Farmasøytisk produksjon

Farmasøytisk Produksjon

Overhold strenge krav til helse og sikkerhet i farmasøytisk produksjon, samtidig som de obligatoriske kvalitetskrav blir oppfylt.

Legemiddelprodusenter ser alltid etter måter å redusere produksjonskostnader på, men ønsker samtidig å øke sikkerheten og kvaliteten. Luftfiltrering i renrom og oppsamling av produksjonsstøv spiller en nøkkelrolle for å kunne sikre produksjon av høykvalitetslegemidler samt å kunne  øke produksjonen.

 

Medisiner i fast form som tas oralt (OSD – Oral Solid Doses) står ovenfor to utfordringer:

For det første legger legemiddelmarkedet press på produsentene for at de skal bli mer fleksible og effektive. Luftfiltreringssystemer hos produsentene kan redusere driftskostnadene ved å minske energiforbruk og driftsstans, samt ved å benytte filter med lengre levetid.

For det andre er medisiner som inneholder kraftige kjemiske forbindelser og aktive farmasøytiske ingredienser (HPAPI’er – High Potency Active Pharmaceutical Ingredients). Dette er medikamenter som brukes blant annet i onkologisk behandling(studie og behandling av kreft) som er sterkt økende. Produksjon av disse krever økt driftskvalitet og arbeidssikkerhet for å eliminere risiko for krysskontaminering og for å beskytte mennesker og miljø. Driftsfleksibilitet utgjør også en utfordring, og krever høy kvalitet samtidig som det gis rom for rask omlegging i produksjonen.

Forskjellige anlegg har forskjellige krav til renhet

Camfil leverer førsteklasses HEPA-filter og støvsamlere spesialiserte til OSD-prosesser og -anlegg. OSD-anlegg består av forskjellige områder, der hver og en krever egne luftfiltre eller støvanlegg til sine forskjellige behov:

 

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet

 


Føl deg sikker i alle sensitive produksjonsprosesser

 

Camfil er ledende i livsmiddelvitenskapsindustrien (Life Science), og jobber i tett samarbeid med flere av de største globale legemiddelprodusentene. Vi tilbyr filter, filterskap og luftrensere som er designet for å overholde strenge krav til sikkerhet, sporbarhet og kontroll.


Vår komplette serie P
rosafe™- filter til OSD og Legemiddelproduksjon har fordeler som:

 • Spesielt utviklet for prosessikkerhet i farmasøytiske miljøer
 • Inert til mikrobiel vekst og forurensning i overenstemmelse med ISO 846ækst og forurening i overensstemmelse med ISO 846
 • De mest energieffektive filtrene. Høy kvalitet går ikke på kompromiss med driftseffektiviteten.
 • Testet motstandsdyktighet ovenfor kjemikaler som benyttes til rengjøring og dekonaminering i renrom.
 • Fri for skadelige kjemiske komponenter som formaldehyde, ftalater og bisphenol-A
 • Robust og motstandsdyktig ovenfor fukt og korrosjon gir et hygienisk HVAC-system ihht. VDI 6022Robust og modstandsdygtig over for fugt og korrosion i et hygienisk HVAC-system iht. VDI 6022

Camfils CleanSeal™ filterterminalboks er også spesielt designet for Livsvitenskap. Det er en robust, fullsveiset, lekkasjesikker løsning som er lett å installere, håndtere og vedlikeholde.

 

 

Fordelene ved Camfils luftfiltreringsløsninger

Ta kontroll over dine sensitive produksjonsmiljøer i farmasøytisk industri med dedikerte løsninger til luftfiltrering og forurensningskontroll. Du oppnår følgende fordeler:

 • Beskytt dine produkter mot forurensning og krysskontaminering, noe som sikrer produktkvaliteten
 • Minimere produktreturer og ansvar
 • Forhindre at dine medarbeidere kommer i kontakt med biologisk materiale
 • Beskytt miljøet ved å hindre utslipp av kjemikaler
 • Overholder strenge miljø- og arbeidsmiljøregler
 • Minimerer driftsomkostninger med energieffektiv filteryteevne

  

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet

Latest articles

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Created mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Take a breath Offentlige & Kommersielle Bygninger Mat & Drikke Gassturbiner Elektronikk og optikk Bærekraft Ekspertise og Webinarer Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Kundehistorier Innovasjon, Teknologi & Forskning Luftkvalitet Luftrensere Helsevesen og Livsvitenskap Maskineri & Produksjon

Tegn på at støvoppsamlingssystemet ikke fungerer så godt som det bør

Created torsdag 25. august 2022

Et riktig utformet og installert støvoppsamlingssystem vil effektivt fange opp, transportere og separere farlig og plagsomt støv. Vår nye E-Plakat peker på nøkkelområder som vil hjelpe deg med å identifisere utfordringene, og holde produksjon og prosesser i gang.

Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Maskineri & Produksjon

Støvsamlere - viktig for sikkerheten!

Created torsdag 25. august 2022

Her får du en GRATIS E-bok med 10 tips til hvordan du kan holde støvsamlingssystemet ditt i drift på en sikker måte.

Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Maskineri & Produksjon

Containment solutions ensure that dust doesn’t escape during normal operation and routine maintenance

Created tirsdag 23. august 2022

Active Pharmaceutical Ingredients (API´s) create a number of challenges for pharma manufacturers and their production processes. The API’s create very fine dusts and often high solvent concentrations during the product handling and manufacturing processes. This fine dusts pose the greatest risk to the worker’s health, with harmful particles being retained in the lungs. That´s why effective filtration is required combined with containment solutions to ensure the dust doesn’t escape during normal operation as well as during routine maintenance like filter changes or waste dust disposal.

Helsevesen og Livsvitenskap

Hvordan velge filtermedia?

Created tirsdag 23. august 2022

For best mulig beskyttelse av mennesker, miljø, produkter og prosesser, trenger du et effektivt støvoppsamlingssystem, med riktig media. Her får du en gratis e-bok som skisserer fem faktorer du bør ta i betraktning om støv og prosess når du skal bestemme riktig filtermedia.

Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Maskineri & Produksjon

Molekylærfiltrering i livsvitenskap - en "game changer"

Created fredag 12. februar 2021

Kritiske molekyler på feil sted kan føre til svikt i farmasøytiske produksjonsprosesser, noe som kan være ekstremt alvorlig for resultatet. Farmasøytisk- og biovitenskapelig industri krever ofte rene rom og laboratorier – og da inkluderer dette molekyler, ikke bare partikler.

Luftkvalitet Helsevesen og Livsvitenskap

Gold series Camtain® sikrer farlig eksplosivt støv fra legemiddelproduksjon

Created mandag 6. mai 2019

Et multinasjonalt farmasøytisk selskap trengte et industrielt filtreringssystem i sitt tablettproduksjonsanlegg i Spania da de seks maskinene de har kan skape eksplosivt og giftig støv. En sikker ATEX-godkjent løsning ble installert (ENG).

Kundehistorier Helsevesen og Livsvitenskap

Luktproblemer?

Created mandag 6. mai 2019

Ansatte i et stort farmasøytisk selskap i USA klaget på en veldig ubehagelig lukt i laboratoriet og fryselageret. Luktproblemene som følge av fermenteringsprøver ble løst med en luftrenser med molekylær filtrering. Les mer om situasjonen her.

Kundehistorier

Nytt og bedre støvsamlingsanlegg til industri: Møt Gold Series X-Flo!

Created fredag 3. mai 2019

Gold Series X-Flo støvsamlingssystem fjerner giftig og brennbart støv i produksjons- og verkstedmiljøer og er et førsteklasses støvsamlingssystem for industrien. Se mer om systemet her. (ENG)

Maskineri & Produksjon