Flyplasser

Flyplasser

Ta ikke med dårlig innendørs luftkvalitet ut på tur. Beskytt reisende og medarbeidere mot farlige stoffer, og tilfør ren, filtrert luft til terminaler og andre områder – både innendørs og utendørs.

Hver dag reiser millioner av mennesker via  flyplassterminaler – og tar med seg ubudne gjester . Fordi de haster av gårde for å nå et fly eller hente bagasje, kan både klær, bagasje og hud avgi  partikler som bidrar til luftforurensning.

Andre kilder, som også gjør luftkvaliteten dårligere, omfatter kjøring  av trekkvogner , passasjervogner, personalbusser, bagasjevogner, rengjøringsbiler og cateringvogner. De fleste av disse kjøretøyene drives av dieselmotorer og kjører tett på flyplassens gater . Som et resultat av dette bidrar de til mye av forurensningen inne i terminalene. Eksos fra Jetmotorer fører ikke bare til ubehagelig lukt,  men også farlige  uforbrente hydrokarboner. Flyktige organiske forbindelser (VOC) spres ut i luften som følge av byggevirksomhet , maling og andre vedlikeholdsaktiviteter.

Fordelene ved Camfils filtreringsløsninger for flyplasser

Camfils høykvalitets luftfiltreringsløsninger for  flyplasser hjelper deg med å ha kontroll partikler og molekylære forurensende stoffer i inneluften. På denne måten kan du levere frisk luft til både medarbeidere og reisene – og derme bidra til å begrense spredning av  forkjølelsesbakterier og andre smittsomme sykdomer. Du vil også  forhindre at  anlegget forringes.

Våre produkter overholder strenge ventilasjon- og klimastandarder som EN 16798-3 og ISO 16890.  

Velg riktig luftfilter etter ditt behov

Vanlige luftfiltreringssystemer fra Camfil mot luftforurensning omfatter:

Partikkelfilter – ePM1 filter

ePM1 luftfilter til partikkelfiltrering i sentraliserte  HVAC-systemer eller takplasserte luftbehandlingssystemer gir høyeste nivå av beskyttelse mot de minste  forurensende partikkelstørrelser, i tillegg til at de senker driftskostnadene. Fine partikler kan trenge dypt inn i lungene og forårsake skade. Et ePM1 filter gir best balanse mellom driftseffektivitet, lav luftmotstand , lang filterlevetid og effektiv energiutnyttelse – slik at du kan nå dine bærekraftsmål.

Kullfilter

Luftfiltreringssystemer med kull  løser problemene med eksosgass fra jettmotorer, dieseleksos  og lukt som er forbundet med annet utstyr på flyplassen, samt VOC og utslipp fra toalett- og hvilerom. Kullfiltre er også en bærekraftig løsning: når de skiftes  kan de regenereres og gjenbrukes.

 

Latest articles

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Created mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Take a breath Luftrensere Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Ekspertise og Webinarer Gassturbiner Kundehistorier Helsevesen og Livsvitenskap Elektronikk og optikk Maskineri & Produksjon Bærekraft Luftkvalitet Innovasjon, Teknologi & Forskning Mat & Drikke Offentlige & Kommersielle Bygninger

Å puste i ren luft - en selvfølgelighet?

Created tirsdag 31. august 2021

Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, ser vi det som en viktig oppgave å informere og gi opplæring til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – men også om hvilke helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.

Take a breath Luftrensere Viruskontaminering Luftkvalitet Offentlige & Kommersielle Bygninger

"Flymotorer bruker ikke filter, så hvorfor skal jeg?"

Created torsdag 12. september 2019

For å kunne svare på dette - la oss se på forskjellen mellom landbaserte gassturbiner og jetmotorer.

Gassturbiner

Hvordan er luften ombord på fly?

Created mandag 6. mai 2019

Til tross for at det finnes tekniske standarder som anbefaler nivåer av luftfiltrering ombord i fly, finnes det ingen nasjonale krav til at fly skal installere luftfilter. Luften i kabinen blir kanskje ikke rengjort og filtrert i det hele tatt.

Luftrensere Luftkvalitet Offentlige & Kommersielle Bygninger