Farmasøytisk produksjon

Farmasøytisk Produksjon

Overhold strenge krav til helse og sikkerhet i farmasøytisk produksjon, samtidig som de obligatoriske kvalitetskrav blir oppfylt.

Legemiddelprodusenter ser alltid etter måter å redusere produksjonskostnader på, men ønsker samtidig å øke sikkerheten og kvaliteten. Luftfiltrering i renrom og oppsamling av produksjonsstøv spiller en nøkkelrolle for å kunne sikre produksjon av høykvalitetslegemidler samt å kunne  øke produksjonen.

 

Medisiner i fast form som tas oralt (OSD – Oral Solid Doses) står ovenfor to utfordringer:

For det første legger legemiddelmarkedet press på produsentene for at de skal bli mer fleksible og effektive. Luftfiltreringssystemer hos produsentene kan redusere driftskostnadene ved å minske energiforbruk og driftsstans, samt ved å benytte filter med lengre levetid.

For det andre er medisiner som inneholder kraftige kjemiske forbindelser og aktive farmasøytiske ingredienser (HPAPI’er – High Potency Active Pharmaceutical Ingredients). Dette er medikamenter som brukes blant annet i onkologisk behandling(studie og behandling av kreft) som er sterkt økende. Produksjon av disse krever økt driftskvalitet og arbeidssikkerhet for å eliminere risiko for krysskontaminering og for å beskytte mennesker og miljø. Driftsfleksibilitet utgjør også en utfordring, og krever høy kvalitet samtidig som det gis rom for rask omlegging i produksjonen.

Forskjellige anlegg har forskjellige krav til renhet

Camfil leverer førsteklasses HEPA-filter og støvsamlere spesialiserte til OSD-prosesser og -anlegg. OSD-anlegg består av forskjellige områder, der hver og en krever egne luftfiltre eller støvanlegg til sine forskjellige behov:

 

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet

 


Føl deg sikker i alle sensitive produksjonsprosesser

 

Camfil er ledende i livsmiddelvitenskapsindustrien (Life Science), og jobber i tett samarbeid med flere av de største globale legemiddelprodusentene. Vi tilbyr filter, filterskap og luftrensere som er designet for å overholde strenge krav til sikkerhet, sporbarhet og kontroll.


Vår komplette serie P
rosafe™- filter til OSD og Legemiddelproduksjon har fordeler som:

 • Spesielt utviklet for prosessikkerhet i farmasøytiske miljøer
 • Inert til mikrobiel vekst og forurensning i overenstemmelse med ISO 846ækst og forurening i overensstemmelse med ISO 846
 • De mest energieffektive filtrene. Høy kvalitet går ikke på kompromiss med driftseffektiviteten.
 • Testet motstandsdyktighet ovenfor kjemikaler som benyttes til rengjøring og dekonaminering i renrom.
 • Fri for skadelige kjemiske komponenter som formaldehyde, ftalater og bisphenol-A
 • Robust og motstandsdyktig ovenfor fukt og korrosjon gir et hygienisk HVAC-system ihht. VDI 6022Robust og modstandsdygtig over for fugt og korrosion i et hygienisk HVAC-system iht. VDI 6022

Camfils CleanSeal™ filterterminalboks er også spesielt designet for Livsvitenskap. Det er en robust, fullsveiset, lekkasjesikker løsning som er lett å installere, håndtere og vedlikeholde.

 

 

Fordelene ved Camfils luftfiltreringsløsninger

Ta kontroll over dine sensitive produksjonsmiljøer i farmasøytisk industri med dedikerte løsninger til luftfiltrering og forurensningskontroll. Du oppnår følgende fordeler:

 • Beskytt dine produkter mot forurensning og krysskontaminering, noe som sikrer produktkvaliteten
 • Minimere produktreturer og ansvar
 • Forhindre at dine medarbeidere kommer i kontakt med biologisk materiale
 • Beskytt miljøet ved å hindre utslipp av kjemikaler
 • Overholder strenge miljø- og arbeidsmiljøregler
 • Minimerer driftsomkostninger med energieffektiv filteryteevne

  

 

Område

Løsning

Luftbehandlingsaggregat (MAU) og ventilasjonsanlegg (AHU)

Avansert forfiltrering for å minimere totalomkostningene (TCO) og beskytte kritiske områder

Fresing, sliping, blanding, formulering

Kompressjons-klær / drakter

Beleggingsområder

Effektive HEPA-filtersystemer til effektiv drift av renrom - Camfils CleanSeal™ og Megalam™

Kompakte støvanlegg – Camfil Quad Pulse Packages 1 og 2

Isolatorer

Downflow booths (nedstrøms arbeidssoner)

Megalam til beskyttelse af arbeidsmiljøet

Transport- og lasteområder

CamCleaner™ for å opprettholde et rent og sikkert lager

Administrative kontorer

Kvalitetsfiltrering for å sikre medarbeidernes trivsel og produktivitet