Kullfiltrering minimerer luktplager ved Middelfart Spildevann i Danmark

Middelfart Spildevann ligger på Strandvejen mellom Middelfart og Strib og tar imot avløpsvann fra alle husstander i Middelfart og omegn. Ettersom årene har gått har de to byene vokst og naboene har kommet enda nærmere. Avløpsvannet som renses av Middelfart Spildevann kan lukte ubehagelig og skape plager for naboene rundt renseanlegget.

Avløpsvannet gjennomgår en lang prosess ved Middelfart Avløpsvann, hvor avløpsvannet renses og til slutt blir til rent vann som slippes ut til Lillebælt. I tillegg blir biproduktene biogass, som omdannes til elektrisitet og varme, og biogjødsel brukt på åkrene i området.

EN GRUNDIG OG FLEKSIBEL LØSNING

For å imøtekomme innbyggere og arbeidsforhold når det gjelder luktplager, har Middelfart Spildevand valgt å jobbe svært grundig med å bedre forholdene. Dette har de gjort ved bl.a. å dekke noen av prosesstankene og installere nye molekylærfilterløsninger. Resultatene fra eksisterende lfilter var uklare, og selve løsningen var lite fleksibel, uhåndterlig og passet ikke inn estetisk. I tillegg måtte kullfiltrene tømmes med en slamfuger, noe som medførte hyppige kostnader.

Middelfart Spildevand undersøkte markedet grundig for filtreringsløsninger som kunne passe behovene og endte opp med å kontakte Camfil. Der fant de en svært effektiv, fleksibel og vedlikeholdsvennlig filtreringsløsning. 

Etter et godt og produktivt samarbeid mellom Middelfart Spildevann og Camfil for å få alle detaljer og behov avklart, foreslår Camfil en plassbesparende installasjon - nemlig et HDC kullfilterskap med aktivert kull i en spesielt utvalgt medieblanding som kan ta luktplagene.

Unik løsning

Det som gjør Camfils HDC-løsning unik, er bruken av gjenfyllbare medieceller i standardstørrelse. Avhengig av forurensning er det mulig å bruke nesten alle typer molekylære filtreringsmedier i HDC-cellene.

I tillegg benyttes høyteknologi for å eliminere interne lekkasjer som ellers ville redusere effektiviteten. HDC skapene er også designet på en måte som gjør installasjon og betjening enkel. Cellene kan utstyres med nye medier uten behov for å bruke spesialverktøy eller ha spesialkunnskap om dette.

Filtercellene er montert på skinner, slik at fylling og tømming er enkelt å håndtere for vedlikeholdspersonalet. Etter igangkjøring krever installasjonen minimalt med vedlikehold. Skapene er også ekstremt fleksible, fordi modulene enkelt kan bygges ved behov.

Gode resultater

Opprinnelig ble det bestilt ett HDC-filterskap. Dette er laget av rustfritt stål, inkludert en forfilterseksjon med ePM1 55 % panelfilter - samt vifter for tanken med slam. Etter å ha oppnådd gode resultater mht.  fjerning av luktplagene - samt at filteret absolutt sto til forventningene - valgte Middelfart Spildevann også å bestille en tilsvarende HDC kullfilterenhet til den overbygde konsentrasjonstanken, deretter en enhet til pressebygget og til slutt til kokeren, hvor siste HDC-filterenhet leveres i desember 2021.
HDC-kullfiltrene til pressebygget og kokeren har dobbelfiltrering med to ulike typer aktivt kull som fjerner lukten optimalt.

HDC-enhet med forfilter og ventilator som filtrerer ved konsentreringstanken.
"Jeg tok kontakt med Camfil og ble møtt av et veldig imøtekommende og lydhørt team. Da den ubehagelige lukten var sterk og uhåndterlig, var det viktig at systemet er fleksibelt slik at det kan oppdateres etter behov. Løsningen fungerte veldig bra. Fordi vi hadde en veldig åpen og ærlig dialog, ga dette god grobunn for et godt samarbeid." - Casper Strecke Skovgaard, prosjektleder i Middelfart Spildevand

Lær mer om Procarb HDC

Om Middelfart Spildevann

Middelfart Spildevand A/S eies av Middelfart Kommune. De sysselsetter i dag 21 ansatte som sørger for transport og rensing av avløpsvann fra husholdninger og næringer i Kommunen hele døgnet. Selskapets viktigste oppgaver er å sikre innbyggerne en effektiv og sikker håndtering av avløpsvann og regnvann, bl.a. med fokus på stabilitet, kostnadseffektivitet og miljømessig forsvarlighet.