Lager & Distribusjonsenter

Lager & Distribusjonssenter

Luftkvaliteten er ganske enkelt en sterk faktor som bildrar til en friksjonsfri distribusjonskjede. Balanser de økonomiske og miljømessige konsekvenser ved oppbevaring og dirstribusjon med Camfils løsning for kontroll av innendørs luftkvalitet. Beskytt dine ansattes helse og sikkerhet, verdifull emballasje og varer mot skade.

Hvordan forurensning påvirker lager og distribusjonssenter

Lagerlokaler oppbevarer mer enn bare varer. Støv, skitt og skadelige partikler er mer regelen enn unntaket for virksomheter som håndterer logistikk. Lagerlokaler i tett befolkede områder skaper forurensning og trenger hyppige leveranser via store lastebiler og båter – hvilket leder til enda mer forurensning.

Andre støvkilder enn lastebiltrafikk kan være håndtering av gods, sorteringsmaskiner, gatestøv og utendørs luftforurensning samt pollen. Bakterier, støv, virus og skadelige partikler i luften kan forårsake kløe i øynene, hodepine, tett nese, og kan utløse astma og irritasjon i luftveiene. Her kan du se eksempler på hvordan vi hjelper andre kunder med å forbedre luftkvaliteten på lager og distribusjonssentraler, og få svar på ofte stilte spørsmål 

Camfils luftrensere gir fordeler for lager og distribusjonssenter

CamCleaner™er en serie med  patenterte luftrensere med de mest effektive HEPA-filter på markedet. De fungerer som et supplement til eksisterende ventilasjonssystemer og gir reduserte energikostnader, mer effektiv produksjon og et sunnere arbeidsmiljø fordi de effektivt filtrerer støv, forurensninger og skadelige partikler. Fordelene er blant annet:

  • Et renere produktmiljø med mindre nedetid
  • Mindre rengjøring og kostnader tilknyttet rengjøring
  • Lavere energikostnader og vedlikeholdskostnader
  • Redusert miljøpåvirkning
  • Sunnere medarbeidere
  • Jevnere temperaturfordeling