Luftkvalitet - en viktig ingrediens i matvareproduksjon

Publisert fredag 7. mai 2021

Kvalitetsstandarder, slik som BRC-standardenveileder produksjonen i mat- og drikkeindustrien - og regulerer kravene for ren luft i denne typen produksjonsanlegg. Ren luft er ikke bare nødvendig for produksjonen - det er faktisk driftskritisk. Mat må produseres i henhold til korrekte produksjonsmetoder i et strengt kontrollert miljø. Forurenset luft kan være ødeleggende og føre til dårligere produktkvalitet og økte kostnader.


Flere faktorer i næringsmiddelindustriens mange forskjellige prosesser, inkludert forurensninger fra selve prosessen eller utemiljøet, kan øke mengden luftforurensende stoffer. Fordi disse miljøene ofte har temperaturer og fuktighetsnivåer som gir grunnlag for virus og bakterievekst, blir det desto viktigere å kontrollere og forhindre spredning. Dette fordi forurensningene ikke skal overføres mellom mennesker eller produkter. Forskjellige faktorer som kan påvirke dette er for eksempel:

1. Bakterier og mugg formerer seg bedre ved visse temperaturer og fuktighetsnivåer som er vanlige i 
    næringsmiddelindustrien

2. Ansatte og produkter kan komme i kontakt med bakterier og mugg på overflater

3. Risikoen for at ansatte bringer inn forskjellige infeksjoner i produksjonsanlegget

På grunn av de høye hygienekravene, må god luftfiltrering sikres i produksjonen. Standardene spesifiserer noen av minimumskravene for filtrering, men de beste resultatene oppnås ved å velge filtre og luftrensere som er spesielt utviklet for disse forholdene.

camfils prosafe-produkter beskytter alt fra ost til blodtrykksmedisin

Camfil ProSafes produktspekter oppfyller og overgår strenge krav til luftfiltrering i næringsmiddelindustrien, inkludert alle krav til sikkerhet, sporbarhet, sertifisering og regelmessige revisjoner. Som et ekstra pluss får du energibesparelser kombinert med enkelt vedlikehold og installasjon anerkjente fordeler knyttet til Camfilprodukter.
Produktsikkerhet står i forkus for våre ProSafe-produkter
Det er mulig å redusere risikoen for å spre virus og bakterier via ansatte uten større ventilasjonsreparasjoner. En enkel løsning er Camfils luftrensere, for eksempel CamCleaner 6000 ProSafe i rustfritt stål med HEPA H14-filtre inkludert som standard. Lukt og luftforurensende stoffer som formaldehyd kan også fjernes ved molekylær filtrering. Selv om ingen luftrenser alene kan garantere helt sterile miljøer, kan riktig type utstyr redusere risikoen betydelig.

Trenger du hjelp med å velge riktig luftfiltreringsløsning? Kontakt oss gjerne!