FN's VERDENSmål
Meningsfulle, globale bidrag

FN's Verdensmål

Camfil retter seg etter FN's verdensmål for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert seks mål som vi mener er relevante for vår virksomhet, og som gjør det mulig for oss å bidra globalt på en meningsfull måte.

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

 

Her kan du se Camfils "Åpenhetsdokument" som retter seg direkte inn mot FNs bærekraftsmål

SUNNHET OG TRIVSEL 

Vår kjernevirksomhet er bygget på et fundament av høy innendørs luftkvalitet som gir sunnhet og trivsel. Camfil har høyeffektive luftfilter som fjerner skadelige partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluft, i tillegg til APC-systemer som samler støv, damp og røyk – slik at arbeidsmiljøet blir bedre og sikrere.

Likestilling

Likestilling mellom menn og kvinner bidrar til en bærekraftig og balansert utvikling i samfunnet. Camfil støtter aktivt denne utviklingen.

 

 


Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst

 

Camfil arbeider aktivt for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr et likestilt og sikkert arbeidsmiljø for våre mer enn 4000 ansatte i 30 land. Fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder og vekst for Camfil og våre samarbeidspartnere. Dermed bidrar vi også til økonomisk vekst i den lokale økonomien.

 

Les mer om FNs globale mål her.

Mindre ulikhet

For oss hos Camfil er det viktig at våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere behandles likt - uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, funskjonshemming etc.

BÆRKRAFTIGE BYER & LOKALSAMFUNN

 

Bærkraftige byer og lokalsamfunn er ett av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Camfils energieffektive luftfilter og renlufstløsninger sparer energi, og bidrar til flere bærekraftige bygninger i byer rundt omkring i verden. Vi hjelper også våre kunder med å redusere mengden med avfall fordi våre filter ikke må byttes så ofte som andre.


Ansvarlig Produksjon & Forbruk 

 

Vi reuserer Camfils miljøpåvirkning kontunuerlig ved å minske avfall, energi- og vannforbruk ved for eksempel økt bruk av gjenvunnede materialer, kontinuerlig utvikling av maskiner og forebyggende vedlikehold.