Skoler & Universiteter

Skoler & Universiteter

Fordyp deg i emnet God Innendørs Luftkvalitet på skoler og universiteter. Hjelp elevene og studentene til å forbedre sin kognitive prestasjon, en avgjørende faktor for vellykket læring - med et godt inneklima (IAQ).

Lesing, skriving og matematikk – og god innendørs luftkvalitet. Sett fokus på ditt HVAC-system, så kan dette hjelpe deg til å legge til rette for et best mulig læringsmiljø og produktivitet – med positiv innvirkning på prestasjon og yteevne

God innendørs luftkvalitet - et kritisk emne på alle skoler

På en vanlig skoledag befinner så mange som omlag 51 millioner mennesker seg i en skolebygning. Allikevel har mange av disse bygningene behov for omfattende rehabiliteringer og reparasjoner, og det rapporteres om problemer relatert til dårlig innendørs luftkvalitet. Uten en rask reaksjon og løsning på disse utfordringene, kan dårlig innendørs luftkvalitet (IAQ) resultere i kort- og langsiktige helseproblemer, dyre reparasjoner og til og med erstatningsansvar.

Utfordringer for HVAC-systemer og brukere

Skoler og andre utdanningsinstitusjoner kan gi mange ulike problemer for arkitekter og HVAC-fagfolk. De fleste skoler har forskjellige utforming  med forskjellige miljøer som klasserom, laboratorier, verksteder, gymsaler, bibliotek, auditorier, kantiner og mørkerom til fremkalling av bilder. Fysikk- og biologilaboratorier har egne, unike utfordringer med å opprettholde en god nok innendørs luftkvalitet.

Kognitiv yteevne på høyt nivå, noe som er avgjørende for en vellykket læring, er nært knyttet til god innendørs luftkvalitet. En annen kjensgjerning er at de fleste utdanningsinstitusjoner ligger i områder med høy befolkningstetthet (byer), og luften kan forurenses av en lang rekke stoffer fra både utendørs og innendørs kilder. De risiki som studenter og lærere kan bli utsatt for, spenner fra generelle IAQ-problemer – til eksponering ovenfor giftige gasser i laboratorier, samt dødelige virus i forskningslaboratorier.

Camfil tilbyr robuste og spesifikke løsninger til partikkelfiltrering, molekylærfiltrering og smittevern  for alle typer luftkvalitetsproblemer - til alle typer utdanningsinstitusjoner.

Fordelene med god innendørs luftkvalitet på utdanningsinstitusjoner

·       Reduserer fravær hos studenter og personale

·       Reduserer forfall på bygningen, og forbedrer energieffektiviteten

·       Reduserer kravene til ventilasjon av uteluft

·       Hjelper på humøret

·       Fremmer et godt miljø for mennesker med astma og allergier

·       Mest av alt: god luft beskytter studentene – en av de viktigste investeringene for vår fremtid!