Datasenter

Datasenter

Driftstopp på et datasenter er kritisk! Hold dyrebart utstyr – og forretningsvirksomhet – i gang med høyeffektive luftfiltreringsløsninger.

Kunder av datasenter rundt om i verden er avhengig av Camfils luftfiltreringsløsninger for å ivareta både ren luft  og dataflyt. Ikke bare bidrar løsningene til et sunt, sikkert innemiljø fri for skadelige forurensende stoffer, men de kan også redusere energiforbruket på IT-utstyr med høyt elektrisitetsforbruk.

Derfor er luftkvalitet i datasenter kristisk for driften

Mer enn noensinne krever datasenter høy sikkerhet og pålitelighet. Innendørs luftkvalitet spiller en avgjørende rolle for å holde  servere og elektroniske komponenter funksjonelle.

Partikulære forurensninger  og forurensninger i form av gassmolekyler utgjør en alvorlig trussel mot denne type virksomheter . De kan komme fra kilder innendørs, fra folk som kommer inn i bygningen, og via  ventilasjonssystemer. Disse forurensningene kan føre til nedetid på utstyr, alvorlige feil eller i verste fall tap av data.

Risikoer inkluderer: 

  • Korrosjon på komponenter grunnet støv som inneholder svovelbærende gasser
  • Reduksjon  av kjøling  og deformering av overflater
  • Elektrisk impedansendringer, kretsfeil og , med tilhørende brannrisiko 

Effektiv luftfiltreringsløsninger hjelper til med å redusere energikostnader

Datasenter bruker 2% av all elektrisitet som forbrukes i USA, og 32% av det igjen blir brukt til klimaanlegg. På steder som har naturlig kjølig klima, benytter anleggseiere friskluftskjøling for å løse energiforbruksutfordringene. Men luft som kommer inn skal renses for å beskytte utstyret.

Camfils luftfilter kan hjelpe til med å redusere energikostnadene – i mange tilfeller opp til 40% eller mer. Du kan benytte vår programvare for LCC (life cycle cost) for å vurdere filterpris, returkostnader, energikostnader og lønnskostnader forbundet med luftfiltreringsløsningen.

Fordelene med Camfils luftfilter i datasenter

  • Forhindrer nedetid og feil på utstyret
  • Forbedrer brannvernet med flammehemmende luftfilter
  • Skjermer for elektromagnetiske forstyrrelser  som forårsaker datafeil og utstyrsfeil
  • Øker energieffektiviteten og reduserer energikostnadene
  • Reduserer ditt CO2-utslipp med miljøvennlige produkter med høy energieffektivitet – som oppfyller alle internasjonale standarder
  • Velg fra et av de største utvalg av luftfiltreringsløsninger på markedet – skreddersydd for dine behov

Artikler

Hi-Flo

Publisert torsdag 20. oktober 2022

I 1969 lanserte Camfil posefilterserien Hi-Flo Camfil, og dette har vært vår største suksess. Nå introduserer vi den neste generasjonen Hi-Flo!

Innovasjon, Teknologi & Forskning Offentlige & Kommersielle Bygninger

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Take a breath Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Offentlige & Kommersielle Bygninger Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Elektronikk og optikk Luftkvalitet Luftrensere Gassturbiner Forskrifter & Standarder Viruskontaminering

Hold informasjonssenteret "klarert"

Publisert mandag 6. januar 2020

Luftfilter i datasentre gir mange fordeler, og et av de mest imponerende bruksområder finnes i datasentre. Filter øker energieffektiviteten og senker energikostnadene - i tillegg til å bidra til et sunt arbeidsmiljø (engelsk).

Elektronikk og optikk

Hva er følgene av korrosjon?

Publisert fredag 3. mai 2019

Noen av effektene av korrosjon er betydelige skader på historiske monument. Korrosjon forårsakes av luftforurensning - et stadig økende problem over hele verden. 

Elektronikk og optikk

Luftfiltrering i datasenter

Publisert fredag 3. mai 2019

For å kunne opprettholde driften skal datasenter kjøles til en bestemt temperatur, og det fysiske utstyret skal beskyttes mot elementene for å unngå dyre driftsstopp. Hvordan kan Camfil hjelpe deg med å holde rett temperatur?

Elektronikk og optikk