Datasenter

Datasenter

Driftstopp på et datasenter er kritisk! Hold dyrebart utstyr – og forretningsvirksomhet – i gang med høyeffektive luftfiltreringsløsninger.

Kunder av datasenter rundt om i verden er avhengig av Camfils luftfiltreringsløsninger for å ivareta både ren luft  og dataflyt. Ikke bare bidrar løsningene til et sunt, sikkert innemiljø fri for skadelige forurensende stoffer, men de kan også redusere energiforbruket på IT-utstyr med høyt elektrisitetsforbruk.

Derfor er luftkvalitet i datasenter kristisk for driften

Mer enn noensinne krever datasenter høy sikkerhet og pålitelighet. Innendørs luftkvalitet spiller en avgjørende rolle for å holde  servere og elektroniske komponenter funksjonelle.

Partikulære forurensninger  og forurensninger i form av gassmolekyler utgjør en alvorlig trussel mot denne type virksomheter . De kan komme fra kilder innendørs, fra folk som kommer inn i bygningen, og via  ventilasjonssystemer. Disse forurensningene kan føre til nedetid på utstyr, alvorlige feil eller i verste fall tap av data.

Risikoer inkluderer: 

  • Korrosjon på komponenter grunnet støv som inneholder svovelbærende gasser
  • Reduksjon  av kjøling  og deformering av overflater
  • Elektrisk impedansendringer, kretsfeil og , med tilhørende brannrisiko 

Effektiv luftfiltreringsløsninger hjelper til med å redusere energikostnader

Datasenter bruker 2% av all elektrisitet som forbrukes i USA, og 32% av det igjen blir brukt til klimaanlegg. På steder som har naturlig kjølig klima, benytter anleggseiere friskluftskjøling for å løse energiforbruksutfordringene. Men luft som kommer inn skal renses for å beskytte utstyret.

Camfils luftfilter kan hjelpe til med å redusere energikostnadene – i mange tilfeller opp til 40% eller mer. Du kan benytte vår programvare for LCC (life cycle cost) for å vurdere filterpris, returkostnader, energikostnader og lønnskostnader forbundet med luftfiltreringsløsningen.

Fordelene med Camfils luftfilter i datasenter

  • Forhindrer nedetid og feil på utstyret
  • Forbedrer brannvernet med flammehemmende luftfilter
  • Skjermer for elektromagnetiske forstyrrelser  som forårsaker datafeil og utstyrsfeil
  • Øker energieffektiviteten og reduserer energikostnadene
  • Reduserer ditt CO2-utslipp med miljøvennlige produkter med høy energieffektivitet – som oppfyller alle internasjonale standarder
  • Velg fra et av de største utvalg av luftfiltreringsløsninger på markedet – skreddersydd for dine behov