Flyplasser

Flyplasser

Ta ikke med dårlig innendørs luftkvalitet ut på tur. Beskytt reisende og medarbeidere mot farlige stoffer, og tilfør ren, filtrert luft til terminaler og andre områder – både innendørs og utendørs.

Hver dag reiser millioner av mennesker via  flyplassterminaler – og tar med seg ubudne gjester . Fordi de haster av gårde for å nå et fly eller hente bagasje, kan både klær, bagasje og hud avgi  partikler som bidrar til luftforurensning.

Andre kilder, som også gjør luftkvaliteten dårligere, omfatter kjøring  av trekkvogner , passasjervogner, personalbusser, bagasjevogner, rengjøringsbiler og cateringvogner. De fleste av disse kjøretøyene drives av dieselmotorer og kjører tett på flyplassens gater . Som et resultat av dette bidrar de til mye av forurensningen inne i terminalene. Eksos fra Jetmotorer fører ikke bare til ubehagelig lukt,  men også farlige  uforbrente hydrokarboner. Flyktige organiske forbindelser (VOC) spres ut i luften som følge av byggevirksomhet , maling og andre vedlikeholdsaktiviteter.

Fordelene ved Camfils filtreringsløsninger for flyplasser

Camfils høykvalitets luftfiltreringsløsninger for  flyplasser hjelper deg med å ha kontroll partikler og molekylære forurensende stoffer i inneluften. På denne måten kan du levere frisk luft til både medarbeidere og reisene – og derme bidra til å begrense spredning av  forkjølelsesbakterier og andre smittsomme sykdomer. Du vil også  forhindre at  anlegget forringes.

Våre produkter overholder strenge ventilasjon- og klimastandarder som EN 16798-3 og ISO 16890.  

Velg riktig luftfilter etter ditt behov

Vanlige luftfiltreringssystemer fra Camfil mot luftforurensning omfatter:

Partikkelfilter – ePM1 filter

ePM1 luftfilter til partikkelfiltrering i sentraliserte  HVAC-systemer eller takplasserte luftbehandlingssystemer gir høyeste nivå av beskyttelse mot de minste  forurensende partikkelstørrelser, i tillegg til at de senker driftskostnadene. Fine partikler kan trenge dypt inn i lungene og forårsake skade. Et ePM1 filter gir best balanse mellom driftseffektivitet, lav luftmotstand , lang filterlevetid og effektiv energiutnyttelse – slik at du kan nå dine bærekraftsmål.

Kullfilter

Luftfiltreringssystemer med kull  løser problemene med eksosgass fra jettmotorer, dieseleksos  og lukt som er forbundet med annet utstyr på flyplassen, samt VOC og utslipp fra toalett- og hvilerom. Kullfiltre er også en bærekraftig løsning: når de skiftes  kan de regenereres og gjenbrukes.