HVAC-system ihht. VDI 6022Robust og modstandsdygtig over for fugt og korrosion i et hygienisk HVAC-system iht. VDI 6022

Camfils CleanSeal™ filterterminalboks er også spesielt designet for Livsvitenskap. Det er en robust, fullsveiset, lekkasjesikker løsning som er lett å installere, håndtere og vedlikeholde.

 

 

Fordelene ved Camfils luftfiltreringsløsninger

Ta kontroll over dine sensitive produksjonsmiljøer i farmasøytisk industri med dedikerte løsninger til luftfiltrering og forurensningskontroll. Du oppnår følgende fordeler:

 • Beskytt dine produkter mot forurensning og krysskontaminering, noe som sikrer produktkvaliteten
 • Minimere produktreturer og ansvar
 • Forhindre at dine medarbeidere kommer i kontakt med biologisk materiale
 • Beskytt miljøet ved å hindre utslipp av kjemikaler
 • Overholder strenge miljø- og arbeidsmiljøregler
 • Minimerer driftsomkostninger med energieffektiv filteryteevne

  

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet

Artikler

Støvsamlere - viktig for sikkerheten!

Publisert torsdag 25. august 2022

Her får du en GRATIS E-bok med 10 tips til hvordan du kan holde støvsamlingssystemet ditt i drift på en sikker måte.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Få maksimalt ut av ditt støvfiltreringsanlegg

Publisert mandag 14. august 2023

Visste du at Camfil har et komplett utvalg av ettermonteringsfilter som kan brukes i alle de vanligste merkene på markedet? Camfils filter er ikke bare designet for å fungere, men også for å optimalisere ytelsen til støvsamingssystemet ditt?

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Gassturbiner

Totalkostnader (TCO) for prosessfiltreringsanlegg

Publisert fredag 28. juli 2023

Når du kjøper prosessfiltreringssystemer og filterpatroner, er innkjøpsprisen bare toppen av isfjellet. De virkelige kostnadene - energi, vedlikehold og drift - lurer under overflaten. Den gode nyheten er at det finnes måter å redusere disse kostnadene på lang sikt.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Hemipleatfilter fanger opp og frigjør mer forurensende stoffer når de pulsrenses.

Publisert onsdag 26. april 2023

HemiPleat er kort sagt den unike, patenterte medieplisseringsteknologien Camfil bruker for å lage svært effektive filterpatroner som varer lenger og overgår konkurrentenes alternativer.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Neste generasjon HEPA-avtrekksarmaturer

Publisert fredag 24. februar 2023

CleanSeal Exhaust Integrity er neste generasjon HEPA-avtrekksarmaturer for sensitive prosesser. Denne serien med høykvalitets renromsarmaturer er designet for å sikre driften mot kritiske eller farlige stoffer. Med integrert skanningssystem som muliggjør integritetstesting av filter iht. ISO14644.

Helsevesen og Livsvitenskap

Viktig å velge det riktige filtermedia til industrielle applikasjoner

Publisert onsdag 22. februar 2023

Støvfiltreringssystemer er en viktig del av enhver produksjonsprosess, så de må dimensjoneres og utformes riktig. En viktig designkomponent er å spesifisere riktig filtreringsmedia, noe som krever at man analyserer støvet i prosessen og alle driftsforhold.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Elektronikk og optikk Forskrifter & Standarder Viruskontaminering Take a breath Offentlige & Kommersielle Bygninger Gassturbiner Luftkvalitet Luftrensere

Tegn på at støvoppsamlingssystemet ikke fungerer så godt som det bør

Publisert torsdag 25. august 2022

Et riktig utformet og installert støvoppsamlingssystem vil effektivt fange opp, transportere og separere farlig og plagsomt støv. Vår nye E-Plakat peker på nøkkelområder som vil hjelpe deg med å identifisere utfordringene, og holde produksjon og prosesser i gang.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Molekylærfiltrering i livsvitenskap - en "game changer"

Publisert fredag 12. februar 2021

Kritiske molekyler på feil sted kan føre til svikt i farmasøytiske produksjonsprosesser, noe som kan være ekstremt alvorlig for resultatet. Farmasøytisk- og biovitenskapelig industri krever ofte rene rom og laboratorier – og da inkluderer dette molekyler, ikke bare partikler.

Helsevesen og Livsvitenskap Luftkvalitet

Gold series Camtain® sikrer farlig eksplosivt støv fra legemiddelproduksjon

Publisert mandag 6. mai 2019

Et multinasjonalt farmasøytisk selskap trengte et industrielt filtreringssystem i sitt tablettproduksjonsanlegg i Spania da de seks maskinene de har kan skape eksplosivt og giftig støv. En sikker ATEX-godkjent løsning ble installert (ENG).

Kundehistorier Helsevesen og Livsvitenskap

Luktproblemer?

Publisert mandag 6. mai 2019

Ansatte i et stort farmasøytisk selskap i USA klaget på en veldig ubehagelig lukt i laboratoriet og fryselageret. Luktproblemene som følge av fermenteringsprøver ble løst med en luftrenser med molekylær filtrering. Les mer om situasjonen her.

Kundehistorier

Nytt og bedre støvsamlingsanlegg til industri: Møt Gold Series X-Flo!

Publisert fredag 3. mai 2019

Gold Series X-Flo støvsamlingssystem fjerner giftig og brennbart støv i produksjons- og verkstedmiljøer og er et førsteklasses støvsamlingssystem for industrien. Se mer om systemet her. (ENG)

Maskineri & Produksjon