Lager & Distribusjonsenter

Lager & Distribusjonssenter

Få oversikt over dine behov for luftfiltrering i lager og distribusjonsentre. Sørg for jevn logistikkflytog den rene luften vil beskytte både gods og de som håndterer dem.

Balanser de økonomiske og miljømessige konsekvensene ved lagring og distribusjon med Camfils luftfiltreringsløsninger. Da beskytter du dine medarbeideres helst og sikkerhet - og verdifulle lagervarer – mot skader. Og du ser resultater – raskt.

Hvordan forurensning påvirker lager og distribusjonssenter

Lagerlokaler oppbevarer mer enn bare varer. Støv, skitt og skadelige partikler er mer regelen enn unntaket for virksomheter som håndterer logistikk. Lagerlokaler i tett befolkede områder skaper forurensning og trenger hyppige leveranser via store lastebiler og båter – hvilket leder til enda mer forurensning. Faktum er at forskning viser at partikler fra dieselbiler er en av de mest sannsynlige bidragsytere til lungekreft.

Andre støvkilder enn lastebiltrafikk kan være håndtering av gods, sorteringsmaskiner, gatestøv og utendørs luftforurensning samt pollen. Bakterier, støv, virus og skadelige partikler i luften kan forårsake kløe i øynene, hodepine, tett nese, og kan utløse astma og irritasjon i luftveiene. 

Mennesker og produkter påvirkes av luftkvaliteten innendørs

Dårlig kontroll med innendørs luftkvalitet (IAQ) kan også påvirke varene som oppbevares på et lager. Når lagervarene flyttes daglig samler både lagervarer og andre gjenstander raskt støv. Dette kan utgjøre risiko for skade når komponentene gjennomgår videre prosessering, og til og med gå ut over lønnsomheten.

Camfils luftrensere gir fordeler for lager og distribusjonssenter

CamCleaner™ er en serie med  patenterte luftrensere med de mest effektive HEPA-filter på markedet. De fungerer som et supplement til eksisterende ventilasjonssystemer og gir reduserte energikostnader, mer effektiv produksjon og et sunnere arbeidsmiljø fordi de effektivt filtrerer støv, forurensninger og skadelige partikler. Fordelene vil være:

 • Et renere produktmiljø med mindre nedetid
 • Mindre rengjøring og kostnader tilknyttet rengjøring
 • Lave energikostnader og vedlikeholdskostnader
 • Redusert miljøpåvirkning
 • Sunnere medarbeidere
 • Jevn temperaturfordeling i rom hvor det er høyt under taket
 • Eliminering av de fleste urenheter i luften, f.eks. tobbaksrøyk, sveiserøyk, byggestøv, asbest og partikler i alle størrelser ned til ultrafine PM2.5 og PM1

Hvor du kan bruke Camfils luftrensere  

 • Lagerlokaler
 • Distribusjonssenter
 • Fraktterminaler
 • Pakkedepoter…og mye mer!