Transport

Transport

Etterspørselen etter transport og reiser er i konstant vekst. Uansett om det er på land eller til vanns, så hjelper Camfils løsninger deg med å beskytte dyrebare motorer, verdifull last – samt passasjerene selv mot skadelige forurensende stoffer, lukt etc. som er til hinder for sikkerheten.

What are you looking for?

Articles

areas

 

latest articles

Hvordan er luften ombord på fly?

Created mandag 6. mai 2019

Til tross for at det finnes tekniske standarder som anbefaler nivåer av luftfiltrering ombord i fly, finnes det ingen nasjonale krav til at fly skal installere luftfilter. Luften i kabinen blir kanskje ikke rengjort og filtrert i det hele tatt.

Luftkvalitet Luftrensere Offentlige & Kommersielle Bygninger